คำศัพท์ JLPT N4

ระดับพื้นฐาน (JLPT N4)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

37 บทเรียน
บทเรียน 4 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

ตอนที่: 1 บทเรียน

1
บทนำ
26
2
時間 เวลา (หน้าที่ 10)
744
3
家族 ครอบครัว (หน้าที่ 16)
317
4
家 บ้าน (หน้าที่ 19)
534
5
部屋 ห้อง (หน้าที่ 23)
542
6
朝から晩まで จากเช้าจรดค่ำ (หน้าที่ 27)
708
7
学校 โรงเรียน (หน้าที่ 34)
822
8
大学 มหาวิทยาลัย (หน้าที่ 40)
404
9
勉強 การเรียน (หน้าที่ 44)
290
10
仕事① การทำงาน 1 (หน้าที่ 47)
341
11
仕事② การทำงาน 2 (หน้าที่ 51)
379
12
旅行 การท่องเที่ยว (หน้าที่ 58)
559
13
料理~食べる อาหาร การกิน (หน้าที่ 62)
433
14
料理~作る อาหาร การปรุง (หน้าที่ 66)
264
15
買い物 การซื้อของ (หน้าที่ 70)
414
16
場所 สถานที่ (หน้าที่ 74)
539
17
天気 อากาศ (หน้าที่ 82)
281
18
自然 ธรรมชาติ (หน้าที่ 85)
444
19
乗り物 ยานพาหนะ (หน้าที่ 89)
389
20
運転する ขับรถ (หน้าที่ 93)
374
21
世界 โลก (หน้าที่ 97)
322
22
コミュニケーション การสื่อสาร (หน้าที่ 104)
531
23
恋人 คนรัก (หน้าที่ 108)
397
24
トラブル ความยุ่งยาก (หน้าที่ 112)
428
25
しゅみ งานอดิเรก (หน้าที่ 116)
290
26
スポーツ กีฬา (หน้าที่ 120)
359
27
体・健康 ร่างกายและสุขภาพ (หน้าที่ 126)
334
28
病気・けが การเจ็บป่วยและอาการเจ็บป่วย (หน้าที่ 131)
296
29
ファッション แฟชั่น (หน้าที่ 135)
184
30
ようす① สภาพ 1 (หน้าที่ 138)
348
31
ようす② สภาพ 2 (หน้าที่ 141)
417
32
ニュース ข่าว (หน้าที่ 148)
204
33
約束 สัญญา (หน้าที่ 151)
326
34
気持ち ความรู้สึก (หน้าที่ 154)
253
35
副詞① คำกริยาวิเศษณ์ 1 (หน้าที่ 158)
376
36
副詞② คำกริยาวิเศษณ์ 2 (หน้าที่ 161)
376
37
接続詞 คำสันธาน (หน้าที่ 165)
256
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

37 บทเรียน
บทเรียน 4 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)