ภาษาญี่ปุ่น ระดับสูง L9 – A

ระดับสูง (JLPT N1)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

9 บทเรียน
บทเรียน 1 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

ตอนที่: 1 บทเรียน

1
เอกสารสำหรับคอร์ส L9A
2
を皮切りに
04:10
3
とあって
03:26
4
ならでは
03:55
5
にもまして
03:53
6
に至るまで
03:45
7
からして
02:36
8
に至っては
03:54
9
といえども
02:05
10
を余儀なくされる
03:59
11
たりとも
12
きらいがあります
13
次第です
14
をもって ตอนที่ 1
15
あっての
16
てやみません
17
まみれ
18
をよそに
19
なりに
20
ないでもない
21
しまつだ
22
…なり…なり
23
ずくめ
24
にして
25
はおろか
26
すら
27
かたがた
28
とは
29
なり
30
…わ…わ
31
が早いか
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

9 บทเรียน
บทเรียน 1 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)