มินนะ 3 บทที่ 36-38


Warning: include(/home/customer/www/ilovejapanschool.com/public_html/wp-content/plugins/masterstudy-lms-learning-management-system/stm-lms-templates/courses/parts/meta2.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/ilovejapanschool.com/public_html/wp-content/plugins/masterstudy-lms-learning-management-system/lms/classes/templates.php on line 137

Warning: include(): Failed opening '/home/customer/www/ilovejapanschool.com/public_html/wp-content/plugins/masterstudy-lms-learning-management-system/stm-lms-templates/courses/parts/meta2.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php73/pear') in /home/customer/www/ilovejapanschool.com/public_html/wp-content/plugins/masterstudy-lms-learning-management-system/lms/classes/templates.php on line 137

คอร์สนี้ประกอบด้วย

94 บทเรียน
บทเรียน 4 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

ตอนที่: 1 บทที่ 36

1
คำศัพท์ 36 (หน้าที่ 190)
127
2
ように (หน้าที่ 194)
121
3
ようになります (หน้าที่ 194)
280
4
ようにします (หน้าที่ 195)
260
5
วิธีใช้คำคุณศัพท์ขยายคำกริยาหรือคำคุณศัพท์อื่น (หน้าที่ 195)
160
6
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 196)
60
7
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 196)
65
8
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 196)
63
9
れんしゅう (練習) A ข้อ 4 (หน้าที่ 196)
57
10
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 197)
98
11
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 197)
100
12
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 197)
108
13
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 197)
95
14
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 198)
212
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 198)
99
16
れんしゅう (練習) B ข้อ 7 (หน้าที่ 198)
118
17
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 199)
76
18
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 199)
74
19
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 199)
65
20
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 200)
177
21
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 200)
395
22
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 200)
223
23
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 200)
147
24
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 201)
209
25
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 201)
279
26
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 201)
65
27
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 188)
113
28
かいわ (会話) 36 (หน้าที่ 189)
261

ตอนที่: 2 บทที่ 37

1
คำศัพท์ 37 (หน้าที่ 204-205)
204
2
กริยารูปถูกกระทำ (หน้าที่ 208)
266
3
บุคคล1 は บุคคล2 に + กริยารูปถูกกระทำ (หน้าที่ 208)
326
4
บุคคล1 は บุคคล2 に บุคคล3 を + กริยารูปถูกกระทำ (หน้าที่ 208)
334
5
คำนาม が / は + กริยารูปถูกกระทำ (หน้าที่ 209)
189
6
คำนาม から / で + つくります (หน้าที่ 209)
155
7
คำนาม1 の คำนาม2 (หน้าที่ 209)
149
8
この・その・あの + ตำแหน่ง (หน้าที่ 209)
176
9
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 210)
68
10
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 210)
73
11
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 210)
97
12
れんしゅう (練習) A ข้อ 4 (หน้าที่ 210)
83
13
れんしゅう (練習) A ข้อ 5 (หน้าที่ 210)
56
14
れんしゅう (練習) A ข้อ 6 (หน้าที่ 210)
84
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 211)
109
16
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 211)
109
17
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 211)
118
18
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 211)
109
19
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 212)
120
20
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 212)
146
21
れんしゅう (練習) B ข้อ 7 (หน้าที่ 212)
110
22
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 213)
65
23
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 213)
90
24
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 213)
78
25
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 214)
227
26
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 214)
349
27
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 214)
94
28
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 214)
154
29
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 214)
228
30
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 215)
128
31
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 215)
262
32
もんだい (問題) ข้อ 8 (หน้าที่ 215)
76
33
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 202)
86
34
かいわ (会話) 37 (หน้าที่ 203)
257

ตอนที่: 3 บทที่ 38

1
คำศัพท์ 38 (หน้าที่ 218-219)
181
2
のは + คำคุณศัพท์ です (หน้าที่ 222)
231
3
のが + คำคุณศัพท์ です (หน้าที่ 222)
206
4
のを 忘れました (หน้าที่ 222)
198
5
のを 知っていますか (หน้าที่ 223)
250
6
のは + คำนาม です (หน้าที่ 223)
283
7
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 224)
67
8
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 224)
112
9
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 224)
82
10
れんしゅう (練習) A ข้อ 4 (หน้าที่ 224)
126
11
れんしゅう (練習) A ข้อ 5 (หน้าที่ 224)
141
12
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 225)
84
13
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 225)
121
14
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 225)
135
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 225)
111
16
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 226)
109
17
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 226)
102
18
れんしゅう (練習) B ข้อ 7 (หน้าที่ 226)
144
19
れんしゅう (練習) B ข้อ 8 (หน้าที่ 226)
94
20
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 227)
94
21
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 227)
90
22
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 227)
114
23
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 228)
219
24
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 228)
442
25
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 228)
125
26
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 228)
124
27
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 229)
119
28
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 229)
164
29
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 229)
251
30
もんだい (問題) ข้อ 8 (หน้าที่ 229)
78
31
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 216)
107
32
かいわ (会話) 38 (หน้าที่ 217)
236
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

94 บทเรียน
บทเรียน 4 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)