มินนะ 4 บทที่ 42-44

ระดับพื้นฐาน (JLPT N4)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

86 บทเรียน
บทเรียน 4 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
7_Day_FREE_TRIAL_DESCRIPTION

ตอนที่: 1 บทที่ 42

1
คำศัพท์ 42 (หน้าที่ 80-81)
02:47
2
ために (หน้าที่ 84)
01:49
3
ために VS ように (หน้าที่ 84)
04:48
4
กริยารูปพจนานุกรม / คำนาม + に (หน้าที่ 85)
02:48
5
คำบอกจำนวน + は / も (หน้าที่ 85)
01:55
6
によって (หน้าที่ 85)
01:59
7
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 86)
01:42
8
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 86)
00:52
9
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 86)
02:05
10
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 87)
02:20
11
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 87)
02:21
12
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 87)
02:37
13
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 87)
02:46
14
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 88)
02:03
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 88)
02:47
16
れんしゅう (練習) B ข้อ 7 (หน้าที่ 88)
03:33
17
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 89)
01:24
18
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 89)
01:32
19
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 89)
02:14
20
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 90)
05:34
21
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 90)
06:46
22
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 90)
02:41
23
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 90)
03:14
24
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 91)
03:02
25
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 91)
08:37
26
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 91)
03:22
27
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 78)
03:27
28
かいわ (会話) 42 (หน้าที่ 79)
04:03

ตอนที่: 2 บทที่ 43

1
คำศัพท์ 43 (หน้าที่ 94-95)
01:11
2
そうです ดูเหมือน ท่าทาง (หน้าที่ 98)
05:09
3
กริยารูป て + 来ます (หน้าที่ 98)
03:35
4
กริยารูป て + くれませんか (หน้าที่ 99)
01:27
5
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 100)
01:33
6
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 100)
01:37
7
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 100)
01:47
8
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 101)
01:29
9
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 101)
02:20
10
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 101)
02:10
11
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 101)
02:27
12
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 102)
01:17
13
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 102)
02:26
14
れんしゅう (練習) B ข้อ 7 (หน้าที่ 102)
01:54
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 8 (หน้าที่ 102)
02:27
16
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 103)
01:25
17
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 103)
01:41
18
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 103)
01:21
19
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 104)
02:52
20
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 104)
06:15
21
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 104)
02:39
22
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 104)
03:48
23
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 104)
02:32
24
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 105)
07:51
25
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 105)
02:42
26
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 92)
02:52
27
かいわ (会話) 43 (หน้าที่ 93)
03:37

ตอนที่: 3 บทที่ 44

1
คำศัพท์ 44 (หน้าที่ 108-109)
02:21
2
すぎます (หน้าที่ 112)
03:44
3
やすい และ にくい (หน้าที่ 112)
01:26
4
に / く + します การเปลี่ยนสภาพของกรรม (หน้าที่ 113)
03:26
5
คำนาม + にします (หน้าที่ 113)
03:50
6
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 114)
02:18
7
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 114)
02:02
8
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 114)
00:49
9
れんしゅう (練習) A ข้อ 4 (หน้าที่ 114)
01:21
10
れんしゅう (練習) A ข้อ 5 (หน้าที่ 114)
01:28
11
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 115)
01:22
12
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 115)
01:29
13
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 115)
02:03
14
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 115)
02:25
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 116)
02:49
16
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 116)
02:44
17
れんしゅう (練習) B ข้อ 7 (หน้าที่ 116)
01:45
18
れんしゅう (練習) B ข้อ 8 (หน้าที่ 116)
01:47
19
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 117)
01:35
20
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 117)
01:45
21
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 117)
01:52
22
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 118)
05:15
23
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 118)
06:43
24
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 118)
02:30
25
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 118)
02:33
26
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 118)
01:51
27
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 119)
02:13
28
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 119)
08:52
29
もんだい (問題) ข้อ 8 (หน้าที่ 119)
03:20
30
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 106)
02:49
31
かいわ (会話) 44 (หน้าที่ 107)
03:50
7_Day_FREE_TRIAL_DESCRIPTION

คอร์สนี้ประกอบด้วย

86 บทเรียน
บทเรียน 4 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต