เรียนคันจิ ระดับ N4

ระดับพื้นฐาน (JLPT N4)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

11 บทเรียน
บทเรียน 1 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

ตอนที่: 1 บทเรียน

1
会、同、事
06:21
2
自、社、発
05:27
3
者、地、業
04:41
4
方、新、場
04:42
5
員、立、開
04:42
6
手、力、問
05:23
7
代、明、動
07:16
8
京、目、通
05:43
9
言、理、体
05:32
10
田、主、題
07:02
11
意、不、作
02:40
12
用、度、強 (21 ต.ค.)
13
公、持、野 (21 ต.ค.)
14
以、思、家 (22 ต.ค.)
15
世、多、正 (22 ต.ค.)
16
安、院、心 (24 ต.ค.)
17
界、教、文 (24 ต.ค.)
18
元、重、近 (24 ต.ค.)
19
考、画、海 (24 ต.ค.)
20
売、知、道 (25 ต.ค.)
21
集、別、物 (25 ต.ค.)
22
使、品、計 (28 ต.ค.)
23
死、特、私 (28 ต.ค.)
24
始、朝、運 (29 ต.ค.)
25
終、台、広 (29 ต.ค.)
26
住、真、有 (30 ต.ค.)
27
口、少、町 (30 ต.ค.)
28
工、建、空 (31 ต.ค.)
29
急、止、送 (31 ต.ค.)
30
切、転、研 (1 พ.ย.)
31
足、究、楽 (1 พ.ย.)
32
起、着、店 (4 พ.ย.)
33
病、質、待 (4 พ.ย.)
34
試、族、銀 (5 พ.ย.)
35
早、映、親 (5 พ.ย.)
36
験、英、医 (6 พ.ย.)
37
仕、去、味 (6 พ.ย.)
38
写、字、答 (7 พ.ย.)
39
夜、音、注 (7 พ.ย.)
40
帰、古、歌 (8 พ.ย.)
41
買、悪、図 (8 พ.ย.)
42
週、室、歩 (11 พ.ย.)
43
風、紙、黒 (11 พ.ย.)
44
花、春、赤 (12 พ.ย.)
45
青、館、屋 (12 พ.ย.)
46
色、走、秋 (13 พ.ย.)
47
夏、習、駅 (13 พ.ย.)
48
洋、旅、服 (14 พ.ย.)
49
夕、借、曜 (14 พ.ย.)
50
飲、肉、貸 (15 พ.ย.)
51
堂、鳥、飯 (15 พ.ย.)
52
勉、冬、昼 (18 พ.ย.)
53
茶、弟、牛 (18 พ.ย.)
54
魚、兄、犬 (19 พ.ย.)
55
妹、姉、漢 (19 พ.ย.)
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

11 บทเรียน
บทเรียน 1 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)