มินนะ 3 บทที่ 33-35

ระดับพื้นฐาน (JLPT N4)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

94 บทเรียน
บทเรียน 4 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
7_Day_FREE_TRIAL_DESCRIPTION

ตอนที่: 1 บทที่ 33

1
คำศัพท์ 33 (หน้าที่ 144-145)
02:42
2
รูปคำสั่งและรูปห้ามปราม (หน้าที่ 148)
06:23
3
วิธีใช้รูปคำสั่งและรูปห้ามปราม (หน้าที่ 148)
04:24
4
と書いてあります・と読みます (หน้าที่ 149)
02:06
5
と いう意味です (หน้าที่ 149)
02:18
6
と言っていました (หน้าที่ 149)
03:24
7
と伝えていただけませんか (หน้าที่ 149)
03:36
8
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 150)
01:42
9
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 150)
01:17
10
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 150)
01:25
11
れんしゅう (練習) A ข้อ 4 (หน้าที่ 150)
01:09
12
れんしゅう (練習) A ข้อ 5 (หน้าที่ 150)
01:22
13
れんしゅう (練習) A ข้อ 6 (หน้าที่ 150)
01:22
14
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 151)
00:52
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 151)
01:14
16
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 151)
01:08
17
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 151)
01:21
18
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 152)
02:57
19
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 152)
03:10
20
れんしゅう (練習) B ข้อ 7 (หน้าที่ 152)
02:13
21
れんしゅう (練習) B ข้อ 8 (หน้าที่ 152)
02:04
22
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 153)
01:32
23
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 153)
01:03
24
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 153)
01:20
25
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 154)
01:33
26
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 154)
08:08
27
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 154)
01:17
28
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 154)
01:40
29
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 154)
02:06
30
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 154)
02:25
31
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 155)
03:23
32
もんだい (問題) ข้อ 8 (หน้าที่ 155)
01:21
33
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 142)
01:59
34
かいわ (会話) 33 (หน้าที่ 143)
03:06

ตอนที่: 2 บทที่ 34

1
คำศัพท์ 34 (หน้าที่ 158-159)
02:37
2
とおりに (หน้าที่ 162)
04:02
3
あとで (หน้าที่ 162)
04:19
4
て / ないで (หน้าที่ 163)
02:37
5
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 164)
01:14
6
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 164)
01:40
7
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 164)
01:01
8
れんしゅう (練習) A ข้อ 4 (หน้าที่ 164)
01:41
9
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 165)
02:15
10
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 165)
01:50
11
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 165)
02:15
12
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 166)
01:52
13
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 166)
02:43
14
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 166)
02:29
15
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 167)
01:11
16
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 167)
01:01
17
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 167)
01:32
18
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 168)
03:20
19
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 168)
07:18
20
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 168)
01:53
21
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 168)
02:24
22
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 169)
02:04
23
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 169)
02:44
24
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 169)
03:25
25
もんだい (問題) ข้อ 8 (หน้าที่ 169)
01:40
26
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 156)
01:59
27
かいわ (会話) 34 (หน้าที่ 157)
04:32

ตอนที่: 3 บทที่ 35

1
คำศัพท์ 35 (หน้าที่ 172-173)
02:51
2
วิธีทำให้เป็นรูปเงื่อนไข (หน้าที่ 176)
04:32
3
รูปเงื่อนไข (หน้าที่ 176)
04:01
4
ความแตกต่างของ と、ば、たら (หน้าที่ 176)
03:01
5
สำนวนขอคำแนะนำ いいですか (หน้าที่ 177)
01:57
6
なら (หน้าที่ 177)
02:04
7
はありませんか (หน้าที่ 177)
04:42
8
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 178)
01:56
9
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 178)
01:11
10
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 178)
01:24
11
れんしゅう (練習) A ข้อ 4 (หน้าที่ 178)
00:56
12
れんしゅう (練習) A ข้อ 5 (หน้าที่ 178)
01:31
13
れんしゅう (練習) A ข้อ 6 (หน้าที่ 178)
02:30
14
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 179)
02:15
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 179)
02:01
16
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 179)
02:08
17
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 180)
01:48
18
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 180)
01:43
19
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 180)
01:34
20
れんしゅう (練習) B ข้อ 7 (หน้าที่ 180)
01:44
21
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 181)
01:25
22
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 181)
01:40
23
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 181)
01:53
24
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 182)
07:18
25
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 182)
06:15
26
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 182)
02:11
27
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 182)
05:07
28
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 182)
03:30
29
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 183)
04:30
30
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 183)
02:56
31
もんだい (問題) ข้อ 8 (หน้าที่ 183)
01:26
32
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 170)
01:48
33
かいわ (会話) 35 (หน้าที่ 171)
04:16
7_Day_FREE_TRIAL_DESCRIPTION

คอร์สนี้ประกอบด้วย

94 บทเรียน
บทเรียน 4 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต