ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป

iLoveJapanSchool > ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
เรียนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับต่าง ๆ ตามระดับความรู้ของผู้เรียน คอร์สแบ่งออกเป็นระดับ L1 ถึง L10 ... โดย L1-2 เทียบเท่าระดับ N5 / L3-4 = ระดับ N4 / L5-6 = ระดับ N3 / L7-8 = ระดับ N2 และ L9-10 = ระดับ N1
16 คอร์ส 596 บทเรียน 43 ช.ม

คอร์สล่าสุด

ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
36 บทเรียน
2 ช.ม 12 น.
ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
36 บทเรียน
2 ช.ม 18 น.
ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
36 บทเรียน
2 ช.ม 6 น.
ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
36 บทเรียน
2 ช.ม 18 น.
ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
30 บทเรียน
1 ช.ม 42 น.
ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
30 บทเรียน
2 ช.ม 24 น.
ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
31 บทเรียน
2 ช.ม 12 น.
ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
32 บทเรียน
2 ช.ม 12 น.
ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
34 บทเรียน
2 ช.ม
ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
37 บทเรียน
2 ช.ม 6 น.
ระดับพื้นฐาน
37 บทเรียน
2 ช.ม 6 น.
ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
46 บทเรียน
2 ช.ม 54 น.
ระดับพื้นฐาน
46 บทเรียน
2 ช.ม 54 น.
ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
47 บทเรียน
2 ช.ม 48 น.
ระดับพื้นฐาน
47 บทเรียน
2 ช.ม 48 น.