มินนะ 1 บทที่ 7-9

ระดับพื้นฐาน (JLPT N5)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

93 บทเรียน
บทเรียน 4 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
7_Day_FREE_TRIAL_DESCRIPTION

ตอนที่: 1 บทที่ 7

1
คำศัพท์ 7 (หน้าที่ 134-135)
03:36
2
เครื่องมือ/เครื่องใช้/วิธีการ で คำกริยา (หน้าที่ 138)
03:50
3
あげます (หน้าที่ 138)
04:10
4
もらいます (หน้าที่ 138)
05:51
5
もう คำกริยา ました (หน้าที่ 139)
04:59
6
การละคำช่วย (หน้าที่ 139)
01:11
7
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 140)
00:35
8
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 140)
00:22
9
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 140)
00:37
10
れんしゅう (練習) A ข้อ 4 (หน้าที่ 140)
00:29
11
れんしゅう (練習) A ข้อ 5 (หน้าที่ 140)
00:30
12
れんしゅう (練習) A ข้อ 6 (หน้าที่ 140)
00:39
13
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 141)
01:31
14
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 141)
01:14
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 141)
01:06
16
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 142)
01:08
17
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 142)
01:26
18
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 142)
01:32
19
れんしゅう (練習) B ข้อ 7 (หน้าที่ 142)
01:51
20
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 143)
00:52
21
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 143)
01:09
22
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 143)
01:25
23
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 144)
03:37
24
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 144)
01:47
25
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 144)
03:07
26
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 144)
01:30
27
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 145)
01:48
28
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 145)
01:59
29
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 145)
02:33
30
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 132)
01:59
31
かいわ (会話) 7 (หน้าที่ 133)
03:47

ตอนที่: 2 บทที่ 8

1
คำศัพท์ 8 (หน้าที่ 150-151)
04:18
2
คำคุณศัพท์ (หน้าที่ 154)
09:03
3
คำคุณศัพท์ + คำนาม (หน้าที่ 154)
04:20
4
〜が、〜 (หน้าที่ 155)
02:06
5
とても・あまり (หน้าที่ 155)
05:28
6
คำนาม は どうですか (หน้าที่ 155)
02:58
7
คำนาม は どんな คำนาม ですか (หน้าที่ 155)
03:26
8
そうですね (หน้าที่ 155)
01:56
9
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 156)
00:27
10
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 156)
00:43
11
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 156)
00:26
12
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 157)
01:05
13
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 157)
01:15
14
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 157)
01:41
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 157)
01:59
16
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 158)
02:31
17
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 158)
01:34
18
れんしゅう (練習) B ข้อ 7 (หน้าที่ 158)
01:34
19
れんしゅう (練習) B ข้อ 8 (หน้าที่ 158)
02:06
20
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 159)
01:20
21
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 159)
01:13
22
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 159)
01:35
23
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 160)
04:23
24
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 160)
01:56
25
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 160)
03:38
26
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 160)
01:46
27
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 161)
01:48
28
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 161)
01:40
29
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 161)
03:23
30
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 148)
01:37
31
かいわ (会話) 8 (หน้าที่ 149)
03:23

ตอนที่: 3 บทที่ 9

1
คำศัพท์ 9 (หน้าที่ 164-165)
03:51
2
คำนาม が คำคุณศัพท์ / คำกริยา (หน้าที่ 168)
06:46
3
どんな + คำนาม (หน้าที่ 168)
01:55
4
คำกริยาวิเศษณ์ (หน้าที่ 168)
07:18
5
〜から、〜 (หน้าที่ 159)
03:14
6
どうして (หน้าที่ 159)
03:02
7
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 170)
00:20
8
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 170)
00:19
9
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 170)
00:15
10
れんしゅう (練習) A ข้อ 4 (หน้าที่ 170)
00:17
11
れんしゅう (練習) A ข้อ 5 (หน้าที่ 170)
00:27
12
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 171)
01:39
13
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 171)
01:30
14
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 171)
01:30
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 171)
01:30
16
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 172)
01:10
17
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 172)
01:11
18
れんしゅう (練習) B ข้อ 7 (หน้าที่ 172)
01:51
19
れんしゅう (練習) B ข้อ 8 (หน้าที่ 172)
01:47
20
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 173)
01:03
21
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 173)
01:08
22
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 173)
01:42
23
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 174)
03:04
24
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 174)
05:40
25
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 174)
01:51
26
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 174)
02:39
27
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 175)
02:37
28
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 175)
01:38
29
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 175)
02:50
30
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 162)
01:32
31
かいわ (会話) 9 (หน้าที่ 163)
02:56
7_Day_FREE_TRIAL_DESCRIPTION

คอร์สนี้ประกอบด้วย

93 บทเรียน
บทเรียน 4 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต