iLoveJapanPod – ระดับกลาง

คอร์สนี้ประกอบด้วย

14 บทเรียน
บทเรียน 2 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

ตอนที่: 1 บทเรียน

1
โรงเรียน
19:55
2
ในห้องเรียน
23:23
3
เครื่องครัว
14:18
4
งานบ้าน
14:33
5
บ้าน
07:37
6
ธนาคาร
12:14
7
เดินเล่นรอบเมือง
08:17
8
คำเลียนเสียงธรรมชาติ
07:30
9
ลักษณะนิสัย
08:07
10
สุภาษิต
09:30
11
ลวดลาย
04:18
12
บวก ลบ คูณ หาร
05:14
13
รวมคำศัพท์ 最
07:13
14
คำศัพท์เกี่ยวกับอาการ
03:58
15
ประโยดเวลาพูดไม่ถูก (เร็ว ๆ นี้)
16
รวมคำศัพท์ 不 (เร็ว ๆ นี้)
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

14 บทเรียน
บทเรียน 2 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)