ข้อมูลสถิติ

ข้อมูลสถิติของโรงเรียน

2034
นักเรียน
33
คอร์ส
1015
บทเรียน
128
ชั่วโมง

คอร์สเรียนของเรา

ทุกคอร์ส
iLoveJapanPod
การทำงาน
ท่องเที่ยวญี่ปุ่น
ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
มินนะ โนะ นิฮงโกะ
เกี่ยวกับความรัก
เตรียมสอบวัดระดับ JLPT
เรียนญี่ปุ่นฉบับไอเลิฟเจแปน
เรียนญี่ปุ่นฉบับไอเลิฟเจแปน
10 บทเรียน
0 ช.ม 42 น.
ญี่ปุ่นเอาตัวรอด
10 บทเรียน
0 ช.ม 42 น.
ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
30 บทเรียน
2 ช.ม 24 น.
ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
30 บทเรียน
1 ช.ม 42 น.
ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
31 บทเรียน
2 ช.ม 12 น.
ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
32 บทเรียน
2 ช.ม 12 น.
มินนะ โนะ นิฮงโกะ
36 บทเรียน
17 ช.ม 18 น.
ระดับพื้นฐาน
36 บทเรียน
17 ช.ม 18 น.
school_teacher

คุณครูโรงเรียนรัฐบาล

หากคุณเป็นผู้สอนในโรงเรียนรัฐบาลและต้องการให้คอร์สเรียนของไอเลิฟเจแปนสคูลเป็นสื่อการสอนในห้องเรียนของคุณ เพื่อให้นักเรียนมีช่องทางในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นที่ทั้งเป็นประโยชน์และสนุก เรายินดีเป็นหนึ่งในตัวช่วยพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นให้กับนักเรียนของคุณ หากคุณต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นในมุมกว้างขึ้น อีกทั้งยังได้ความรู้อื่น ๆ ที่นอกเหนือจากตำราทั่วไป กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อพูดคุยรายละเอียดและข้อตกลงเพื่อทำให้คุณและนักเรียนเข้าถึงคอร์สเรียนของไอเลิฟเจแปนสคูลในลำดับถัดไป
corporate_training

บริษัท/องค์กร

หากบริษัทหรือองค์กรของคุณมีความเกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่น หรือต้องการบุคลากรที่สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือเสริมภาพลักษณ์ให้กับองค์กร เรายินที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นให้กับบุคลากรของคุณ ไอเลิฟเจแปนสคูลมีเนื้อหาบทเรียนที่สามารถช่วยเพิ่มทักษะภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นแก่เจ้าหน้าที่ในองค์กรของคุณ นอกจากนี้เรายังดูแลในส่วนของทางด้านเทคนิค การประสานงาน และรวมถึงการติดตามผลอย่างต่อเนื่องกับองค์กรของคุณ หากคุณสนใจ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม