คำศัพท์ JLPT N4

ระดับพื้นฐาน (JLPT N4)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

12 บทเรียน
บทเรียน 2 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

ตอนที่: 1 บทเรียน

1
บทนำ
00:26
2
時間 เวลา (หน้าที่ 10)
12:24
3
家族 ครอบครัว (หน้าที่ 16)
05:17
4
家 บ้าน (หน้าที่ 19)
08:54
5
部屋 ห้อง (หน้าที่ 23)
09:02
6
朝から晩まで จากเช้าจรดค่ำ (หน้าที่ 27)
11:48
7
学校 โรงเรียน (หน้าที่ 34)
13:42
8
大学 มหาวิทยาลัย (หน้าที่ 40)
06:44
9
勉強 การเรียน (หน้าที่ 44)
04:50
10
仕事① การทำงาน 1 (หน้าที่ 47)
05:41
11
仕事② การทำงาน 2 (หน้าที่ 51)
06:19
12
旅行 การท่องเที่ยว (หน้าที่ 58)
09:19
13
料理~食べる อาหาร การกิน (หน้าที่ 62) (7 เม.ย.นี้)
14
料理~作る อาหาร การปรุง (หน้าที่ 66) (7 เม.ย.นี้)
15
買い物 การซื้อของ (หน้าที่ 70) (8 เม.ย.นี้)
16
場所 สถานที่ (หน้าที่ 74) (9 เม.ย.นี้)
17
天気 อากาศ (หน้าที่ 82) (10 เม.ย.นี้)
18
自然 ธรรมชาติ (หน้าที่ 85) (13 เม.ย.นี้)
19
乗り物 ยานพาหนะ (หน้าที่ 89) (14 เม.ย.นี้)
20
運転する ขับรถ (หน้าที่ 93) (15 เม.ย.นี้)
21
世界 โลก (หน้าที่ 97) (16 เม.ย.นี้)
22
コミュニケーション การสื่อสาร (หน้าที่ 104) (17 เม.ย.นี้)
23
恋人 คนรัก (หน้าที่ 108) (20 เม.ย.นี้)
24
トラブル ความยุ่งยาก (หน้าที่ 112) (21 เม.ย.นี้)
25
しゅみ งานอดิเรก (หน้าที่ 116) (22 เม.ย.นี้)
26
スポーツ กีฬา (หน้าที่ 120) (23 เม.ย.นี้)
27
体・健康 ร่างกายและสุขภาพ (หน้าที่ 126) (24 เม.ย.นี้)
28
病気・けが การเจ็บป่วยและอาการเจ็บป่วย (หน้าที่ 131) (27 เม.ย.นี้)
29
ファッション แฟชั่น (หน้าที่ 135) (28 เม.ย.นี้)
30
ようす① สภาพ 1 (หน้าที่ 138) (29 เม.ย.นี้)
31
ようす② สภาพ 2 (หน้าที่ 141) (30 เม.ย.นี้)
32
ニュース ข่าว (หน้าที่ 148) (30 เม.ย.นี้)
33
約束 สัญญา (หน้าที่ 151) (5 พ.ค.นี้)
34
気持ち ความรู้สึก (หน้าที่ 154) (5 พ.ค.นี้)
35
副詞① คำกริยาวิเศษณ์ 1 (หน้าที่ 158) (7 พ.ค.นี้)
36
副詞② คำกริยาวิเศษณ์ 2 (หน้าที่ 161) (7 พ.ค.นี้)
37
接続詞 คำสันธาน (หน้าที่ 165) (8 พ.ค.นี้)
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

12 บทเรียน
บทเรียน 2 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)