มินนะ 4 บทที่ 48-50

ระดับพื้นฐาน (JLPT N4)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

90 บทเรียน
บทเรียน 4 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
7_Day_FREE_TRIAL_DESCRIPTION

ตอนที่: 1 บทที่ 48

1
คำศัพท์ 48 (หน้าที่ 166-167)
01:13
2
คำกริยารูปให้กระทำ (หน้าที่ 170)
03:28
3
ประโยคคำกริยารูปให้กระทำ (หน้าที่ 170)
05:04
4
วิธีใช้คำกริยารูปให้กระทำ (หน้าที่ 171)
01:31
5
กริยารูปให้กระทำ + て いただけませんか (หน้าที่ 171)
02:50
6
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 172)
01:19
7
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 172)
01:08
8
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 172)
01:26
9
れんしゅう (練習) A ข้อ 4 (หน้าที่ 172)
01:39
10
れんしゅう (練習) A ข้อ 5 (หน้าที่ 172)
01:13
11
れんしゅう (練習) A ข้อ 6 (หน้าที่ 172)
01:51
12
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 173)
01:38
13
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 173)
01:58
14
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 173)
03:20
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 174)
01:49
16
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 174)
03:58
17
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 175)
01:34
18
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 175)
02:30
19
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 175)
01:57
20
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 176)
05:33
21
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 176)
07:23
22
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 176)
01:37
23
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 176)
02:42
24
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 176)
03:09
25
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 177)
03:15
26
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 177)
05:11
27
もんだい (問題) ข้อ 8 (หน้าที่ 177)
01:28
28
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 164)
02:37
29
かいわ (会話) 48 (หน้าที่ 165)
03:25

ตอนที่: 2 บทที่ 49

1
คำศัพท์ 49 (หน้าที่ 180-181)
02:02
2
敬語 ภาษาสุภาพ (หน้าที่ 184)
01:11
3
尊敬語 คำยกย่อง 1 (หน้าที่ 184)
08:58
4
尊敬語 คำยกย่อง 2 (หน้าที่ 185)
03:59
5
ภาษาสุภาพและรูปแบบประโยค (หน้าที่ 185)
01:00
6
~まして (หน้าที่ 185)
01:55
7
~ますので (หน้าที่ 185)
01:55
8
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 186)
01:14
9
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 186)
01:09
10
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 186)
01:05
11
れんしゅう (練習) A ข้อ 4 (หน้าที่ 186)
01:16
12
れんしゅう (練習) A ข้อ 5 (หน้าที่ 186)
02:00
13
れんしゅう (練習) A ข้อ 6 (หน้าที่ 186)
00:36
14
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 187)
01:53
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 187)
02:39
16
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 187)
02:10
17
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 187)
02:43
18
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 188)
03:24
19
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 188)
03:12
20
れんしゅう (練習) B ข้อ 7 (หน้าที่ 188)
01:53
21
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 189)
01:16
22
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 189)
01:01
23
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 189)
01:07
24
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 190)
04:29
25
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 190)
06:13
26
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 190)
03:28
27
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 190)
03:01
28
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 190)
03:07
29
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 191)
03:20
30
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 191)
06:56
31
もんだい (問題) ข้อ 8 (หน้าที่ 191)
02:51
32
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 178)
03:02
33
かいわ (会話) 49 (หน้าที่ 179)
03:46

ตอนที่: 3 บทที่ 50

1
คำศัพท์ 50 (หน้าที่ 194-195)
01:55
2
謙譲語 คำกริยารูปถ่อมตัว お / ご~します (หน้าที่ 198)
04:06
3
謙譲語 คำกริยารูปถ่อมตัวแบบพิเศษ (หน้าที่ 198)
02:45
4
謙譲語 คำถ่อมตัว (หน้าที่ 199)
02:07
5
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 200)
01:21
6
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 200)
01:20
7
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 200)
01:25
8
れんしゅう (練習) A ข้อ 4 (หน้าที่ 200)
01:07
9
れんしゅう (練習) A ข้อ 5 (หน้าที่ 200)
01:32
10
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 201)
01:12
11
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 201)
01:40
12
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 201)
01:51
13
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 202)
01:45
14
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 202)
02:22
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 202)
01:33
16
れんしゅう (練習) B ข้อ 7 (หน้าที่ 202)
02:09
17
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 203)
00:59
18
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 203)
01:41
19
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 203)
02:08
20
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 204)
02:10
21
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 204)
06:10
22
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 204)
02:27
23
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 204)
02:38
24
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 204)
03:09
25
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 205)
06:25
26
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 205)
02:19
27
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 192)
02:58
28
かいわ (会話) 50 (หน้าที่ 193)
04:11
7_Day_FREE_TRIAL_DESCRIPTION

คอร์สนี้ประกอบด้วย

90 บทเรียน
บทเรียน 4 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต