มินนะ 4 บทที่ 42-44


Warning: include(/home/customer/www/ilovejapanschool.com/public_html/wp-content/plugins/masterstudy-lms-learning-management-system/stm-lms-templates/courses/parts/meta2.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/ilovejapanschool.com/public_html/wp-content/plugins/masterstudy-lms-learning-management-system/lms/classes/templates.php on line 137

Warning: include(): Failed opening '/home/customer/www/ilovejapanschool.com/public_html/wp-content/plugins/masterstudy-lms-learning-management-system/stm-lms-templates/courses/parts/meta2.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php73/pear') in /home/customer/www/ilovejapanschool.com/public_html/wp-content/plugins/masterstudy-lms-learning-management-system/lms/classes/templates.php on line 137

คอร์สนี้ประกอบด้วย

86 บทเรียน
บทเรียน 4 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

ตอนที่: 1 บทที่ 42

1
คำศัพท์ 42 (หน้าที่ 80-81)
167
2
ために (หน้าที่ 84)
109
3
ために VS ように (หน้าที่ 84)
288
4
กริยารูปพจนานุกรม / คำนาม + に (หน้าที่ 85)
168
5
คำบอกจำนวน + は / も (หน้าที่ 85)
115
6
によって (หน้าที่ 85)
119
7
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 86)
102
8
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 86)
52
9
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 86)
125
10
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 87)
140
11
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 87)
141
12
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 87)
157
13
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 87)
166
14
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 88)
123
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 88)
167
16
れんしゅう (練習) B ข้อ 7 (หน้าที่ 88)
213
17
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 89)
84
18
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 89)
92
19
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 89)
134
20
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 90)
334
21
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 90)
406
22
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 90)
161
23
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 90)
194
24
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 91)
182
25
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 91)
517
26
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 91)
202
27
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 78)
207
28
かいわ (会話) 42 (หน้าที่ 79)
243

ตอนที่: 2 บทที่ 43

1
คำศัพท์ 43 (หน้าที่ 94-95)
71
2
そうです ดูเหมือน ท่าทาง (หน้าที่ 98)
309
3
กริยารูป て + 来ます (หน้าที่ 98)
215
4
กริยารูป て + くれませんか (หน้าที่ 99)
87
5
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 100)
93
6
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 100)
97
7
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 100)
107
8
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 101)
89
9
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 101)
140
10
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 101)
130
11
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 101)
147
12
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 102)
77
13
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 102)
146
14
れんしゅう (練習) B ข้อ 7 (หน้าที่ 102)
114
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 8 (หน้าที่ 102)
147
16
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 103)
85
17
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 103)
101
18
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 103)
81
19
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 104)
172
20
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 104)
375
21
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 104)
159
22
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 104)
228
23
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 104)
152
24
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 105)
471
25
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 105)
162
26
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 92)
172
27
かいわ (会話) 43 (หน้าที่ 93)
217

ตอนที่: 3 บทที่ 44

1
คำศัพท์ 44 (หน้าที่ 108-109)
141
2
すぎます (หน้าที่ 112)
224
3
やすい และ にくい (หน้าที่ 112)
86
4
に / く + します การเปลี่ยนสภาพของกรรม (หน้าที่ 113)
206
5
คำนาม + にします (หน้าที่ 113)
230
6
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 114)
138
7
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 114)
122
8
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 114)
49
9
れんしゅう (練習) A ข้อ 4 (หน้าที่ 114)
81
10
れんしゅう (練習) A ข้อ 5 (หน้าที่ 114)
88
11
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 115)
82
12
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 115)
89
13
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 115)
123
14
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 115)
145
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 116)
169
16
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 116)
164
17
れんしゅう (練習) B ข้อ 7 (หน้าที่ 116)
105
18
れんしゅう (練習) B ข้อ 8 (หน้าที่ 116)
107
19
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 117)
95
20
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 117)
105
21
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 117)
112
22
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 118)
315
23
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 118)
403
24
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 118)
150
25
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 118)
153
26
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 118)
111
27
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 119)
133
28
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 119)
532
29
もんだい (問題) ข้อ 8 (หน้าที่ 119)
200
30
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 106)
169
31
かいわ (会話) 44 (หน้าที่ 107)
230
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

86 บทเรียน
บทเรียน 4 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)