2 หลักสูตร, 22 บทเรียน , 5.6 ชั่วโมง

ระดับภาษา

ILJPT N5

library_books10 บทเรียน

access_time 2 ช.ม 30 น.

ILJPT N5

library_books12 บทเรียน

access_time 3 ช.ม 6 น.