มินนะ 4 บทที่ 39-41

ระดับพื้นฐาน (JLPT N4)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

95 บทเรียน
บทเรียน 4 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
7_Day_FREE_TRIAL_DESCRIPTION

ตอนที่: 1 บทที่ 39

1
คำศัพท์ 39 (หน้าที่ 36-37)
02:33
2
~て(で)、~ (หน้าที่ 40)
05:32
3
คำนาม + で (หน้าที่ 41)
02:38
4
รูปธรรมดา + ので (หน้าที่ 41)
04:25
5
途中で ระหว่างที่ (หน้าที่ 41)
01:38
6
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 42)
01:13
7
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 42)
01:38
8
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 42)
02:04
9
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 43)
01:31
10
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 43)
01:28
11
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 43)
01:35
12
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 43)
02:21
13
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 44)
01:57
14
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 44)
01:56
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 7 (หน้าที่ 44)
01:41
16
れんしゅう (練習) B ข้อ 8 (หน้าที่ 44)
02:19
17
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 45)
01:14
18
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 45)
02:43
19
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 45)
03:02
20
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 46)
01:41
21
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 46)
08:49
22
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 46)
02:13
23
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 46)
02:18
24
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 46)
01:50
25
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 47)
03:18
26
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 47)
05:28
27
もんだい (問題) ข้อ 8 (หน้าที่ 47)
01:21
28
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 34)
03:46
29
かいわ (会話) 39 (หน้าที่ 35)
02:40

ตอนที่: 2 บทที่ 40

1
คำศัพท์ 40 (หน้าที่ 50-51)
03:29
2
รูปธรรมดา + か、~ (หน้าที่ 54)
02:46
3
รูปธรรมดา + かどうか、~ (หน้าที่ 54)
02:38
4
กริยารูป て + みます (หน้าที่ 55)
02:40
5
เปลี่ยนคำคุณศัพท์ い ให้เป็นคำนาม (หน้าที่ 55)
02:56
6
~でしょうか (หน้าที่ 55)
03:29
7
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 56)
02:37
8
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 56)
02:39
9
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 56)
02:24
10
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 57)
01:39
11
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 57)
02:14
12
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 57)
01:38
13
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 57)
01:31
14
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 58)
01:37
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 58)
02:16
16
れんしゅう (練習) B ข้อ 7 (หน้าที่ 58)
01:20
17
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 59)
01:49
18
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 59)
01:32
19
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 59)
01:29
20
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 60)
04:46
21
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 60)
07:26
22
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 60)
03:13
23
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 60)
03:12
24
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 60)
01:52
25
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 61)
02:17
26
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 61)
07:05
27
もんだい (問題) ข้อ 8 (หน้าที่ 61)
02:55
28
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 48)
04:13
29
かいわ (会話) 40 (หน้าที่ 49)
04:18

ตอนที่: 3 บทที่ 41

1
คำศัพท์ 41 (หน้าที่ 66-67)
02:53
2
การใช้สำนวน いただきます (หน้าที่ 70)
03:04
3
การใช้สำนวน くださいます (หน้าที่ 70)
03:16
4
การใช้สำนวน やります (หน้าที่ 70)
02:40
5
กริยารูป て + いただきます (หน้าที่ 71)
02:05
6
กริยารูป て + くださいます (หน้าที่ 71)
02:02
7
กริยารูป て + やります (หน้าที่ 71)
01:59
8
กริยารูป て + くださいませんか (หน้าที่ 71)
01:51
9
คำนาม に + คำกริยา (หน้าที่ 71)
01:43
10
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 72)
01:49
11
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 72)
01:21
12
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 72)
00:57
13
れんしゅう (練習) A ข้อ 4 (หน้าที่ 72)
02:04
14
れんしゅう (練習) A ข้อ 5 (หน้าที่ 72)
01:17
15
れんしゅう (練習) A ข้อ 6 (หน้าที่ 72)
01:36
16
れんしゅう (練習) A ข้อ 7 (หน้าที่ 72)
01:57
17
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 73)
02:33
18
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 73)
02:14
19
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 73)
01:23
20
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 73)
02:29
21
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 74)
02:31
22
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 74)
02:15
23
れんしゅう (練習) B ข้อ 7 (หน้าที่ 74)
03:33
24
れんしゅう (練習) B ข้อ 8 (หน้าที่ 74)
02:36
25
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 75)
01:48
26
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 75)
01:18
27
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 75)
01:53
28
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 76)
06:27
29
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 76)
07:27
30
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 76)
03:21
31
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 76)
04:40
32
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 76)
02:16
33
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 77)
02:30
34
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 77)
07:34
35
もんだい (問題) ข้อ 8 (หน้าที่ 77)
04:49
36
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 64)
04:07
37
かいわ (会話) 41 (หน้าที่ 65)
05:35
7_Day_FREE_TRIAL_DESCRIPTION

คอร์สนี้ประกอบด้วย

95 บทเรียน
บทเรียน 4 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต