ติวสอบ JLPT N4

ระดับพื้นฐาน (JLPT N4)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

14 บทเรียน
1 ไฟล์
บทเรียน 8 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
7_Day_FREE_TRIAL_DESCRIPTION

ตอนที่: 1 หมวดคำศัพท์

1
หมวดคำศัพท์ ชุดที่ 1
1:05:56
2
หมวดคำศัพท์ ชุดที่ 2 พาร์ต 1
23:48
3
หมวดคำศัพท์ ชุดที่ 2 พาร์ต 2
21:07
4
หมวดคำศัพท์ ชุดที่ 2 พาร์ต 3
25:01
5
หมวดคำศัพท์ ชุดที่ 2 พาร์ต 4
21:59
6
หมวดคำศัพท์ ชุดที่ 2 พาร์ต 5
21:15

ตอนที่: 2 หมวดไวยากรณ์

1
หมวดไวยากรณ์ ชุดที่ 1
1:01:54
2
หมวดไวยากรณ์ ชุดที่ 2 พาร์ต 1
16:05
3
หมวดไวยากรณ์ ชุดที่ 2 พาร์ต 2
15:12
4
หมวดไวยากรณ์ ชุดที่ 2 พาร์ต 3
24:37

ตอนที่: 3 หมวดการอ่าน

1
หมวดการอ่าน ชุดที่ 1
52:32
2
หมวดการอ่าน ชุดที่ 2 พาร์ต 1
30:17
3
หมวดการอ่าน ชุดที่ 2 พาร์ต 2
43:30
4
หมวดการอ่าน ชุดที่ 2 พาร์ต 3
26:05

ตอนที่: 4 แบบฝึกหัดเพิ่มเติม หมวดไวยากรณ์

1
หมวดไวยากรณ์ mondai 1
7_Day_FREE_TRIAL_DESCRIPTION

คอร์สนี้ประกอบด้วย

14 บทเรียน
1 ไฟล์
บทเรียน 8 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต