5 หลักสูตร, 129 บทเรียน , 13.3 ชั่วโมง

<p>รวมคอร์สพิเศษที่สอนภาษาญี่ปุ่นนอกเหนือจากในห้องเรียน ในสไตล์ I Love Japan</p>

ระดับภาษา

Survival

library_books16 บทเรียน

access_time 1 ช.ม 6 น.

Survival ILJPT N3

library_books10 บทเรียน

access_time 0 ช.ม 42 น.

Intermediate ILJPT N3
ILJPT N5

library_books22 บทเรียน

access_time 1 ช.ม 6 น.

Basic

library_books63 บทเรียน

access_time 8 ช.ม 54 น.