ภาษาญี่ปุ่น ระดับต้น L4 – B

ระดับพื้นฐาน (JLPT N4)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

31 บทเรียน
1 ไฟล์
บทเรียน 2 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

ตอนที่: 1 บทเรียน

1
เอกสารสำหรับคอร์ส L4B
2
คำศัพท์ 45
02:31
3
場合は~
07:04
4
のに
03:28
5
บทสนทนา 45
03:06
6
คำศัพท์ 46
02:07
7
ところです
03:40
8
た ばかりです
03:28
9
はずです
04:08
10
บทสนทนา 46
02:05
11
คำศัพท์ 47
01:36
12
ようです
04:03
13
そうです vs ようです
13:04
14
声・音・におい・味がします
03:12
15
บทสนทนา 47
04:03
16
คำศัพท์ 48
01:14
17
คำกริยารูปให้กระทำ
03:59
18
ประโยคคำกริยารูปให้กระทำ
04:54
19
て いただけませんか
05:29
20
บทสนทนา 48
02:04
21
คำศัพท์ 49
02:09
22
敬語 Keigo・尊敬語 Sonkeigo รูปถูกกระทำ
03:43
23
敬語 Keigo・尊敬語 Sonkeigo になります
02:27
24
敬語 Keigo・尊敬語 Sonkeigo รูปพิเศษ
03:34
25
敬語 Keigo・尊敬語 Sonkeigo お/ご~ください
06:14
26
敬語 Keigo・尊敬語 Sonkeigo คำนาม, คำคุณศัพท์, คำวิเศษณ์
06:03
27
~まして / ~ますので
03:11
28
บทสนทนา 49
03:41
29
คำศัพท์ 50
01:37
30
謙譲語 Kenjougo 1
04:35
31
謙譲語 Kenjougo 2
03:01
32
บทสนทนา 50
04:49

ตอนที่: 2 เอกสารเพิ่มเติม

1
หน่วยนับ เส้น รูปทรง
2
คำกริยารูปยกย่องและรูปถ่อมตัว
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

31 บทเรียน
1 ไฟล์
บทเรียน 2 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)