ติวสอบ JLPT N5

ระดับพื้นฐาน (JLPT N5)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

10 บทเรียน
8 ไฟล์
บทเรียน 8 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
7_Day_FREE_TRIAL_DESCRIPTION

Learn anytime, any place, any device!

Constantly updated cirriculum

Conveniently fragmented compact lessons

Learn JavaScript from scratch

Native Thai teacher!

Dedicated online support!

Fully equipped with all necessary supplementary materials

Original bonus examples that will enhance your japanese!

HD videos!

24/7 unlimited access!

ตอนที่: 1 หมวดคำศัพท์

1
เอกสารสำหรับดาวน์โหลด หมวดคำศัพท์พาร์ต 1 ถึง 3
2
หมวดคำศัพท์ พาร์ต 1
52:59
3
หมวดคำศัพท์ พาร์ต 2
56:59
4
หมวดคำศัพท์ พาร์ต 2 ข้อ 22
02:29
5
หมวดคำศัพท์ พาร์ต 3
1:21:48
6
หมวดคำศัพท์ พาร์ต 4
43:54
7
หมวดคำศัพท์ พาร์ต 5
42:47

ตอนที่: 2 หมวดไวยากรณ์

1
หมวดไวยากรณ์ พาร์ต 1
54:36
2
หมวดไวยากรณ์ พาร์ต 2
37:27
3
หมวดไวยากรณ์ พาร์ต 3
35:17
4
หมวดไวยากรณ์ พาร์ต 4
51:59

ตอนที่: 3 แบบฝึกหัดเพิ่มเติม หมวดคำศัพท์

1
หมวดคำศัพท์ mondai 1
2
หมวดคำศัพท์ mondai 2
3
หมวดคำศัพท์ mondai 3
4
หมวดคำศัพท์ mondai 4
5
หมวดคำศัพท์ คันจิ

ตอนที่: 4 แบบฝึกหัดเพิ่มเติม หมวดไวยากรณ์

1
หมวดไวยากรณ์ mondai 2
2
หมวดไวยากรณ์ mondai 3
faq description of one
faq description 22222
faq description 33333
7_Day_FREE_TRIAL_DESCRIPTION

คอร์สนี้ประกอบด้วย

10 บทเรียน
8 ไฟล์
บทเรียน 8 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต