เรียนคันจิ ระดับ N4

ระดับพื้นฐาน (JLPT N4)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

55 บทเรียน
บทเรียน 5 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

ตอนที่: 1 บทเรียน

1
会、同、事
06:21
2
自、社、発
05:27
3
者、地、業
04:41
4
方、新、場
04:42
5
員、立、開
04:42
6
手、力、問
05:23
7
代、明、動
07:16
8
京、目、通
05:43
9
言、理、体
05:32
10
田、主、題
07:02
11
意、不、作
02:40
12
用、度、強
04:54
13
公、持、野
05:05
14
以、思、家
07:00
15
世、多、正
04:42
16
安、院、心
04:54
17
界、教、文
03:30
18
元、重、近
07:07
19
考、画、海
04:49
20
売、知、道
04:48
21
集、別、物
05:52
22
使、品、計
05:59
23
死、特、私
06:39
24
始、朝、運
05:59
25
終、台、広
05:37
26
住、真、有
07:11
27
口、少、町
06:39
28
工、建、空
03:36
29
急、止、送
04:33
30
切、転、研
05:35
31
足、究、楽
04:13
32
起、着、店
03:40
33
病、質、待
03:25
34
試、族、銀
04:56
35
早、映、親
04:10
36
験、英、医
01:58
37
仕、去、味
04:21
38
写、字、答
02:36
39
夜、音、注
06:21
40
帰、古、歌
03:50
41
買、悪、図
03:32
42
週、室、歩
03:01
43
風、紙、黒
06:17
44
花、春、赤
06:04
45
青、館、屋
03:38
46
色、走、秋
05:20
47
夏、習、駅
05:44
48
洋、旅、服
03:33
49
夕、借、曜
03:10
50
飲、肉、貸
04:24
51
堂、鳥、飯
04:17
52
勉、冬、昼
03:17
53
茶、弟、牛
02:58
54
魚、兄、犬
04:57
55
妹、姉、漢
03:59
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

55 บทเรียน
บทเรียน 5 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)