ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในการทำงาน

ระดับกลาง (JLPT N2)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

14 บทเรียน
บทเรียน 5 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

ตอนที่: 1 บทเรียน

1
การทักทาย
30:15
2
ภาษาสุภาพที่ใช้บ่อยในบริษัท พาร์ต 1
26:44
3
ภาษาสุภาพที่ใช้บ่อยในบริษัท พาร์ต 2
21:43
4
ข้อควรระวังและสิ่งที่ควรรู้
22:59
5
การรับโทรศัพท์เป็นภาษาญี่ปุ่น พาร์ต 1
23:05
6
การรับโทรศัพท์เป็นภาษาญี่ปุ่น พาร์ต 2
13:45
7
การไปเยี่ยมลูกค้าที่บริษัท
16:02
8
การแลกนามบัตร
16:48
9
เมื่อมาสาย ลาป่วย ขอกลับก่อน
19:59
10
ไปดื่มกับเจ้านาย
16:04
11
เมื่อเจ้านายตำหนิ
08:48
12
เมื่อได้รับคำชมจากเจ้านาย
12:49
13
การขอโทษลูกค้า เมื่อลูกค้าตำหนิ
18:07
14
การลาออก
28:27
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

14 บทเรียน
บทเรียน 5 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)