มินนะ 4 บทที่ 48-50


Warning: include(/home/customer/www/ilovejapanschool.com/public_html/wp-content/plugins/masterstudy-lms-learning-management-system/stm-lms-templates/courses/parts/meta2.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/ilovejapanschool.com/public_html/wp-content/plugins/masterstudy-lms-learning-management-system/lms/classes/templates.php on line 137

Warning: include(): Failed opening '/home/customer/www/ilovejapanschool.com/public_html/wp-content/plugins/masterstudy-lms-learning-management-system/stm-lms-templates/courses/parts/meta2.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php73/pear') in /home/customer/www/ilovejapanschool.com/public_html/wp-content/plugins/masterstudy-lms-learning-management-system/lms/classes/templates.php on line 137

คอร์สนี้ประกอบด้วย

90 บทเรียน
บทเรียน 4 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

ตอนที่: 1 บทที่ 48

1
คำศัพท์ 48 (หน้าที่ 166-167)
73
2
คำกริยารูปให้กระทำ (หน้าที่ 170)
208
3
ประโยคคำกริยารูปให้กระทำ (หน้าที่ 170)
304
4
วิธีใช้คำกริยารูปให้กระทำ (หน้าที่ 171)
91
5
กริยารูปให้กระทำ + て いただけませんか (หน้าที่ 171)
170
6
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 172)
79
7
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 172)
68
8
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 172)
86
9
れんしゅう (練習) A ข้อ 4 (หน้าที่ 172)
99
10
れんしゅう (練習) A ข้อ 5 (หน้าที่ 172)
73
11
れんしゅう (練習) A ข้อ 6 (หน้าที่ 172)
111
12
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 173)
98
13
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 173)
118
14
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 173)
200
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 174)
109
16
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 174)
238
17
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 175)
94
18
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 175)
150
19
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 175)
117
20
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 176)
333
21
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 176)
443
22
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 176)
97
23
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 176)
162
24
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 176)
189
25
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 177)
195
26
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 177)
311
27
もんだい (問題) ข้อ 8 (หน้าที่ 177)
88
28
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 164)
157
29
かいわ (会話) 48 (หน้าที่ 165)
205

ตอนที่: 2 บทที่ 49

1
คำศัพท์ 49 (หน้าที่ 180-181)
122
2
敬語 ภาษาสุภาพ (หน้าที่ 184)
71
3
尊敬語 คำยกย่อง 1 (หน้าที่ 184)
538
4
尊敬語 คำยกย่อง 2 (หน้าที่ 185)
239
5
ภาษาสุภาพและรูปแบบประโยค (หน้าที่ 185)
60
6
~まして (หน้าที่ 185)
115
7
~ますので (หน้าที่ 185)
115
8
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 186)
74
9
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 186)
69
10
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 186)
65
11
れんしゅう (練習) A ข้อ 4 (หน้าที่ 186)
76
12
れんしゅう (練習) A ข้อ 5 (หน้าที่ 186)
120
13
れんしゅう (練習) A ข้อ 6 (หน้าที่ 186)
36
14
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 187)
113
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 187)
159
16
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 187)
130
17
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 187)
163
18
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 188)
204
19
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 188)
192
20
れんしゅう (練習) B ข้อ 7 (หน้าที่ 188)
113
21
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 189)
76
22
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 189)
61
23
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 189)
67
24
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 190)
269
25
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 190)
373
26
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 190)
208
27
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 190)
181
28
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 190)
187
29
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 191)
200
30
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 191)
416
31
もんだい (問題) ข้อ 8 (หน้าที่ 191)
171
32
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 178)
182
33
かいわ (会話) 49 (หน้าที่ 179)
226

ตอนที่: 3 บทที่ 50

1
คำศัพท์ 50 (หน้าที่ 194-195)
115
2
謙譲語 คำกริยารูปถ่อมตัว お / ご~します (หน้าที่ 198)
246
3
謙譲語 คำกริยารูปถ่อมตัวแบบพิเศษ (หน้าที่ 198)
165
4
謙譲語 คำถ่อมตัว (หน้าที่ 199)
127
5
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 200)
81
6
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 200)
80
7
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 200)
85
8
れんしゅう (練習) A ข้อ 4 (หน้าที่ 200)
67
9
れんしゅう (練習) A ข้อ 5 (หน้าที่ 200)
92
10
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 201)
72
11
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 201)
100
12
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 201)
111
13
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 202)
105
14
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 202)
142
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 202)
93
16
れんしゅう (練習) B ข้อ 7 (หน้าที่ 202)
129
17
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 203)
59
18
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 203)
101
19
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 203)
128
20
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 204)
130
21
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 204)
370
22
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 204)
147
23
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 204)
158
24
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 204)
189
25
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 205)
385
26
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 205)
139
27
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 192)
178
28
かいわ (会話) 50 (หน้าที่ 193)
251
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

90 บทเรียน
บทเรียน 4 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)