มินนะ 2 บทที่ 17-19

ระดับพื้นฐาน (JLPT N5)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

90 บทเรียน
บทเรียน 4 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

ตอนที่: 1 บทที่ 17

1
คำศัพท์ 17 (หน้าที่ 96-97)
02:08
2
กริยารูป ない (หน้าที่ 100)
05:46
3
กริยารูป ないでください (หน้าที่ 100)
02:57
4
กริยารูป なければなりません (หน้าที่ 100)
02:03
5
กริยารูป なくてもいいです (หน้าที่ 101)
02:15
6
การทำคำนามให้เป็นหัวเรื่อง (หน้าที่ 101)
05:19
7
คำนาม(เวลา) + までに + คำกริยา (หน้าที่ 101)
02:34
8
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 102)
01:51
9
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 102)
01:24
10
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 102)
01:08
11
れんしゅう (練習) A ข้อ 4 (หน้าที่ 102)
01:11
12
れんしゅう (練習) A ข้อ 5 (หน้าที่ 102)
01:27
13
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 103)
02:02
14
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 103)
02:33
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 103)
02:41
16
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 103)
03:57
17
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 104)
02:18
18
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 104)
03:48
19
れんしゅう (練習) B ข้อ 7 (หน้าที่ 104)
02:22
20
れんしゅう (練習) B ข้อ 8 (หน้าที่ 104)
02:58
21
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 105)
02:10
22
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 105)
01:48
23
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 105)
01:41
24
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 106)
05:55
25
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 106)
09:24
26
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 106)
01:27
27
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 106)
04:39
28
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 107)
04:13
29
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 107)
04:55
30
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 94)
03:09
31
かいわ (会話) 17 (หน้าที่ 95)
02:47

ตอนที่: 2 บทที่ 18

1
คำศัพท์ 18 (หน้าที่ 110-111)
01:49
2
คำกริยารูปพจนานุกรม (หน้าที่ 114)
03:22
3
งานอดิเรก + ことができます (หน้าที่ 114)
03:52
4
งานอดิเรก + ことです (หน้าที่ 115)
04:16
5
วิธีใช้ まえに (หน้าที่ 115)
03:56
6
なかなか (หน้าที่ 115)
02:56
7
ぜひ (หน้าที่ 115)
02:16
8
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 116)
01:32
9
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 116)
02:09
10
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 116)
01:42
11
れんしゅう (練習) A ข้อ 4 (หน้าที่ 116)
01:59
12
れんしゅう (練習) A ข้อ 5 (หน้าที่ 116)
01:51
13
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 117)
01:36
14
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 117)
02:43
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 117)
03:44
16
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 117)
03:41
17
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 118)
03:50
18
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 118)
01:49
19
れんしゅう (練習) B ข้อ 7 (หน้าที่ 118)
02:44
20
れんしゅう (練習) B ข้อ 8 (หน้าที่ 118)
03:14
21
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 119)
02:07
22
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 119)
02:09
23
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 119)
02:03
24
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 120)
04:35
25
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 120)
08:30
26
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 120)
01:50
27
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 120)
03:39
28
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 120)
03:00
29
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 121)
03:13
30
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 121)
05:28
31
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 108)
04:02
32
かいわ (会話) 18 (หน้าที่ 109)
03:10

ตอนที่: 3 บทที่ 19

1
คำศัพท์ 19 (หน้าที่ 124-125)
01:32
2
กริยารูป た (หน้าที่ 128)
01:13
3
กริยารูป た + ことがあります (หน้าที่ 128)
02:46
4
…たり + …たりします (หน้าที่ 128)
02:23
5
คำคุณศัพท์/คำนาม + なります (หน้าที่ 129)
05:16
6
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 130)
01:27
7
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 130)
01:25
8
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 130)
01:44
9
れんしゅう (練習) A ข้อ 4 (หน้าที่ 130)
01:00
10
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 131)
01:33
11
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 131)
02:30
12
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 131)
02:23
13
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 132)
01:59
14
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 132)
02:12
15
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 133)
02:00
16
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 133)
01:31
17
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้า 133)
01:48
18
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 134)
03:50
19
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 134)
06:01
20
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 134)
01:35
21
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 134)
03:44
22
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 135)
02:26
23
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 135)
02:51
24
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 135)
05:53
25
もんだい (問題) ข้อ 8 (หน้าที่ 135)
02:37
26
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 122)
02:16
27
かいわ (会話) 19 (หน้าที่ 123)
03:38
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

90 บทเรียน
บทเรียน 4 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)