ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป

iLoveJapanSchool > ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
เรียน ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป โดยมีให้เลือกตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง ได้แก่ L1-L2 = N5, L3-L4 = N4, L5-L6 = N3, L7-L8 = N2 และ L9-L10 = N1
17 คอร์ส 605 บทเรียน 43 ช.ม

คอร์สล่าสุด

ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
31 บทเรียน
0 ช.ม 30 น.
ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
36 บทเรียน
2 ช.ม 12 น.
ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
36 บทเรียน
2 ช.ม 18 น.
ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
36 บทเรียน
2 ช.ม 6 น.
ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
36 บทเรียน
2 ช.ม 18 น.
ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
30 บทเรียน
1 ช.ม 42 น.
ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
30 บทเรียน
2 ช.ม 24 น.
ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
31 บทเรียน
2 ช.ม 12 น.
ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
32 บทเรียน
2 ช.ม 12 น.
ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
37 บทเรียน
2 ช.ม 6 น.
ระดับพื้นฐาน
37 บทเรียน
2 ช.ม 6 น.
ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
34 บทเรียน
2 ช.ม
ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
46 บทเรียน
2 ช.ม 54 น.
ระดับพื้นฐาน
46 บทเรียน
2 ช.ม 54 น.