ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป

iLoveJapanSchool > ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
เรียน ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป โดยมีให้เลือกตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง ได้แก่ L1-L2 = N5, L3-L4 = N4, L5-L6 = N3, L7-L8 = N2 และ L9-L10 = N1
18 คอร์ส 629 บทเรียน 44 ช.ม

ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป

เรียน ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป โดยมีให้เลือกตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง ได้แก่ L1-L2 = N5, L3-L4 = N4, L5-L6 = N3, L7-L8 = N2 และ L9-L10 = N1