เรียนคันจิ ระดับ N5

ระดับพื้นฐาน (JLPT N5)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

24 บทเรียน
1 ไฟล์
บทเรียน 3 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

ตอนที่: 1 บทเรียน

1
เอกสารสำหรับคอร์สคันจิระดับ N5
2
一、二、三、四、五
11:34
3
六、七、八、九、十
07:28
4
百、千、万、父、母
08:35
5
友、女、男、人、子
09:29
6
日、月、火
05:43
7
水、木、金
06:31
8
土、本、休
05:01
9
語、年、午
04:09
10
前、後、時
05:43
11
間、毎、先
08:29
12
今、何、上
06:22
13
下、左、右
07:10
14
北、南、東、西
06:02
15
外、名、高
05:26
16
小、中、大
05:48
17
長、半、分
05:21
18
学、校、生
05:44
19
山、川、白
05:13
20
天、雨、電
05:51
21
気、車、国
06:48
22
円、話、聞
06:00
23
食、読、来
05:57
24
書、見、行
04:05
25
出、入、会
06:29
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

24 บทเรียน
1 ไฟล์
บทเรียน 3 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)