iLoveJapanPod

iLoveJapanSchool > iLoveJapanPod
เรียนภาษาญี่ปุ่นจากเสียงบันทึกของผู้สอน คล้ายกับการฟังวิทยุ (Podcast)
5 คอร์ส 58 บทเรียน 11 ช.ม

คอร์สล่าสุด

iLoveJapanPod
8 บทเรียน
1 ช.ม 18 น.
ระดับสูง
8 บทเรียน
1 ช.ม 18 น.
iLoveJapanPod
12 บทเรียน
2 ช.ม 54 น.
ญี่ปุ่นเอาตัวรอด
12 บทเรียน
2 ช.ม 54 น.
iLoveJapanPod
24 บทเรียน
3 ช.ม 48 น.
ระดับพื้นฐาน
24 บทเรียน
3 ช.ม 48 น.
iLoveJapanPod
16 บทเรียน
2 ช.ม 24 น.