ภาษาญี่ปุ่น ระดับกลางตอนต้น L5 – A

ระดับกลาง (JLPT N3)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

31 บทเรียน
1 ไฟล์
บทเรียน 2 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

ตอนที่: 1 บทเรียน

1
เอกสารสำหรับคอร์ส L5A
2
บทนำ
00:15
3
始める
03:07
4
ように言う
06:57
5
という
03:22
6
だろうと思う
04:52
7
じゃなさそう
03:34
8
そうもない / そうにない
02:43
9
と / たら
03:11
10
ほど
03:56
11
ていく / てくる
03:54
12
なっていく / なってくる
05:06
13
続ける
02:14
14
なら
03:35
15
って พาร์ต 1
03:01
16
って พาร์ต 2
03:20
17
させてもらう / させてくれる
04:26
18
การผันกริยา รูปให้กระทำและรูปถูกให้กระทำ
04:33
19
させられる
07:36
20
がる
08:24
21
たとたん
04:41
22
出す
06:46
23
ようとする
04:46
24
ことがある / こともある
03:03
25
せておく
02:26
26
られてしまう
05:34
27
による พาร์ต 1
03:18
28
による พาร์ต 2
06:03
29
に対して
03:39
30
ため
03:49
31
につき
06:13
32
とおり
02:48
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

31 บทเรียน
1 ไฟล์
บทเรียน 2 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)