ภาษาญี่ปุ่น ระดับสูง L9 – A

ระดับสูง (JLPT N1)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

30 บทเรียน
1 ไฟล์
บทเรียน 2 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
7_Day_FREE_TRIAL_DESCRIPTION

ตอนที่: 1 บทเรียน

1
เอกสารสำหรับคอร์ส L9A
2
を皮切りに
04:10
3
とあって
03:26
4
ならでは
03:55
5
にもまして
03:53
6
に至るまで
03:45
7
からして
02:36
8
に至っては
03:54
9
といえども
02:05
10
を余儀なくされる
03:59
11
たりとも
02:52
12
きらいがあります
03:28
13
次第です
02:50
14
をもって ตอนที่ 1
02:56
15
あっての
02:39
16
てやみません
02:47
17
まみれ
02:28
18
をよそに
03:25
19
なりに
02:03
20
ないでもない
02:51
21
しまつだ
03:17
22
…なり…なり
02:01
23
ずくめ
01:56
24
にして
03:14
25
はおろか
03:05
26
すら
02:25
27
かたがた
02:40
28
とは
02:55
29
なり
02:19
30
…わ…わ
03:00
31
が早いか
02:15
7_Day_FREE_TRIAL_DESCRIPTION

คอร์สนี้ประกอบด้วย

30 บทเรียน
1 ไฟล์
บทเรียน 2 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต