มินนะ 4 บทที่ 39-41


Warning: include(/home/customer/www/ilovejapanschool.com/public_html/wp-content/plugins/masterstudy-lms-learning-management-system/stm-lms-templates/courses/parts/meta2.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/ilovejapanschool.com/public_html/wp-content/plugins/masterstudy-lms-learning-management-system/lms/classes/templates.php on line 137

Warning: include(): Failed opening '/home/customer/www/ilovejapanschool.com/public_html/wp-content/plugins/masterstudy-lms-learning-management-system/stm-lms-templates/courses/parts/meta2.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php73/pear') in /home/customer/www/ilovejapanschool.com/public_html/wp-content/plugins/masterstudy-lms-learning-management-system/lms/classes/templates.php on line 137

คอร์สนี้ประกอบด้วย

95 บทเรียน
บทเรียน 4 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

ตอนที่: 1 บทที่ 39

1
คำศัพท์ 39 (หน้าที่ 36-37)
153
2
~て(で)、~ (หน้าที่ 40)
332
3
คำนาม + で (หน้าที่ 41)
158
4
รูปธรรมดา + ので (หน้าที่ 41)
265
5
途中で ระหว่างที่ (หน้าที่ 41)
98
6
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 42)
73
7
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 42)
98
8
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 42)
124
9
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 43)
91
10
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 43)
88
11
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 43)
95
12
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 43)
141
13
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 44)
117
14
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 44)
116
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 7 (หน้าที่ 44)
101
16
れんしゅう (練習) B ข้อ 8 (หน้าที่ 44)
139
17
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 45)
74
18
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 45)
163
19
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 45)
182
20
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 46)
101
21
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 46)
529
22
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 46)
133
23
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 46)
138
24
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 46)
110
25
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 47)
198
26
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 47)
328
27
もんだい (問題) ข้อ 8 (หน้าที่ 47)
81
28
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 34)
226
29
かいわ (会話) 39 (หน้าที่ 35)
160

ตอนที่: 2 บทที่ 40

1
คำศัพท์ 40 (หน้าที่ 50-51)
209
2
รูปธรรมดา + か、~ (หน้าที่ 54)
166
3
รูปธรรมดา + かどうか、~ (หน้าที่ 54)
158
4
กริยารูป て + みます (หน้าที่ 55)
160
5
เปลี่ยนคำคุณศัพท์ い ให้เป็นคำนาม (หน้าที่ 55)
176
6
~でしょうか (หน้าที่ 55)
209
7
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 56)
157
8
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 56)
159
9
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 56)
144
10
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 57)
99
11
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 57)
134
12
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 57)
98
13
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 57)
91
14
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 58)
97
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 58)
136
16
れんしゅう (練習) B ข้อ 7 (หน้าที่ 58)
80
17
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 59)
109
18
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 59)
92
19
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 59)
89
20
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 60)
286
21
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 60)
446
22
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 60)
193
23
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 60)
192
24
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 60)
112
25
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 61)
137
26
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 61)
425
27
もんだい (問題) ข้อ 8 (หน้าที่ 61)
175
28
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 48)
253
29
かいわ (会話) 40 (หน้าที่ 49)
258

ตอนที่: 3 บทที่ 41

1
คำศัพท์ 41 (หน้าที่ 66-67)
173
2
การใช้สำนวน いただきます (หน้าที่ 70)
184
3
การใช้สำนวน くださいます (หน้าที่ 70)
196
4
การใช้สำนวน やります (หน้าที่ 70)
160
5
กริยารูป て + いただきます (หน้าที่ 71)
125
6
กริยารูป て + くださいます (หน้าที่ 71)
122
7
กริยารูป て + やります (หน้าที่ 71)
119
8
กริยารูป て + くださいませんか (หน้าที่ 71)
111
9
คำนาม に + คำกริยา (หน้าที่ 71)
103
10
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 72)
109
11
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 72)
81
12
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 72)
57
13
れんしゅう (練習) A ข้อ 4 (หน้าที่ 72)
124
14
れんしゅう (練習) A ข้อ 5 (หน้าที่ 72)
77
15
れんしゅう (練習) A ข้อ 6 (หน้าที่ 72)
96
16
れんしゅう (練習) A ข้อ 7 (หน้าที่ 72)
117
17
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 73)
153
18
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 73)
134
19
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 73)
83
20
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 73)
149
21
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 74)
151
22
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 74)
135
23
れんしゅう (練習) B ข้อ 7 (หน้าที่ 74)
213
24
れんしゅう (練習) B ข้อ 8 (หน้าที่ 74)
156
25
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 75)
108
26
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 75)
78
27
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 75)
113
28
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 76)
387
29
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 76)
447
30
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 76)
201
31
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 76)
280
32
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 76)
136
33
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 77)
150
34
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 77)
454
35
もんだい (問題) ข้อ 8 (หน้าที่ 77)
289
36
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 64)
247
37
かいわ (会話) 41 (หน้าที่ 65)
335
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

95 บทเรียน
บทเรียน 4 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)