ภาษาญี่ปุ่นสำหรับไกด์

Online Japanese course for guides

ระดับผู้เชี่ยวชาญ

คอร์สนี้ประกอบด้วย

10 บทเรียน
บทเรียน 2 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

ตอนที่: 1 บทเรียน

1
บทนำ
05:46
2
Top 10 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย
11:44
3
ประโยคภาษาญี่ปุ่นที่ใช้บ่อยเวลาไปรับ-ส่งลูกค้าที่สนามบิน
07:34
4
ประโยคภาษาญี่ปุ่นที่ใช้บ่อยเวลาคุยกับคนขับรถ
11:51
5
ประโยคภาษาญี่ปุ่นที่ใช้บ่อยในโรงแรม
15:46
6
ประโยคภาษาญี่ปุ่นที่ใช้บ่อยในร้านอาหาร
07:21
7
วัฒนธรรมญี่ปุ่น 1
12:06
8
วัฒนธรรมญี่ปุ่น 2
09:26
9
ข้อควรระวังในการเป็นไกด์
09:19
10
เที่ยวบินล่าช้า
05:03
11
ลูกค้าไม่พอใจที่พัก (26 ก.พ. นี้)
12
ลูกค้าไม่ถูกใจอาหาร (4 มี.ค. นี้)
13
ลูกค้าลืมของหรือทำของหาย (11 มี.ค. นี้)
14
ไกด์ไม่สบาย ควรทำอย่างไร (18 มี.ค. นี้)
15
ไกด์ต้องช่วยยกของหรือไม่ (25 มี.ค. นี้)
16
ไกด์จำเป็นต้องรู้ภาษาญี่ปุ่นไหม (1 เม.ย. นี้)
17
ลูกค้าไม่มาตามเวลานัด (8 เม.ย. นี้)
18
ไกด์จำเป็นต้องช่วยถ่ายรูปไหม (16 เม.ย. นี้)
19
ลูกค้าชวนดื่มเหล้า (22 เม.ย. นี้)
20
ไกด์มีวันหยุดไหม มีปัญหากับแฟนไหม (29 เม.ย. นี้)
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

10 บทเรียน
บทเรียน 2 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)