ข้อมูลสถิติ

ข้อมูลสถิติของโรงเรียน

9066
นักเรียน
64
คอร์ส
2678
บทเรียน
224
ชั่วโมง

คอร์สเรียนของเรา

ทุกคอร์ส
iLoveJapanPod
การทำงาน
คำศัพท์ JLPT
ติวข้อสอบภาษาญี่ปุ่น
ท่องเที่ยวญี่ปุ่น
ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐาน
มินนะ โนะ นิฮงโกะ
สนุกกับตัวอักษรคันจิ
เกี่ยวกับความรัก
เรียนญี่ปุ่นฉบับไอเลิฟเจแปน
ติวข้อสอบภาษาญี่ปุ่น
41 บทเรียน
0 ช.ม 18 น.
ระดับกลาง
41 บทเรียน
0 ช.ม 18 น.
มินนะ โนะ นิฮงโกะ
90 บทเรียน
3 ช.ม 54 น.
ระดับพื้นฐาน
90 บทเรียน
3 ช.ม 54 น.
มินนะ โนะ นิฮงโกะ
77 บทเรียน
3 ช.ม 54 น.
ระดับพื้นฐาน
77 บทเรียน
3 ช.ม 54 น.
มินนะ โนะ นิฮงโกะ
86 บทเรียน
4 ช.ม
ระดับพื้นฐาน
86 บทเรียน
4 ช.ม
ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
31 บทเรียน
0 ช.ม 30 น.
มินนะ โนะ นิฮงโกะ
95 บทเรียน
4 ช.ม 24 น.
ระดับพื้นฐาน
95 บทเรียน
4 ช.ม 24 น.
school_teacher

คุณครูโรงเรียนรัฐบาล

หากคุณเป็นผู้สอนในโรงเรียนรัฐบาลและต้องการให้คอร์สเรียนของไอเลิฟเจแปนสคูลเป็นสื่อการสอนในห้องเรียนของคุณ เพื่อให้นักเรียนมีช่องทางในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นที่ทั้งเป็นประโยชน์และสนุก เรายินดีเป็นหนึ่งในตัวช่วยพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นให้กับนักเรียนของคุณ หากคุณต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นในมุมกว้างขึ้น อีกทั้งยังได้ความรู้อื่น ๆ ที่นอกเหนือจากตำราทั่วไป กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อพูดคุยรายละเอียดและข้อตกลงเพื่อทำให้คุณและนักเรียนเข้าถึงคอร์สเรียนของไอเลิฟเจแปนสคูลในลำดับถัดไป
corporate_training

บริษัท/องค์กร

หากบริษัทหรือองค์กรของคุณมีความเกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่น หรือต้องการบุคลากรที่สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือเสริมภาพลักษณ์ให้กับองค์กร เรายินที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นให้กับบุคลากรของคุณ ไอเลิฟเจแปนสคูลมีเนื้อหาบทเรียนที่สามารถช่วยเพิ่มทักษะภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นแก่เจ้าหน้าที่ในองค์กรของคุณ นอกจากนี้เรายังดูแลในส่วนของทางด้านเทคนิค การประสานงาน และรวมถึงการติดตามผลอย่างต่อเนื่องกับองค์กรของคุณ หากคุณสนใจ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม