มินนะ 3 บทที่ 26-29

ระดับพื้นฐาน (JLPT N5)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

128 บทเรียน
บทเรียน 6 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

ตอนที่: 1 บทที่ 26

1
คำศัพท์ 26 (หน้าที่ 44-45)
02:33
2
~んですか (หน้าที่ 48)
08:49
3
~んです (หน้าที่ 48)
03:28
4
~んですが、 (หน้าที่ 49)
04:54
5
กริยารูปて いただけませんか (หน้าที่ 49)
03:04
6
กริยารูปたら いいですか (หน้าที่ 49)
03:09
7
好きです / 嫌いです (หน้าที่ 49)
03:48
8
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 50)
01:16
9
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 50)
01:16
10
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 50)
00:43
11
れんしゅう (練習) A ข้อ 4 (หน้าที่ 50)
01:25
12
れんしゅう (練習) A ข้อ 5 (หน้าที่ 50)
01:11
13
れんしゅう (練習) A ข้อ 6 (หน้าที่ 50)
01:48
14
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 51)
01:19
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 51)
02:14
16
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 51)
01:49
17
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 51)
01:43
18
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 52)
02:19
19
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 52)
01:58
20
れんしゅう (練習) B ข้อ 7 (หน้าที่ 52)
01:34
21
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 53)
01:41
22
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 53)
02:37
23
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 53)
02:45
24
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 54)
04:19
25
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 54)
06:33
26
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 54)
01:04
27
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 54)
02:44
28
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 54)
04:10
29
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 55)
02:43
30
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 55)
07:33
31
もんだい (問題) ข้อ 8 (หน้าที่ 55)
03:25
32
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 42)
02:03
33
かいわ (会話) 26 (หน้าที่ 43)
02:37

ตอนที่: 2 บทที่ 27

1
คำศัพท์ 27 (หน้าที่ 58-59)
02:05
2
กริยารูปสามารถ (หน้าที่ 62)
05:18
3
ประโยครูปสามารถ (หน้าที่ 62)
04:10
4
見えます กับ 聞こえます (หน้าที่ 62)
04:58
5
できます (หน้าที่ 63)
02:50
6
しか (หน้าที่ 63)
01:53
7
คำนาม は (การเปรียบเทียบ) (หน้าที่ 63)
02:17
8
การใช้ は เน้นประธานที่มีคำช่วยอยู่แล้ว (หน้าที่ 63)
03:00
9
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 64)
01:26
10
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 64)
01:15
11
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 64)
01:19
12
れんしゅう (練習) A ข้อ 4 (หน้าที่ 64)
01:43
13
れんしゅう (練習) A ข้อ 5 (หน้าที่ 64)
02:02
14
れんしゅう (練習) A ข้อ 6 (หน้าที่ 64)
02:23
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 65)
01:37
16
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 65)
02:10
17
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 65)
01:54
18
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 65)
02:11
19
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 66)
01:59
20
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 66)
02:50
21
れんしゅう (練習) B ข้อ 7 (หน้าที่ 66)
02:33
22
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 67)
01:51
23
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 67)
01:20
24
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 67)
01:04
25
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 68)
05:32
26
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 68)
06:53
27
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 68)
02:04
28
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 68)
01:42
29
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 68)
01:58
30
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 69)
02:59
31
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 69)
06:01
32
もんだい (問題) ข้อ 8 (หน้าที่ 69)
02:20
33
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 56)
01:46
34
かいわ (会話) 27 (หน้าที่ 57)
02:52

ตอนที่: 3 บทที่ 28

1
คำศัพท์ 28 (หน้าที่ 72-73)
02:34
2
ながら (หน้าที่ 76)
03:26
3
กริยารูปて います (หน้าที่ 76)
02:16
4
…し、…し、 (หน้าที่ 76)
05:02
5
それで (หน้าที่ 77)
02:58
6
…とき + คำช่วย (หน้าที่ 77)
01:55
7
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 78)
01:17
8
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 78)
01:08
9
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 78)
02:17
10
れんしゅう (練習) A ข้อ 4 (หน้าที่ 78)
02:55
11
れんしゅう (練習) A ข้อ 5 (หน้าที่ 78)
01:47
12
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 79)
01:45
13
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 79)
02:28
14
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 79)
02:12
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 80)
02:13
16
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 80)
02:15
17
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 80)
02:24
18
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 81)
02:04
19
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 81)
01:55
20
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 81)
01:53
21
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 82)
03:40
22
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 82)
04:17
23
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 82)
01:29
24
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 82)
05:08
25
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 83)
04:31
26
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 83)
05:11
27
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 83)
02:55
28
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 70)
02:23
29
かいわ (会話) 28 (หน้าที่ 71)
04:35

ตอนที่: 4 บทที่ 29

1
คำศัพท์ 29 (หน้าที่ 86-87)
02:38
2
กริยารูปて います (หน้าที่ 90)
02:32
3
กริยารูปて しまいました / しまいます (หน้าที่ 90)
04:39
4
สถานที่ に + 行きます / 来ます / 帰ります (หน้าที่ 90)
02:52
5
それ / その / そう (หน้าที่ 91)
05:52
6
ありました (หน้าที่ 91)
02:04
7
どこかで / どこかに (หน้าที่ 91)
03:40
8
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 92)
00:57
9
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 92)
00:57
10
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 92)
00:35
11
れんしゅう (練習) A ข้อ 4 (หน้าที่ 92)
00:46
12
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 93)
02:06
13
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 93)
01:50
14
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 93)
02:01
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 94)
01:52
16
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 94)
01:57
17
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 94)
01:48
18
れんしゅう (練習) B ข้อ 7 (หน้าที่ 94)
01:57
19
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 95)
00:53
20
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 95)
00:59
21
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 95)
00:59
22
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 96)
03:25
23
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 96)
06:49
24
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 96)
02:07
25
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 96)
02:33
26
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 96)
02:09
27
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 96)
02:27
28
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 97)
01:59
29
もんだい (問題) ข้อ 8 (หน้าที่ 97)
04:35
30
もんだい (問題) ข้อ 9 (หน้าที่ 97)
01:49
31
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 84)
01:38
32
かいわ (会話) 29 (หน้าที่ 85)
04:21
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

128 บทเรียน
บทเรียน 6 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)