มินนะ 3 บทที่ 33-35


Warning: include(/home/customer/www/ilovejapanschool.com/public_html/wp-content/plugins/masterstudy-lms-learning-management-system/stm-lms-templates/courses/parts/meta2.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/ilovejapanschool.com/public_html/wp-content/plugins/masterstudy-lms-learning-management-system/lms/classes/templates.php on line 137

Warning: include(): Failed opening '/home/customer/www/ilovejapanschool.com/public_html/wp-content/plugins/masterstudy-lms-learning-management-system/stm-lms-templates/courses/parts/meta2.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php73/pear') in /home/customer/www/ilovejapanschool.com/public_html/wp-content/plugins/masterstudy-lms-learning-management-system/lms/classes/templates.php on line 137

คอร์สนี้ประกอบด้วย

94 บทเรียน
บทเรียน 4 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

ตอนที่: 1 บทที่ 33

1
คำศัพท์ 33 (หน้าที่ 144-145)
162
2
รูปคำสั่งและรูปห้ามปราม (หน้าที่ 148)
383
3
วิธีใช้รูปคำสั่งและรูปห้ามปราม (หน้าที่ 148)
264
4
と書いてあります・と読みます (หน้าที่ 149)
126
5
と いう意味です (หน้าที่ 149)
138
6
と言っていました (หน้าที่ 149)
204
7
と伝えていただけませんか (หน้าที่ 149)
216
8
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 150)
102
9
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 150)
77
10
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 150)
85
11
れんしゅう (練習) A ข้อ 4 (หน้าที่ 150)
69
12
れんしゅう (練習) A ข้อ 5 (หน้าที่ 150)
82
13
れんしゅう (練習) A ข้อ 6 (หน้าที่ 150)
82
14
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 151)
52
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 151)
74
16
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 151)
68
17
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 151)
81
18
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 152)
177
19
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 152)
190
20
れんしゅう (練習) B ข้อ 7 (หน้าที่ 152)
133
21
れんしゅう (練習) B ข้อ 8 (หน้าที่ 152)
124
22
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 153)
92
23
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 153)
63
24
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 153)
80
25
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 154)
93
26
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 154)
488
27
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 154)
77
28
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 154)
100
29
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 154)
126
30
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 154)
145
31
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 155)
203
32
もんだい (問題) ข้อ 8 (หน้าที่ 155)
81
33
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 142)
119
34
かいわ (会話) 33 (หน้าที่ 143)
186

ตอนที่: 2 บทที่ 34

1
คำศัพท์ 34 (หน้าที่ 158-159)
157
2
とおりに (หน้าที่ 162)
242
3
あとで (หน้าที่ 162)
259
4
て / ないで (หน้าที่ 163)
157
5
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 164)
74
6
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 164)
100
7
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 164)
61
8
れんしゅう (練習) A ข้อ 4 (หน้าที่ 164)
101
9
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 165)
135
10
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 165)
110
11
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 165)
135
12
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 166)
112
13
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 166)
163
14
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 166)
149
15
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 167)
71
16
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 167)
61
17
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 167)
92
18
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 168)
200
19
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 168)
438
20
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 168)
113
21
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 168)
144
22
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 169)
124
23
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 169)
164
24
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 169)
205
25
もんだい (問題) ข้อ 8 (หน้าที่ 169)
100
26
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 156)
119
27
かいわ (会話) 34 (หน้าที่ 157)
272

ตอนที่: 3 บทที่ 35

1
คำศัพท์ 35 (หน้าที่ 172-173)
171
2
วิธีทำให้เป็นรูปเงื่อนไข (หน้าที่ 176)
272
3
รูปเงื่อนไข (หน้าที่ 176)
241
4
ความแตกต่างของ と、ば、たら (หน้าที่ 176)
181
5
สำนวนขอคำแนะนำ いいですか (หน้าที่ 177)
117
6
なら (หน้าที่ 177)
124
7
はありませんか (หน้าที่ 177)
282
8
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 178)
116
9
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 178)
71
10
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 178)
84
11
れんしゅう (練習) A ข้อ 4 (หน้าที่ 178)
56
12
れんしゅう (練習) A ข้อ 5 (หน้าที่ 178)
91
13
れんしゅう (練習) A ข้อ 6 (หน้าที่ 178)
150
14
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 179)
135
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 179)
121
16
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 179)
128
17
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 180)
108
18
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 180)
103
19
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 180)
94
20
れんしゅう (練習) B ข้อ 7 (หน้าที่ 180)
104
21
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 181)
85
22
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 181)
100
23
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 181)
113
24
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 182)
438
25
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 182)
375
26
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 182)
131
27
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 182)
307
28
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 182)
210
29
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 183)
270
30
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 183)
176
31
もんだい (問題) ข้อ 8 (หน้าที่ 183)
86
32
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 170)
108
33
かいわ (会話) 35 (หน้าที่ 171)
256
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

94 บทเรียน
บทเรียน 4 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)