มินนะ 3 บทที่ 36-38

ระดับพื้นฐาน (JLPT N4)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

94 บทเรียน
บทเรียน 4 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
7_Day_FREE_TRIAL_DESCRIPTION

ตอนที่: 1 บทที่ 36

1
คำศัพท์ 36 (หน้าที่ 190)
02:07
2
ように (หน้าที่ 194)
02:01
3
ようになります (หน้าที่ 194)
04:40
4
ようにします (หน้าที่ 195)
04:20
5
วิธีใช้คำคุณศัพท์ขยายคำกริยาหรือคำคุณศัพท์อื่น (หน้าที่ 195)
02:40
6
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 196)
01:00
7
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 196)
01:05
8
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 196)
01:03
9
れんしゅう (練習) A ข้อ 4 (หน้าที่ 196)
00:57
10
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 197)
01:38
11
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 197)
01:40
12
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 197)
01:48
13
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 197)
01:35
14
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 198)
03:32
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 198)
01:39
16
れんしゅう (練習) B ข้อ 7 (หน้าที่ 198)
01:58
17
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 199)
01:16
18
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 199)
01:14
19
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 199)
01:05
20
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 200)
02:57
21
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 200)
06:35
22
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 200)
03:43
23
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 200)
02:27
24
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 201)
03:29
25
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 201)
04:39
26
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 201)
01:05
27
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 188)
01:53
28
かいわ (会話) 36 (หน้าที่ 189)
04:21

ตอนที่: 2 บทที่ 37

1
คำศัพท์ 37 (หน้าที่ 204-205)
03:24
2
กริยารูปถูกกระทำ (หน้าที่ 208)
04:26
3
บุคคล1 は บุคคล2 に + กริยารูปถูกกระทำ (หน้าที่ 208)
05:26
4
บุคคล1 は บุคคล2 に บุคคล3 を + กริยารูปถูกกระทำ (หน้าที่ 208)
05:34
5
คำนาม が / は + กริยารูปถูกกระทำ (หน้าที่ 209)
03:09
6
คำนาม から / で + つくります (หน้าที่ 209)
02:35
7
คำนาม1 の คำนาม2 (หน้าที่ 209)
02:29
8
この・その・あの + ตำแหน่ง (หน้าที่ 209)
02:56
9
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 210)
01:08
10
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 210)
01:13
11
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 210)
01:37
12
れんしゅう (練習) A ข้อ 4 (หน้าที่ 210)
01:23
13
れんしゅう (練習) A ข้อ 5 (หน้าที่ 210)
00:56
14
れんしゅう (練習) A ข้อ 6 (หน้าที่ 210)
01:24
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 211)
01:49
16
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 211)
01:49
17
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 211)
01:58
18
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 211)
01:49
19
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 212)
02:00
20
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 212)
02:26
21
れんしゅう (練習) B ข้อ 7 (หน้าที่ 212)
01:50
22
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 213)
01:05
23
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 213)
01:30
24
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 213)
01:18
25
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 214)
03:47
26
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 214)
05:49
27
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 214)
01:34
28
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 214)
02:34
29
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 214)
03:48
30
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 215)
02:08
31
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 215)
04:22
32
もんだい (問題) ข้อ 8 (หน้าที่ 215)
01:16
33
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 202)
01:26
34
かいわ (会話) 37 (หน้าที่ 203)
04:17

ตอนที่: 3 บทที่ 38

1
คำศัพท์ 38 (หน้าที่ 218-219)
03:01
2
のは + คำคุณศัพท์ です (หน้าที่ 222)
03:51
3
のが + คำคุณศัพท์ です (หน้าที่ 222)
03:26
4
のを 忘れました (หน้าที่ 222)
03:18
5
のを 知っていますか (หน้าที่ 223)
04:10
6
のは + คำนาม です (หน้าที่ 223)
04:43
7
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 224)
01:07
8
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 224)
01:52
9
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 224)
01:22
10
れんしゅう (練習) A ข้อ 4 (หน้าที่ 224)
02:06
11
れんしゅう (練習) A ข้อ 5 (หน้าที่ 224)
02:21
12
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 225)
01:24
13
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 225)
02:01
14
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 225)
02:15
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 225)
01:51
16
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 226)
01:49
17
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 226)
01:42
18
れんしゅう (練習) B ข้อ 7 (หน้าที่ 226)
02:24
19
れんしゅう (練習) B ข้อ 8 (หน้าที่ 226)
01:34
20
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 227)
01:34
21
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 227)
01:30
22
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 227)
01:54
23
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 228)
03:39
24
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 228)
07:22
25
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 228)
02:05
26
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 228)
02:04
27
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 229)
01:59
28
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 229)
02:44
29
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 229)
04:11
30
もんだい (問題) ข้อ 8 (หน้าที่ 229)
01:18
31
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 216)
01:47
32
かいわ (会話) 38 (หน้าที่ 217)
03:56
7_Day_FREE_TRIAL_DESCRIPTION

คอร์สนี้ประกอบด้วย

94 บทเรียน
บทเรียน 4 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต