มินนะ 4 บทที่ 45-47

ระดับพื้นฐาน (JLPT N4)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

77 บทเรียน
บทเรียน 4 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
7_Day_FREE_TRIAL_DESCRIPTION

ตอนที่: 1 บทที่ 45

1
คำศัพท์ 45 (หน้าที่ 122-123)
01:31
2
場合は、~ (หน้าที่ 126)
04:48
3
のに、~ (หน้าที่ 126)
05:18
4
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 128)
01:30
5
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 128)
01:27
6
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 129)
01:51
7
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 129)
02:11
8
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 129)
02:29
9
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 130)
02:38
10
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 130)
02:45
11
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 130)
02:09
12
れんしゅう (練習) B ข้อ 7 (หน้าที่ 130)
01:55
13
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 131)
01:54
14
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 131)
01:28
15
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 131)
01:40
16
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 132)
02:28
17
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 132)
07:48
18
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 132)
02:38
19
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 132)
02:02
20
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 132)
03:14
21
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 133)
03:51
22
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 133)
06:43
23
もんだい (問題) ข้อ 8 (หน้าที่ 133)
02:29
24
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 120)
03:55
25
かいわ (会話) 45 (หน้าที่ 121)
04:13

ตอนที่: 2 บทที่ 46

1
คำศัพท์ 46 (หน้าที่ 138-139)
01:45
2
ところです (หน้าที่ 142)
06:09
3
กริยารูป た + ばかりです (หน้าที่ 143)
03:56
4
はずです (หน้าที่ 143)
03:08
5
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 144)
02:43
6
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 144)
01:09
7
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 144)
02:15
8
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 145)
02:07
9
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 145)
02:29
10
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 145)
02:14
11
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 145)
01:21
12
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 146)
01:58
13
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 146)
03:07
14
れんしゅう (練習) B ข้อ 7 (หน้าที่ 146)
02:51
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 8 (หน้าที่ 146)
02:53
16
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 147)
01:48
17
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 147)
02:12
18
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 147)
02:57
19
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 148)
02:59
20
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 148)
07:33
21
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 148)
02:45
22
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 148)
02:24
23
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 148)
02:43
24
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 149)
04:29
25
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 149)
03:01
26
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 136)
03:16
27
かいわ (会話) 46 (หน้าที่ 137)
05:01

ตอนที่: 3 บทที่ 47

1
คำศัพท์ 47 (หน้าที่ 152-153)
01:41
2
รูปธรรมดา + そうです (หน้าที่ 156)
04:15
3
รูปธรรมดา + ようです (หน้าที่ 156)
04:49
4
เสียง กลิ่น รสชาติ + がします (หน้าที่ 157)
03:01
5
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 158)
02:54
6
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 158)
01:16
7
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 159)
03:18
8
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 159)
02:42
9
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 159)
03:44
10
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 160)
02:08
11
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 160)
01:55
12
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 160)
02:11
13
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 161)
02:18
14
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 161)
02:47
15
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 161)
01:58
16
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 162)
03:52
17
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 162)
07:45
18
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 162)
03:17
19
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 162)
03:19
20
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 163)
02:49
21
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 163)
02:04
22
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 163)
04:18
23
もんだい (問題) ข้อ 8 (หน้าที่ 163)
01:41
24
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 150)
03:06
25
かいわ (会話) 47 (หน้าที่ 151)
03:29
7_Day_FREE_TRIAL_DESCRIPTION

คอร์สนี้ประกอบด้วย

77 บทเรียน
บทเรียน 4 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต