เรียนคันจิ ระดับ N3

ระดับกลาง (JLPT N3)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

1 บทเรียน
บทเรียน 0 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

ตอนที่: 1 บทเรียน

1
政、議、民
05:12
2
連、対、部 (เร็ว ๆ นี้)
3
合、市、内 (เร็ว ๆ นี้)
4
相、定、回 (เร็ว ๆ นี้)
5
選、米、実 (เร็ว ๆ นี้)
6
関、決、全 (เร็ว ๆ นี้)
7
表、戦、経 (เร็ว ๆ นี้)
8
最、現、調 (เร็ว ๆ นี้)
9
化、当、約 (เร็ว ๆ นี้)
10
首、法、性 (เร็ว ๆ นี้)
11
要、制、治 (เร็ว ๆ นี้)
12
務、成、期 (เร็ว ๆ นี้)
13
取、都、和 (เร็ว ๆ นี้)
14
機、平、加 (เร็ว ๆ นี้)
15
受、続、進 (เร็ว ๆ นี้)
16
数、記、初 (เร็ว ๆ นี้)
17
指、権、支 (เร็ว ๆ นี้)
18
産、点、報 (เร็ว ๆ นี้)
19
済、活、原 (เร็ว ๆ นี้)
20
共、得、解 (เร็ว ๆ นี้)
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

1 บทเรียน
บทเรียน 0 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)