มินนะ 2 บทที่ 23-25

ระดับพื้นฐาน (JLPT N5)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

89 บทเรียน
บทเรียน 4 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
7_Day_FREE_TRIAL_DESCRIPTION

ตอนที่: 1 บทที่ 23

1
คำศัพท์ 23 (หน้าที่ 184-185)
01:31
2
とき 1 (หน้าที่ 188)
05:45
3
とき 2 (หน้าที่ 188)
02:25
4
กริยารูปพจนานุกรม と (หน้าที่ 189)
02:52
5
คำนาม が + คุณศัพท์/กริยา (หน้าที่ 189)
01:36
6
สถานที่ を + กริยาแสดงการเคลื่อนที่ (หน้าที่ 189)
02:42
7
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 190)
00:40
8
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 190)
01:00
9
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 190)
01:05
10
れんしゅう (練習) A ข้อ 4 (หน้าที่ 190)
01:03
11
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 191)
02:11
12
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 191)
02:29
13
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 191)
01:49
14
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 192)
05:04
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 192)
02:02
16
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 192)
03:23
17
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 193)
02:40
18
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 193)
01:37
19
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 193)
02:41
20
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 194)
04:56
21
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 194)
03:42
22
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 194)
04:07
23
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 194)
04:44
24
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 195)
06:34
25
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 195)
01:49
26
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 195)
01:55
27
もんだい (問題) ข้อ 8 (หน้าที่ 195)
05:10
28
もんだい (問題) ข้อ 9 (หน้าที่ 195)
04:01
29
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 182)
02:20
30
かいわ (会話) 23 (หน้าที่ 183)
02:37

ตอนที่: 2 บทที่ 24

1
คำศัพท์ 24 (หน้าที่ 198-199)
01:13
2
くれます (หน้าที่ 202)
05:36
3
กริยารูป て + あげます (หน้าที่ 202)
05:08
4
กริยารูป て + もらいます (หน้าที่ 202)
03:20
5
กริยารูป て + くれます (หน้าที่ 203)
06:16
6
คำนาม1 は + คำนาม2 が + กริยา (หน้าที่ 203)
03:56
7
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 204)
00:52
8
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 204)
01:24
9
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 204)
01:51
10
れんしゅう (練習) A ข้อ 4 (หน้าที่ 204)
01:11
11
れんしゅう (練習) A ข้อ 5 (หน้าที่ 204)
00:50
12
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 205)
01:26
13
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 205)
01:37
14
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 205)
01:37
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 206)
02:13
16
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 206)
01:31
17
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 206)
02:01
18
れんしゅう (練習) B ข้อ 7 (หน้าที่ 206)
02:32
19
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 207)
01:59
20
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 207)
01:37
21
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 207)
01:57
22
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 208)
05:09
23
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 208)
07:42
24
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 208)
04:16
25
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 208)
02:58
26
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 209)
02:51
27
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 209)
05:28
28
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 209)
02:51
29
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 196)
01:54
30
かいわ (会話) 24 (หน้าที่ 197)
02:18

ตอนที่: 3 บทที่ 25

1
คำศัพท์ 25 (หน้าที่ 212-213)
01:01
2
ประโยครูปธรรมดาอดีต + ら (หน้าที่ 216)
03:47
3
กริยารูป たら (หน้าที่ 216)
01:39
4
ても/でも (หน้าที่ 217)
04:26
5
もし (หน้าที่ 217)
02:38
6
ประธานของประโยคย่อย (หน้าที่ 217)
01:43
7
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 218)
01:28
8
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 218)
00:55
9
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 218)
00:44
10
れんしゅう (練習) A ข้อ 4 (หน้าที่ 218)
00:57
11
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 219)
01:55
12
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 219)
02:00
13
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 219)
02:38
14
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 220)
01:40
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 220)
01:46
16
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 220)
01:58
17
れんしゅう (練習) B ข้อ 7 (หน้าที่ 220)
02:26
18
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 221)
01:27
19
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 221)
01:28
20
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 221)
01:33
21
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 222)
04:18
22
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 222)
04:59
23
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 222)
02:48
24
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 222)
02:13
25
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 222)
01:17
26
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 223)
10:29
27
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 223)
02:03
28
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 210)
02:24
29
かいわ (会話) 25 (หน้าที่ 211)
02:52
7_Day_FREE_TRIAL_DESCRIPTION

คอร์สนี้ประกอบด้วย

89 บทเรียน
บทเรียน 4 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต