มินนะ 4 บทที่ 45-47


Warning: include(/home/customer/www/ilovejapanschool.com/public_html/wp-content/plugins/masterstudy-lms-learning-management-system/stm-lms-templates/courses/parts/meta2.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/ilovejapanschool.com/public_html/wp-content/plugins/masterstudy-lms-learning-management-system/lms/classes/templates.php on line 137

Warning: include(): Failed opening '/home/customer/www/ilovejapanschool.com/public_html/wp-content/plugins/masterstudy-lms-learning-management-system/stm-lms-templates/courses/parts/meta2.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php73/pear') in /home/customer/www/ilovejapanschool.com/public_html/wp-content/plugins/masterstudy-lms-learning-management-system/lms/classes/templates.php on line 137

คอร์สนี้ประกอบด้วย

77 บทเรียน
บทเรียน 4 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

ตอนที่: 1 บทที่ 45

1
คำศัพท์ 45 (หน้าที่ 122-123)
91
2
場合は、~ (หน้าที่ 126)
288
3
のに、~ (หน้าที่ 126)
318
4
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 128)
90
5
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 128)
87
6
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 129)
111
7
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 129)
131
8
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 129)
149
9
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 130)
158
10
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 130)
165
11
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 130)
129
12
れんしゅう (練習) B ข้อ 7 (หน้าที่ 130)
115
13
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 131)
114
14
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 131)
88
15
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 131)
100
16
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 132)
148
17
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 132)
468
18
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 132)
158
19
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 132)
122
20
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 132)
194
21
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 133)
231
22
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 133)
403
23
もんだい (問題) ข้อ 8 (หน้าที่ 133)
149
24
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 120)
235
25
かいわ (会話) 45 (หน้าที่ 121)
253

ตอนที่: 2 บทที่ 46

1
คำศัพท์ 46 (หน้าที่ 138-139)
105
2
ところです (หน้าที่ 142)
369
3
กริยารูป た + ばかりです (หน้าที่ 143)
236
4
はずです (หน้าที่ 143)
188
5
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 144)
163
6
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 144)
69
7
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 144)
135
8
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 145)
127
9
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 145)
149
10
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 145)
134
11
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 145)
81
12
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 146)
118
13
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 146)
187
14
れんしゅう (練習) B ข้อ 7 (หน้าที่ 146)
171
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 8 (หน้าที่ 146)
173
16
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 147)
108
17
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 147)
132
18
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 147)
177
19
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 148)
179
20
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 148)
453
21
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 148)
165
22
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 148)
144
23
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 148)
163
24
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 149)
269
25
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 149)
181
26
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 136)
196
27
かいわ (会話) 46 (หน้าที่ 137)
301

ตอนที่: 3 บทที่ 47

1
คำศัพท์ 47 (หน้าที่ 152-153)
101
2
รูปธรรมดา + そうです (หน้าที่ 156)
255
3
รูปธรรมดา + ようです (หน้าที่ 156)
289
4
เสียง กลิ่น รสชาติ + がします (หน้าที่ 157)
181
5
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 158)
174
6
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 158)
76
7
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 159)
198
8
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 159)
162
9
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 159)
224
10
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 160)
128
11
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 160)
115
12
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 160)
131
13
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 161)
138
14
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 161)
167
15
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 161)
118
16
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 162)
232
17
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 162)
465
18
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 162)
197
19
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 162)
199
20
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 163)
169
21
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 163)
124
22
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 163)
258
23
もんだい (問題) ข้อ 8 (หน้าที่ 163)
101
24
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 150)
186
25
かいわ (会話) 47 (หน้าที่ 151)
209
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

77 บทเรียน
บทเรียน 4 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)