มินนะ 3 บทที่ 26-29


Warning: include(/home/customer/www/ilovejapanschool.com/public_html/wp-content/plugins/masterstudy-lms-learning-management-system/stm-lms-templates/courses/parts/meta2.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/ilovejapanschool.com/public_html/wp-content/plugins/masterstudy-lms-learning-management-system/lms/classes/templates.php on line 137

Warning: include(): Failed opening '/home/customer/www/ilovejapanschool.com/public_html/wp-content/plugins/masterstudy-lms-learning-management-system/stm-lms-templates/courses/parts/meta2.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php73/pear') in /home/customer/www/ilovejapanschool.com/public_html/wp-content/plugins/masterstudy-lms-learning-management-system/lms/classes/templates.php on line 137

คอร์สนี้ประกอบด้วย

128 บทเรียน
บทเรียน 6 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

ตอนที่: 1 บทที่ 26

1
คำศัพท์ 26 (หน้าที่ 44-45)
153
2
~んですか (หน้าที่ 48)
529
3
~んです (หน้าที่ 48)
208
4
~んですが、 (หน้าที่ 49)
294
5
กริยารูปて いただけませんか (หน้าที่ 49)
184
6
กริยารูปたら いいですか (หน้าที่ 49)
189
7
好きです / 嫌いです (หน้าที่ 49)
228
8
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 50)
76
9
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 50)
76
10
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 50)
43
11
れんしゅう (練習) A ข้อ 4 (หน้าที่ 50)
85
12
れんしゅう (練習) A ข้อ 5 (หน้าที่ 50)
71
13
れんしゅう (練習) A ข้อ 6 (หน้าที่ 50)
108
14
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 51)
79
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 51)
134
16
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 51)
109
17
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 51)
103
18
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 52)
139
19
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 52)
118
20
れんしゅう (練習) B ข้อ 7 (หน้าที่ 52)
94
21
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 53)
101
22
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 53)
157
23
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 53)
165
24
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 54)
259
25
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 54)
393
26
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 54)
64
27
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 54)
164
28
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 54)
250
29
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 55)
163
30
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 55)
453
31
もんだい (問題) ข้อ 8 (หน้าที่ 55)
205
32
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 42)
123
33
かいわ (会話) 26 (หน้าที่ 43)
157

ตอนที่: 2 บทที่ 27

1
คำศัพท์ 27 (หน้าที่ 58-59)
125
2
กริยารูปสามารถ (หน้าที่ 62)
318
3
ประโยครูปสามารถ (หน้าที่ 62)
250
4
見えます กับ 聞こえます (หน้าที่ 62)
298
5
できます (หน้าที่ 63)
170
6
しか (หน้าที่ 63)
113
7
คำนาม は (การเปรียบเทียบ) (หน้าที่ 63)
137
8
การใช้ は เน้นประธานที่มีคำช่วยอยู่แล้ว (หน้าที่ 63)
180
9
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 64)
86
10
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 64)
75
11
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 64)
79
12
れんしゅう (練習) A ข้อ 4 (หน้าที่ 64)
103
13
れんしゅう (練習) A ข้อ 5 (หน้าที่ 64)
122
14
れんしゅう (練習) A ข้อ 6 (หน้าที่ 64)
143
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 65)
97
16
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 65)
130
17
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 65)
114
18
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 65)
131
19
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 66)
119
20
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 66)
170
21
れんしゅう (練習) B ข้อ 7 (หน้าที่ 66)
153
22
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 67)
111
23
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 67)
80
24
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 67)
64
25
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 68)
332
26
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 68)
413
27
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 68)
124
28
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 68)
102
29
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 68)
118
30
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 69)
179
31
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 69)
361
32
もんだい (問題) ข้อ 8 (หน้าที่ 69)
140
33
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 56)
106
34
かいわ (会話) 27 (หน้าที่ 57)
172

ตอนที่: 3 บทที่ 28

1
คำศัพท์ 28 (หน้าที่ 72-73)
154
2
ながら (หน้าที่ 76)
206
3
กริยารูปて います (หน้าที่ 76)
136
4
…し、…し、 (หน้าที่ 76)
302
5
それで (หน้าที่ 77)
178
6
…とき + คำช่วย (หน้าที่ 77)
115
7
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 78)
77
8
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 78)
68
9
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 78)
137
10
れんしゅう (練習) A ข้อ 4 (หน้าที่ 78)
175
11
れんしゅう (練習) A ข้อ 5 (หน้าที่ 78)
107
12
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 79)
105
13
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 79)
148
14
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 79)
132
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 80)
133
16
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 80)
135
17
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 80)
144
18
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 81)
124
19
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 81)
115
20
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 81)
113
21
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 82)
220
22
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 82)
257
23
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 82)
89
24
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 82)
308
25
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 83)
271
26
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 83)
311
27
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 83)
175
28
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 70)
143
29
かいわ (会話) 28 (หน้าที่ 71)
275

ตอนที่: 4 บทที่ 29

1
คำศัพท์ 29 (หน้าที่ 86-87)
158
2
กริยารูปて います (หน้าที่ 90)
152
3
กริยารูปて しまいました / しまいます (หน้าที่ 90)
279
4
สถานที่ に + 行きます / 来ます / 帰ります (หน้าที่ 90)
172
5
それ / その / そう (หน้าที่ 91)
352
6
ありました (หน้าที่ 91)
124
7
どこかで / どこかに (หน้าที่ 91)
220
8
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 92)
57
9
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 92)
57
10
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 92)
35
11
れんしゅう (練習) A ข้อ 4 (หน้าที่ 92)
46
12
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 93)
126
13
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 93)
110
14
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 93)
121
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 94)
112
16
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 94)
117
17
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 94)
108
18
れんしゅう (練習) B ข้อ 7 (หน้าที่ 94)
117
19
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 95)
53
20
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 95)
59
21
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 95)
59
22
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 96)
205
23
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 96)
409
24
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 96)
127
25
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 96)
153
26
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 96)
129
27
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 96)
147
28
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 97)
119
29
もんだい (問題) ข้อ 8 (หน้าที่ 97)
275
30
もんだい (問題) ข้อ 9 (หน้าที่ 97)
109
31
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 84)
98
32
かいわ (会話) 29 (หน้าที่ 85)
261
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

128 บทเรียน
บทเรียน 6 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)