มินนะ 3 บทที่ 30-32

ระดับพื้นฐาน (JLPT N5)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

93 บทเรียน
บทเรียน 4 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
7_Day_FREE_TRIAL_DESCRIPTION

ตอนที่: 1 บทที่ 30

1
คำศัพท์ 30 (หน้าที่ 100-101)
02:20
2
กริยารูปて あります (หน้าที่ 104)
09:05
3
กริยารูปて おきます (หน้าที่ 104)
04:40
4
まだ + ประโยคบอกเล่า (หน้าที่ 105)
01:21
5
とか (หน้าที่ 105)
01:00
6
คำช่วย + も (หน้าที่ 105)
01:24
7
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 106)
01:25
8
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 106)
01:23
9
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 106)
01:13
10
れんしゅう (練習) A ข้อ 4 (หน้าที่ 106)
01:08
11
れんしゅう (練習) A ข้อ 5 (หน้าที่ 106)
01:00
12
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 107)
01:53
13
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 107)
02:18
14
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 107)
01:59
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 108)
01:47
16
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 108)
02:22
17
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 108)
02:00
18
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 109)
00:51
19
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 109)
00:52
20
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 109)
01:03
21
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 110)
03:55
22
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 110)
06:38
23
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 110)
02:14
24
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 110)
02:14
25
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 110)
02:11
26
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 111)
03:21
27
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 111)
03:35
28
もんだい (問題) ข้อ 8 (หน้าที่ 111)
01:23
29
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 98)
01:25
30
かいわ (会話) 30 (หน้าที่ 99)
04:01

ตอนที่: 2 บทที่ 31

1
คำศัพท์ 31 (หน้าที่ 116-117)
02:09
2
รูปตั้งใจ (หน้าที่ 120)
04:49
3
วิธีใช้รูปตั้งใจ 1 (หน้าที่ 120)
02:30
4
วิธีใช้รูปตั้งใจ 2 (หน้าที่ 120)
05:14
5
つもりです (หน้าที่ 121)
03:49
6
よていです (หน้าที่ 121)
03:49
7
まだ …て いません (หน้าที่ 121)
03:39
8
เปลี่ยนกริยารูป ます ให้เป็นคำนาม (หน้าที่ 121)
02:45
9
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 122)
01:26
10
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 122)
00:50
11
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 122)
01:59
12
れんしゅう (練習) A ข้อ 4 (หน้าที่ 122)
01:17
13
れんしゅう (練習) A ข้อ 5 (หน้าที่ 122)
01:06
14
れんしゅう (練習) A ข้อ 6 (หน้าที่ 122)
01:34
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 123)
01:37
16
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 123)
01:47
17
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 123)
01:42
18
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 123)
02:29
19
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 124)
01:53
20
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 124)
01:52
21
れんしゅう (練習) B ข้อ 7 (หน้าที่ 124)
02:40
22
れんしゅう (練習) B ข้อ 8 (หน้าที่ 124)
01:45
23
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 125)
01:15
24
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 125)
01:15
25
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 125)
01:21
26
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 126)
03:39
27
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 126)
07:48
28
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 126)
01:39
29
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 126)
02:42
30
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 126)
02:47
31
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 127)
03:19
32
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 127)
04:14
33
もんだい (問題) ข้อ 8 (หน้าที่ 127)
01:43
34
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 114)
01:55
35
かいわ (会話) 31 (หน้าที่ 115)
03:34

ตอนที่: 3 บทที่ 32

1
คำศัพท์ 32 (หน้าที่ 130-131)
02:59
2
ほうがいいです (หน้าที่ 134)
03:49
3
でしょう (หน้าที่ 134)
02:25
4
かもしれません (หน้าที่ 135)
02:37
5
~ましょう (หน้าที่ 135)
02:00
6
คำบอกปริมาณ で (หน้าที่ 135)
01:32
7
何か 心配な こと (หน้าที่ 135)
04:05
8
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 136)
01:33
9
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 136)
01:35
10
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 136)
01:28
11
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 137)
02:18
12
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 137)
02:10
13
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 137)
01:46
14
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 137)
03:14
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 137)
01:56
16
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 137)
02:23
17
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 139)
01:06
18
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 139)
01:18
19
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 139)
01:37
20
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 140)
02:22
21
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 140)
07:52
22
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 140)
03:15
23
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 140)
02:47
24
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 141)
02:34
25
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 141)
04:43
26
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 141)
01:12
27
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 128)
01:44
28
かいわ (会話) 32 (หน้าที่ 129)
02:52
7_Day_FREE_TRIAL_DESCRIPTION

คอร์สนี้ประกอบด้วย

93 บทเรียน
บทเรียน 4 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต