มินนะ 2 บทที่ 17-19


Warning: include(/home/customer/www/ilovejapanschool.com/public_html/wp-content/plugins/masterstudy-lms-learning-management-system/stm-lms-templates/courses/parts/meta2.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/ilovejapanschool.com/public_html/wp-content/plugins/masterstudy-lms-learning-management-system/lms/classes/templates.php on line 137

Warning: include(): Failed opening '/home/customer/www/ilovejapanschool.com/public_html/wp-content/plugins/masterstudy-lms-learning-management-system/stm-lms-templates/courses/parts/meta2.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php73/pear') in /home/customer/www/ilovejapanschool.com/public_html/wp-content/plugins/masterstudy-lms-learning-management-system/lms/classes/templates.php on line 137

คอร์สนี้ประกอบด้วย

90 บทเรียน
บทเรียน 4 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

ตอนที่: 1 บทที่ 17

1
คำศัพท์ 17 (หน้าที่ 96-97)
128
2
กริยารูป ない (หน้าที่ 100)
346
3
กริยารูป ないでください (หน้าที่ 100)
177
4
กริยารูป なければなりません (หน้าที่ 100)
123
5
กริยารูป なくてもいいです (หน้าที่ 101)
135
6
การทำคำนามให้เป็นหัวเรื่อง (หน้าที่ 101)
319
7
คำนาม(เวลา) + までに + คำกริยา (หน้าที่ 101)
154
8
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 102)
111
9
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 102)
84
10
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 102)
68
11
れんしゅう (練習) A ข้อ 4 (หน้าที่ 102)
71
12
れんしゅう (練習) A ข้อ 5 (หน้าที่ 102)
87
13
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 103)
122
14
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 103)
153
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 103)
161
16
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 103)
237
17
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 104)
138
18
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 104)
228
19
れんしゅう (練習) B ข้อ 7 (หน้าที่ 104)
142
20
れんしゅう (練習) B ข้อ 8 (หน้าที่ 104)
178
21
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 105)
130
22
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 105)
108
23
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 105)
101
24
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 106)
355
25
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 106)
564
26
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 106)
87
27
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 106)
279
28
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 107)
253
29
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 107)
295
30
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 94)
189
31
かいわ (会話) 17 (หน้าที่ 95)
167

ตอนที่: 2 บทที่ 18

1
คำศัพท์ 18 (หน้าที่ 110-111)
109
2
คำกริยารูปพจนานุกรม (หน้าที่ 114)
202
3
งานอดิเรก + ことができます (หน้าที่ 114)
232
4
งานอดิเรก + ことです (หน้าที่ 115)
256
5
วิธีใช้ まえに (หน้าที่ 115)
236
6
なかなか (หน้าที่ 115)
176
7
ぜひ (หน้าที่ 115)
136
8
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 116)
92
9
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 116)
129
10
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 116)
102
11
れんしゅう (練習) A ข้อ 4 (หน้าที่ 116)
119
12
れんしゅう (練習) A ข้อ 5 (หน้าที่ 116)
111
13
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 117)
96
14
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 117)
163
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 117)
224
16
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 117)
221
17
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 118)
230
18
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 118)
109
19
れんしゅう (練習) B ข้อ 7 (หน้าที่ 118)
164
20
れんしゅう (練習) B ข้อ 8 (หน้าที่ 118)
194
21
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 119)
127
22
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 119)
129
23
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 119)
123
24
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 120)
275
25
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 120)
510
26
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 120)
110
27
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 120)
219
28
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 120)
180
29
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 121)
193
30
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 121)
328
31
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 108)
242
32
かいわ (会話) 18 (หน้าที่ 109)
190

ตอนที่: 3 บทที่ 19

1
คำศัพท์ 19 (หน้าที่ 124-125)
92
2
กริยารูป た (หน้าที่ 128)
73
3
กริยารูป た + ことがあります (หน้าที่ 128)
166
4
…たり + …たりします (หน้าที่ 128)
143
5
คำคุณศัพท์/คำนาม + なります (หน้าที่ 129)
316
6
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 130)
87
7
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 130)
85
8
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 130)
104
9
れんしゅう (練習) A ข้อ 4 (หน้าที่ 130)
60
10
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 131)
93
11
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 131)
150
12
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 131)
143
13
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 132)
119
14
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 132)
132
15
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 133)
120
16
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 133)
91
17
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้า 133)
108
18
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 134)
230
19
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 134)
361
20
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 134)
95
21
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 134)
224
22
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 135)
146
23
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 135)
171
24
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 135)
353
25
もんだい (問題) ข้อ 8 (หน้าที่ 135)
157
26
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 122)
136
27
かいわ (会話) 19 (หน้าที่ 123)
218
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

90 บทเรียน
บทเรียน 4 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)