มินนะ 2 บทที่ 20-22

ระดับพื้นฐาน (JLPT N5)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

95 บทเรียน
บทเรียน 4 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
7_Day_FREE_TRIAL_DESCRIPTION

ตอนที่: 1 บทที่ 20

1
คำศัพท์ 20 (หน้าที่ 140-141)
01:10
2
รูปสุภาพและรูปธรรมดา (หน้าที่ 144)
04:44
3
การเลือกใช้รูปสุภาพกับรูปธรรมดา (หน้าที่ 144)
01:05
4
บทสนทนารูปธรรมดา 1 (หน้าที่ 144)
01:57
5
บทสนทนารูปธรรมดา 2 (หน้าที่ 145)
02:38
6
บทสนทนารูปธรรมดา 3 (หน้าที่ 145)
03:12
7
บทสนทนารูปธรรมดา 4 (หน้าที่ 145)
01:56
8
บทสนทนารูปธรรมดา 5 (หน้าที่ 145)
01:50
9
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 146)
01:55
10
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 146)
01:25
11
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 147)
01:36
12
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 147)
01:35
13
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 147)
01:41
14
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 147)
03:24
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 148)
01:41
16
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 148)
02:13
17
れんしゅう (練習) B ข้อ 7 (หน้าที่ 148)
01:03
18
れんしゅう (練習) B ข้อ 8 (หน้าที่ 148)
02:02
19
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 149)
01:51
20
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 149)
01:47
21
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 149)
01:22
22
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 150)
01:22
23
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 150)
06:58
24
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 150)
03:37
25
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 150)
02:52
26
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 151)
01:34
27
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 151)
03:28
28
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 151)
01:59
29
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 138)
02:40
30
かいわ (会話) 20 (หน้าที่ 139)
02:41

ตอนที่: 2 บทที่ 21

1
คำศัพท์ 21 (หน้าที่ 154-155)
02:50
2
รูปธรรมดา と + 思います (หน้าที่ 158)
05:57
3
ประโยค/รูปธรรมดา と言います (หน้าที่ 158)
04:22
4
でしょう? (หน้าที่ 159)
01:59
5
สถานที่ で + คำนาม が + あります (หน้าที่ 159)
02:10
6
เหตุการณ์ で (หน้าที่ 159)
02:34
7
คำนาม でも + คำกริยา (หน้าที่ 159)
02:34
8
ないと (หน้าที่ 159)
02:24
9
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 160)
01:12
10
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 160)
01:16
11
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 160)
01:26
12
れんしゅう (練習) A ข้อ 4 (หน้าที่ 160)
01:04
13
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 161)
02:05
14
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 161)
01:38
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 161)
01:52
16
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 161)
03:33
17
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 162)
04:11
18
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 162)
02:50
19
れんしゅう (練習) B ข้อ 7 (หน้าที่ 162)
01:34
20
れんしゅう (練習) B ข้อ 8 (หน้าที่ 162)
02:04
21
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 163)
01:49
22
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 163)
01:40
23
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 163)
01:34
24
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 164)
03:43
25
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 164)
06:09
26
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 164)
02:55
27
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 164)
03:27
28
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 165)
02:39
29
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 165)
05:32
30
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 165)
03:12
31
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 152)
02:34
32
かいわ (会話) 21 (หน้าที่ 153)
03:03

ตอนที่: 3 บทที่ 22

1
คำศัพท์ 22 (หน้าที่ 168-169)
01:46
2
การขยายคำนาม 1 (หน้าที่ 172)
05:16
3
การขยายคำนาม 2 (หน้าที่ 172)
03:30
4
การขยายคำนาม 3 (หน้าที่ 173)
02:13
5
กริยารูปพจนานุกรม + 時間 / 約束 / 用事 (หน้าที่ 173)
03:37
6
ましょうか (หน้าที่ 173)
02:29
7
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 174)
01:56
8
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 174)
00:41
9
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 174)
01:09
10
れんしゅう (練習) A ข้อ 4 (หน้าที่ 174)
01:20
11
れんしゅう (練習) A ข้อ 5 (หน้าที่ 174)
00:57
12
れんしゅう (練習) A ข้อ 6 (หน้าที่ 174)
00:41
13
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 175)
02:12
14
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 175)
02:20
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 175)
01:39
16
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 176)
02:52
17
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 176)
02:29
18
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 176)
01:54
19
れんしゅう (練習) B ข้อ 7 (หน้าที่ 176)
01:45
20
れんしゅう (練習) B ข้อ 8 (หน้าที่ 176)
01:49
21
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 177)
01:10
22
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 177)
01:25
23
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 177)
01:56
24
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 178)
03:15
25
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 178)
06:02
26
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 178)
03:21
27
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 178)
02:16
28
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 179)
01:50
29
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 179)
02:07
30
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 179)
04:11
31
もんだい (問題) ข้อ 8 (หน้าที่ 179)
05:03
32
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 166)
02:15
33
かいわ (会話) 22 (หน้าที่ 167)
04:51
7_Day_FREE_TRIAL_DESCRIPTION

คอร์สนี้ประกอบด้วย

95 บทเรียน
บทเรียน 4 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต