ภาษาญี่ปุ่นสำหรับท่องเที่ยว

ญี่ปุ่นเอาตัวรอด

คอร์สนี้ประกอบด้วย

10 บทเรียน
บทเรียน 3 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

ตอนที่: 1 บทเรียน

1
การจองตั๋วเครื่องบิน
20:58
2
ด่านตรวจคนเข้าเมือง
12:14
3
รถไฟ
19:06
4
นั่งแท็กซี่
11:47
5
โรงแรม
07:48
6
ปัญหาในโรงแรม
10:08
7
ชอปปิง
11:04
8
ซื้อเสื้อผ้า
12:44
9
จ่ายเงิน
19:17
10
ร้านอาหาร
26:08
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

10 บทเรียน
บทเรียน 3 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)