ภาษาญี่ปุ่น ระดับต้น L3 – A

ระดับพื้นฐาน (JLPT N4)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

43 บทเรียน
1 ไฟล์
บทเรียน 3 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

ตอนที่: 1 บทเรียน

1
เอกสารสำหรับคอร์ส L3A
2
คำศัพท์ 26
01:57
3
~んですか? ~んです。
07:41
4
~んですが、
06:04
5
て いただけませんか
04:41
6
たらいいですか
03:18
7
คำนาม(กรรม) は + 好きです・嫌いです
04:50
8
บทสนทนา 26
06:36
9
คำศัพท์ 27
02:00
10
คำกริยารูปสามารถ
07:01
11
ประโยครูปสามารถ
04:55
12
できます。
02:38
13
しか
02:38
14
คำนาม は (เปรียบเทียบ)
01:50
15
การใช้ は เน้นความหมายของคำที่ชี้ด้วยคำช่วย
01:45
16
บทสนทนา 27 (1)
02:34
17
บทสนทนา 27 (2)
02:22
18
คำศัพท์ 28
03:10
19
ながら
02:38
20
…し、…し、
03:12
21
それで、だから
02:01
22
บทสนทนา 28
02:54
23
คำศัพท์ 29
03:35
24
คำกริยารูป て います
05:43
25
คำกริยารูป て しまいました
04:28
26
それ・その・そう
05:48
27
ありました・いました・みつかりました
04:02
28
どこかで・どこかに
03:01
29
บทสนทนา 29
04:16
30
คำศัพท์ 30
02:49
31
คำกริยารูป て います / あります
09:51
32
คำกริยารูป て おきます
04:18
33
まだ + ประโยคบอกเล่า
02:33
34
とか
02:31
35
คำช่วย + も
06:12
36
บทสนทนา 30
04:59
37
คำศัพท์ 31
02:38
38
กันเถอะ
03:52
39
วิธีใช้รูปกันเถอะ
05:35
40
つもりです
04:58
41
予定です
03:32
42
まだ + …て いません。
05:25
43
เปลี่ยนคำกริยาเป็นคำนาม
02:08
44
บทสนทนา 31
03:16

ตอนที่: 2 เอกสารเพิ่มเติม

1
ขยะ
2
กริยารูปสามารถ
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

43 บทเรียน
1 ไฟล์
บทเรียน 3 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)