5 หลักสูตร, 62 บทเรียน , 11.5 ชั่วโมง

<p>เน้นการใช้ภาษาญี่ปุ่นระดับสูง การพูดคุยกับเจ้านาย การพูดคุยกับลูกค้า การรับโทรศัพท์ และอื่น ๆ อีกมากมาย</p>

ระดับภาษา

Intermediate ILJPT N2

library_books9 บทเรียน

access_time 2 ช.ม 48 น.

Intermediate ILJPT N2

library_books14 บทเรียน

access_time 4 ช.ม 36 น.

Expert ILJPT N2

library_books5 บทเรียน

access_time 0 ช.ม 36 น.

Expert ILJPT N3

library_books20 บทเรียน

access_time 2 ช.ม 12 น.

Intermediate ILJPT N4

library_books14 บทเรียน

access_time 1 ช.ม 18 น.