มินนะ 2 บทที่ 20-22


Warning: include(/home/customer/www/ilovejapanschool.com/public_html/wp-content/plugins/masterstudy-lms-learning-management-system/stm-lms-templates/courses/parts/meta2.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/ilovejapanschool.com/public_html/wp-content/plugins/masterstudy-lms-learning-management-system/lms/classes/templates.php on line 137

Warning: include(): Failed opening '/home/customer/www/ilovejapanschool.com/public_html/wp-content/plugins/masterstudy-lms-learning-management-system/stm-lms-templates/courses/parts/meta2.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php73/pear') in /home/customer/www/ilovejapanschool.com/public_html/wp-content/plugins/masterstudy-lms-learning-management-system/lms/classes/templates.php on line 137

คอร์สนี้ประกอบด้วย

95 บทเรียน
บทเรียน 4 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

ตอนที่: 1 บทที่ 20

1
คำศัพท์ 20 (หน้าที่ 140-141)
70
2
รูปสุภาพและรูปธรรมดา (หน้าที่ 144)
284
3
การเลือกใช้รูปสุภาพกับรูปธรรมดา (หน้าที่ 144)
65
4
บทสนทนารูปธรรมดา 1 (หน้าที่ 144)
117
5
บทสนทนารูปธรรมดา 2 (หน้าที่ 145)
158
6
บทสนทนารูปธรรมดา 3 (หน้าที่ 145)
192
7
บทสนทนารูปธรรมดา 4 (หน้าที่ 145)
116
8
บทสนทนารูปธรรมดา 5 (หน้าที่ 145)
110
9
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 146)
115
10
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 146)
85
11
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 147)
96
12
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 147)
95
13
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 147)
101
14
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 147)
204
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 148)
101
16
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 148)
133
17
れんしゅう (練習) B ข้อ 7 (หน้าที่ 148)
63
18
れんしゅう (練習) B ข้อ 8 (หน้าที่ 148)
122
19
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 149)
111
20
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 149)
107
21
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 149)
82
22
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 150)
82
23
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 150)
418
24
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 150)
217
25
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 150)
172
26
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 151)
94
27
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 151)
208
28
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 151)
119
29
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 138)
160
30
かいわ (会話) 20 (หน้าที่ 139)
161

ตอนที่: 2 บทที่ 21

1
คำศัพท์ 21 (หน้าที่ 154-155)
170
2
รูปธรรมดา と + 思います (หน้าที่ 158)
357
3
ประโยค/รูปธรรมดา と言います (หน้าที่ 158)
262
4
でしょう? (หน้าที่ 159)
119
5
สถานที่ で + คำนาม が + あります (หน้าที่ 159)
130
6
เหตุการณ์ で (หน้าที่ 159)
154
7
คำนาม でも + คำกริยา (หน้าที่ 159)
154
8
ないと (หน้าที่ 159)
144
9
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 160)
72
10
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 160)
76
11
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 160)
86
12
れんしゅう (練習) A ข้อ 4 (หน้าที่ 160)
64
13
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 161)
125
14
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 161)
98
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 161)
112
16
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 161)
213
17
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 162)
251
18
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 162)
170
19
れんしゅう (練習) B ข้อ 7 (หน้าที่ 162)
94
20
れんしゅう (練習) B ข้อ 8 (หน้าที่ 162)
124
21
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 163)
109
22
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 163)
100
23
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 163)
94
24
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 164)
223
25
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 164)
369
26
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 164)
175
27
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 164)
207
28
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 165)
159
29
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 165)
332
30
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 165)
192
31
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 152)
154
32
かいわ (会話) 21 (หน้าที่ 153)
183

ตอนที่: 3 บทที่ 22

1
คำศัพท์ 22 (หน้าที่ 168-169)
106
2
การขยายคำนาม 1 (หน้าที่ 172)
316
3
การขยายคำนาม 2 (หน้าที่ 172)
210
4
การขยายคำนาม 3 (หน้าที่ 173)
133
5
กริยารูปพจนานุกรม + 時間 / 約束 / 用事 (หน้าที่ 173)
217
6
ましょうか (หน้าที่ 173)
149
7
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 174)
116
8
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 174)
41
9
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 174)
69
10
れんしゅう (練習) A ข้อ 4 (หน้าที่ 174)
80
11
れんしゅう (練習) A ข้อ 5 (หน้าที่ 174)
57
12
れんしゅう (練習) A ข้อ 6 (หน้าที่ 174)
41
13
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 175)
132
14
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 175)
140
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 175)
99
16
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 176)
172
17
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 176)
149
18
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 176)
114
19
れんしゅう (練習) B ข้อ 7 (หน้าที่ 176)
105
20
れんしゅう (練習) B ข้อ 8 (หน้าที่ 176)
109
21
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 177)
70
22
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 177)
85
23
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 177)
116
24
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 178)
195
25
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 178)
362
26
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 178)
201
27
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 178)
136
28
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 179)
110
29
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 179)
127
30
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 179)
251
31
もんだい (問題) ข้อ 8 (หน้าที่ 179)
303
32
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 166)
135
33
かいわ (会話) 22 (หน้าที่ 167)
291
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

95 บทเรียน
บทเรียน 4 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)