เรียนคันจิ ระดับ N5

ระดับพื้นฐาน (JLPT N5)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

4 บทเรียน
บทเรียน 1 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

ตอนที่: 1 บทเรียน

1
一、二、三、四、五
11:34
2
六、七、八、九、十
07:28
3
百、千、万、父、母
08:35
4
友、女、男、人、子
09:29
5
日、月、火 (เร็ว ๆ นี้)
6
水、木、金 (เร็ว ๆ นี้)
7
土、本、休 (เร็ว ๆ นี้)
8
語、年、午 (เร็ว ๆ นี้)
9
前、後、時 (เร็ว ๆ นี้)
10
間、毎、先 (เร็ว ๆ นี้)
11
今、何、上 (เร็ว ๆ นี้)
12
下、左、右 (เร็ว ๆ นี้)
13
北、南、東、西 (เร็ว ๆ นี้)
14
外、名、高 (เร็ว ๆ นี้)
15
小、中、大 (เร็ว ๆ นี้)
16
長、半、分 (เร็ว ๆ นี้)
17
学、校、生 (เร็ว ๆ นี้)
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

4 บทเรียน
บทเรียน 1 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)