มินนะ 2 บทที่ 13-16

ระดับพื้นฐาน (JLPT N5)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

123 บทเรียน
บทเรียน 8 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
7_Day_FREE_TRIAL_DESCRIPTION

ตอนที่: 1 บทที่ 13

1
คำศัพท์ 13 (หน้าที่ 38-39)
04:35
2
คำนาม が ほしいです。(หน้าที่ 42)
04:41
3
คำกริยา + たいです。(หน้าที่ 42)
07:24
4
สถานที่ へ + คำกริยา, คำนาม + に行きます / 来ます / 帰ります。(หน้าที่ 43)
08:28
5
どこか / 何か (หน้าที่ 43)
04:16
6
ご~ (หน้าที่ 43)
02:09
7
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 44)
01:19
8
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 44)
01:24
9
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 44)
01:23
10
れんしゅう (練習) A ข้อ 4 (หน้าที่ 44)
01:44
11
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 45)
02:56
12
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 45)
05:04
13
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 45)
02:10
14
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 45)
05:47
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 46)
03:11
16
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 46)
03:22
17
れんしゅう (練習) B ข้อ 7 (หน้าที่ 46)
03:41
18
れんしゅう (練習) B ข้อ 8 (หน้าที่ 46)
04:45
19
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 47)
03:15
20
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 47)
02:11
21
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 47)
02:39
22
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 48)
06:16
23
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 48)
07:38
24
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 48)
04:02
25
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 48)
03:59
26
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 49)
06:06
27
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 49)
09:20
28
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 36)
02:41
29
かいわ (会話) 13 (หน้าที่ 37)
05:51

ตอนที่: 2 บทที่ 14

1
คำศัพท์ 14 (หน้าที่ 50)
02:41
2
กลุ่มคำกริยา (หน้าที่ 56)
06:42
3
คำกริยารูปพจนานุกรม
07:27
4
กริยารูป て (หน้าที่ 56)
05:10
5
กริยารูป て ください (หน้าที่ 57)
03:13
6
กริยารูป て います (หน้าที่ 57)
02:33
7
กริยารูป ましょうか (หน้าที่ 57)
03:56
8
คำนาม が + คำกริยา (หน้าที่ 57)
07:04
9
すみませんが (หน้าที่ 57)
02:16
10
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 58)
01:40
11
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 58)
00:56
12
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 58)
00:39
13
れんしゅう (練習) A ข้อ 4 (หน้าที่ 58)
01:07
14
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 59)
02:26
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 59)
02:25
16
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 59)
02:05
17
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 59)
03:19
18
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 60)
02:36
19
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 60)
02:06
20
れんしゅう (練習) B ข้อ 7 (หน้าที่ 60)
04:39
21
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 61)
01:33
22
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 61)
01:42
23
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 61)
02:06
24
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 62)
04:19
25
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 62)
02:32
26
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 62)
05:16
27
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 62)
01:34
28
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 62)
03:37
29
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 63)
03:33
30
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 63)
06:05
31
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 50)
01:49
32
かいわ (会話) 14 (หน้าที่ 51)
04:15

ตอนที่: 3 บทที่ 15

1
คำศัพท์ 15 (หน้าที่ 66-67)
01:27
2
กริยารูป てもいいですか (หน้าที่ 70)
04:56
3
กริยารูป てはいけません (หน้าที่ 70)
02:35
4
กริยารูป ています (หน้าที่ 70)
08:33
5
คำนาม に + คำกริยา (หน้าที่ 71)
01:44
6
คำนาม1 に + คำนาม2 を + คำกริยา (หน้าที่ 71)
11:11
7
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 72)
01:58
8
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 72)
01:21
9
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 72)
01:24
10
れんしゅう (練習) A ข้อ 4 (หน้าที่ 72)
01:42
11
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 73)
02:02
12
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 73)
04:14
13
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 73)
01:50
14
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 74)
02:46
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 74)
03:16
16
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 74)
04:24
17
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 75)
02:49
18
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 75)
03:36
19
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 75)
03:51
20
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 76)
03:49
21
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 76)
06:55
22
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 76)
01:22
23
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 76)
02:02
24
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 76)
03:13
25
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 77)
02:19
26
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 77)
03:23
27
もんだい (問題) ข้อ 8 (หน้าที่ 77)
06:55
28
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 64)
02:04
29
かいわ (会話) 15 (หน้าที่ 65)
03:26

ตอนที่: 4 บทที่ 16

1
คำศัพท์ 16 (หน้าที่ 80-81)
02:50
2
การเชื่อมประโยคตั้งแต่ 2 ประโยคโดยใช้คำกริยา (หน้าที่ 84)
02:53
3
การเชื่อมประโยคตั้งแต่ 2 ประโยคขึ้นไปโดยใช้คำคุณศัพท์ (หน้าที่ 84)
04:50
4
การเชื่อมประโยคตั้งแต่ 2 ประโยคขึ้นไปโดยใช้คำนาม (หน้าที่ 84)
02:29
5
กริยา1 + てから + กริยา2 (หน้าที่ 84)
02:48
6
คำนาม1 は + คำนาม2 が + คำคุณศัพท์ (หน้าที่ 85)
02:25
7
คำนามを + คำกริยา (หน้าที่ 85)
02:09
8
どうやって (หน้าที่ 85)
03:22
9
どれ / どの คำนาม (หน้าที่ 85)
03:09
10
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 86)
05:46
11
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 86)
01:32
12
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 86)
01:55
13
れんしゅう (練習) A ข้อ 4 (หน้าที่ 86)
01:11
14
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 87)
04:03
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 87)
03:22
16
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 87)
03:12
17
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 87)
04:54
18
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 88)
02:40
19
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 88)
03:15
20
れんしゅう (練習) B ข้อ 7 (หน้าที่ 88)
06:31
21
れんしゅう (練習) B ข้อ 8 (หน้าที่ 88)
04:18
22
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 89)
03:00
23
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 89)
02:12
24
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 89)
03:53
25
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 90)
07:06
26
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 90)
03:40
27
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 90)
06:52
28
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 90)
04:40
29
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 91)
04:10
30
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 91)
05:58
31
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 91)
06:06
32
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 78)
04:35
33
かいわ (会話) 16 (หน้าที่ 79)
04:59
7_Day_FREE_TRIAL_DESCRIPTION

คอร์สนี้ประกอบด้วย

123 บทเรียน
บทเรียน 8 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต