มินนะ 3 บทที่ 30-32


Warning: include(/home/customer/www/ilovejapanschool.com/public_html/wp-content/plugins/masterstudy-lms-learning-management-system/stm-lms-templates/courses/parts/meta2.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/ilovejapanschool.com/public_html/wp-content/plugins/masterstudy-lms-learning-management-system/lms/classes/templates.php on line 137

Warning: include(): Failed opening '/home/customer/www/ilovejapanschool.com/public_html/wp-content/plugins/masterstudy-lms-learning-management-system/stm-lms-templates/courses/parts/meta2.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php73/pear') in /home/customer/www/ilovejapanschool.com/public_html/wp-content/plugins/masterstudy-lms-learning-management-system/lms/classes/templates.php on line 137

คอร์สนี้ประกอบด้วย

93 บทเรียน
บทเรียน 4 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

ตอนที่: 1 บทที่ 30

1
คำศัพท์ 30 (หน้าที่ 100-101)
140
2
กริยารูปて あります (หน้าที่ 104)
545
3
กริยารูปて おきます (หน้าที่ 104)
280
4
まだ + ประโยคบอกเล่า (หน้าที่ 105)
81
5
とか (หน้าที่ 105)
60
6
คำช่วย + も (หน้าที่ 105)
84
7
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 106)
85
8
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 106)
83
9
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 106)
73
10
れんしゅう (練習) A ข้อ 4 (หน้าที่ 106)
68
11
れんしゅう (練習) A ข้อ 5 (หน้าที่ 106)
60
12
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 107)
113
13
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 107)
138
14
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 107)
119
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 108)
107
16
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 108)
142
17
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 108)
120
18
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 109)
51
19
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 109)
52
20
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 109)
63
21
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 110)
235
22
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 110)
398
23
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 110)
134
24
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 110)
134
25
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 110)
131
26
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 111)
201
27
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 111)
215
28
もんだい (問題) ข้อ 8 (หน้าที่ 111)
83
29
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 98)
85
30
かいわ (会話) 30 (หน้าที่ 99)
241

ตอนที่: 2 บทที่ 31

1
คำศัพท์ 31 (หน้าที่ 116-117)
129
2
รูปตั้งใจ (หน้าที่ 120)
289
3
วิธีใช้รูปตั้งใจ 1 (หน้าที่ 120)
150
4
วิธีใช้รูปตั้งใจ 2 (หน้าที่ 120)
314
5
つもりです (หน้าที่ 121)
229
6
よていです (หน้าที่ 121)
229
7
まだ …て いません (หน้าที่ 121)
219
8
เปลี่ยนกริยารูป ます ให้เป็นคำนาม (หน้าที่ 121)
165
9
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 122)
86
10
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 122)
50
11
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 122)
119
12
れんしゅう (練習) A ข้อ 4 (หน้าที่ 122)
77
13
れんしゅう (練習) A ข้อ 5 (หน้าที่ 122)
66
14
れんしゅう (練習) A ข้อ 6 (หน้าที่ 122)
94
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 123)
97
16
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 123)
107
17
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 123)
102
18
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 123)
149
19
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 124)
113
20
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 124)
112
21
れんしゅう (練習) B ข้อ 7 (หน้าที่ 124)
160
22
れんしゅう (練習) B ข้อ 8 (หน้าที่ 124)
105
23
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 125)
75
24
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 125)
75
25
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 125)
81
26
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 126)
219
27
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 126)
468
28
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 126)
99
29
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 126)
162
30
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 126)
167
31
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 127)
199
32
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 127)
254
33
もんだい (問題) ข้อ 8 (หน้าที่ 127)
103
34
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 114)
115
35
かいわ (会話) 31 (หน้าที่ 115)
214

ตอนที่: 3 บทที่ 32

1
คำศัพท์ 32 (หน้าที่ 130-131)
179
2
ほうがいいです (หน้าที่ 134)
229
3
でしょう (หน้าที่ 134)
145
4
かもしれません (หน้าที่ 135)
157
5
~ましょう (หน้าที่ 135)
120
6
คำบอกปริมาณ で (หน้าที่ 135)
92
7
何か 心配な こと (หน้าที่ 135)
245
8
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 136)
93
9
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 136)
95
10
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 136)
88
11
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 137)
138
12
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 137)
130
13
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 137)
106
14
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 137)
194
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 137)
116
16
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 137)
143
17
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 139)
66
18
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 139)
78
19
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 139)
97
20
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 140)
142
21
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 140)
472
22
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 140)
195
23
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 140)
167
24
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 141)
154
25
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 141)
283
26
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 141)
72
27
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 128)
104
28
かいわ (会話) 32 (หน้าที่ 129)
172
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

93 บทเรียน
บทเรียน 4 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)