คำศัพท์ JLPT N4

ระดับพื้นฐาน (JLPT N4)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

37 บทเรียน
บทเรียน 4 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

ตอนที่: 1 บทเรียน

1
บทนำ
00:26
2
時間 เวลา (หน้าที่ 10)
12:24
3
家族 ครอบครัว (หน้าที่ 16)
05:17
4
家 บ้าน (หน้าที่ 19)
08:54
5
部屋 ห้อง (หน้าที่ 23)
09:02
6
朝から晩まで จากเช้าจรดค่ำ (หน้าที่ 27)
11:48
7
学校 โรงเรียน (หน้าที่ 34)
13:42
8
大学 มหาวิทยาลัย (หน้าที่ 40)
06:44
9
勉強 การเรียน (หน้าที่ 44)
04:50
10
仕事① การทำงาน 1 (หน้าที่ 47)
05:41
11
仕事② การทำงาน 2 (หน้าที่ 51)
06:19
12
旅行 การท่องเที่ยว (หน้าที่ 58)
09:19
13
料理~食べる อาหาร การกิน (หน้าที่ 62)
07:13
14
料理~作る อาหาร การปรุง (หน้าที่ 66)
04:24
15
買い物 การซื้อของ (หน้าที่ 70)
06:54
16
場所 สถานที่ (หน้าที่ 74)
08:59
17
天気 อากาศ (หน้าที่ 82)
04:41
18
自然 ธรรมชาติ (หน้าที่ 85)
07:24
19
乗り物 ยานพาหนะ (หน้าที่ 89)
06:29
20
運転する ขับรถ (หน้าที่ 93)
06:14
21
世界 โลก (หน้าที่ 97)
05:22
22
コミュニケーション การสื่อสาร (หน้าที่ 104)
08:51
23
恋人 คนรัก (หน้าที่ 108)
06:37
24
トラブル ความยุ่งยาก (หน้าที่ 112)
07:08
25
しゅみ งานอดิเรก (หน้าที่ 116)
04:50
26
スポーツ กีฬา (หน้าที่ 120)
05:59
27
体・健康 ร่างกายและสุขภาพ (หน้าที่ 126)
05:34
28
病気・けが การเจ็บป่วยและอาการเจ็บป่วย (หน้าที่ 131)
04:56
29
ファッション แฟชั่น (หน้าที่ 135)
03:04
30
ようす① สภาพ 1 (หน้าที่ 138)
05:48
31
ようす② สภาพ 2 (หน้าที่ 141)
06:57
32
ニュース ข่าว (หน้าที่ 148)
03:24
33
約束 สัญญา (หน้าที่ 151)
05:26
34
気持ち ความรู้สึก (หน้าที่ 154)
04:13
35
副詞① คำกริยาวิเศษณ์ 1 (หน้าที่ 158)
06:16
36
副詞② คำกริยาวิเศษณ์ 2 (หน้าที่ 161)
06:16
37
接続詞 คำสันธาน (หน้าที่ 165)
04:16
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

37 บทเรียน
บทเรียน 4 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)