คำศัพท์ JLPT N3


Warning: include(/home/customer/www/ilovejapanschool.com/public_html/wp-content/plugins/masterstudy-lms-learning-management-system/stm-lms-templates/courses/parts/meta2.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/ilovejapanschool.com/public_html/wp-content/plugins/masterstudy-lms-learning-management-system/lms/classes/templates.php on line 137

Warning: include(): Failed opening '/home/customer/www/ilovejapanschool.com/public_html/wp-content/plugins/masterstudy-lms-learning-management-system/stm-lms-templates/courses/parts/meta2.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php73/pear') in /home/customer/www/ilovejapanschool.com/public_html/wp-content/plugins/masterstudy-lms-learning-management-system/lms/classes/templates.php on line 137

คอร์สนี้ประกอบด้วย

61 บทเรียน
บทเรียน 6 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

ตอนที่: 1 บทเรียน

1
บทนำ
27
2
家族 ครอบครัว (หน้าที่ 12)
476
3
友達の知り合い เพื่อนและคนรู้จัก (หน้าที่ 16)
485
4
恋人 แฟน (หน้าที่ 19)
371
5
コミュニケーション การสื่อสาร (หน้าที่ 22)
437
6
どんな人? คนแบบไหน (หน้าที่ 26)
485
7
時の表現 สำนวนเกี่ยวกับเวลา (หน้าที่ 32)
460
8
食生活 วิถีการกิน (หน้าที่ 35)
438
9
料理の道具と材料 เครื่องครัวและวัตถุดิบ (หน้าที่ 39)
315
10
料理の作り方 วิธีทำอาหาร (หน้าที่ 43)
358
11
家事 งานบ้าน (หน้าที่ 47)
328
12
家 บ้าน (หน้าที่ 56)
303
13
お金と銀行 เงินและธนาคาร (หน้าที่ 60)
397
14
買い物 การซื้อของ (หน้าที่ 64)
370
15
朝から晩まで ตั้งแต่เช้าถึงค่ำ (หน้าที่ 68)
409
16
こんなことも คำศัพท์แบบนี้ก็ควรรู้ (หน้าที่ 72)
295
17
町のようす สภาพภายในเมือง (หน้าที่ 76)
472
18
町を歩く เดินรอบเมือง (หน้าที่ 80)
332
19
電車と新幹線 รถไฟฟ้ากับรถไฟชิงกันเซน (หน้าที่ 83)
653
20
バス รถเมล์ รถบัส (หน้าที่ 88)
395
21
運転する ขับรถ (หน้าที่ 91)
365
22
学校 โรงเรียน (หน้าที่ 96)
403
23
勉強 การเรียน (หน้าที่ 100)
355
24
日本の大学 มหาวิทยาลัยของญี่ปุ่น (หน้าที่ 104)
310
25
試験 การสอบ (หน้าที่ 109)
257
26
もっとがんばれ พยายามอีกนิด (หน้าที่ 113)
215
27
就職 การหางานทำ (หน้าที่ 120)
262
28
会社 บริษัท (หน้าที่ 124)
272
29
上下関係 ความสัมพันธ์ตามลำดับขั้น (หน้าที่ 128)
458
30
どんな仕事で งานแบบไหน (หน้าที่ 132)
516
31
パソコンで การใช้คอมพิวเตอร์ (หน้าที่ 136)
289
32
旅行 การท่องเที่ยว (หน้าที่ 142)
394
33
スポーツ กีฬา (หน้าที่ 147)
359
34
ファッション แฟชั่น (หน้าที่ 151)
418
35
おしゃれ การรักสวยรักงาม (หน้าที่ 155)
305
36
趣味 งานอดิเรก (หน้าที่ 159)
366
37
体 ร่างกาย (หน้าที่ 164)
391
38
何のサイン สัญญาณบอกเหตุอะไร (หน้าที่ 168)
305
39
症状 อาการป่วย (หน้าที่ 171)
165
40
大丈夫 เป็นอะไรหรือเปล่า (หน้าที่ 174)
260
41
病院 โรงพยาบาล (หน้าที่ 177)
279
42
自然 ธรรมชาติ (หน้าที่ 182)
291
43
明日の天気 สภาพอากาศของวันพรุ่งนี้ (หน้าที่ 186)
323
44
暑い日と寒い日 วันที่ร้อนและวันที่หนาว (หน้าที่ 190)
259
45
どう変わる เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร (หน้าที่ 193)
305
46
日本の1年 1 ปีในญี่ปุ่น (หน้าที่ 195)
297
47
マスコミ สื่อสารมวลชน (หน้าที่ 200)
370
48
事件 เหตุร้าย คดี (หน้าที่ 204)
320
49
気をつけよう ระวังด้วย (หน้าที่ 207)
394
50
トラブル ความยุ่งยาก ความวุ่นวาย (หน้าที่ 211)
314
51
データ ข้อมูล (หน้าที่ 214)
406
52
性格 ลักษณะนิสัย (หน้าที่ 220)
357
53
うれしい気持ち ความรู้สึกดีใจ (หน้าที่ 225)
363
54
ブルーな気分 ความรู้สึกเศร้าใจ (หน้าที่ 228)
332
55
どんな感じ ความรู้สึกแบบไหน (หน้าที่ 231)
250
56
複雑な気持ち ความรู้สึกสับสน (หน้าที่ 234)
336
57
デザイン ดีไซน์ (หน้าที่ 240)
208
58
人のイメージ ภาพลักษณ์ของบุคคล (หน้าที่ 243)
480
59
物のイメージ ภาพลักษณ์ของสิ่งของ (หน้าที่ 247)
304
60
私たちの社会 สังคมของพวกเรา (หน้าที่ 259)
408
61
国際社会 สังคมนานาชาติ (หน้าที่ 253)
396
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

61 บทเรียน
บทเรียน 6 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)