ภาษาญี่ปุ่นสำหรับไกด์

Online Japanese course for guides


Warning: include(/home/customer/www/ilovejapanschool.com/public_html/wp-content/plugins/masterstudy-lms-learning-management-system/stm-lms-templates/courses/parts/meta2.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/ilovejapanschool.com/public_html/wp-content/plugins/masterstudy-lms-learning-management-system/lms/classes/templates.php on line 137

Warning: include(): Failed opening '/home/customer/www/ilovejapanschool.com/public_html/wp-content/plugins/masterstudy-lms-learning-management-system/stm-lms-templates/courses/parts/meta2.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php73/pear') in /home/customer/www/ilovejapanschool.com/public_html/wp-content/plugins/masterstudy-lms-learning-management-system/lms/classes/templates.php on line 137

คอร์สนี้ประกอบด้วย

20 บทเรียน
บทเรียน 2 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

ตอนที่: 1 บทเรียน

1
บทนำ
346
2
Top 10 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย
704
3
ประโยคภาษาญี่ปุ่นที่ใช้บ่อยเวลาไปรับ-ส่งลูกค้าที่สนามบิน
454
4
ประโยคภาษาญี่ปุ่นที่ใช้บ่อยเวลาคุยกับคนขับรถ
711
5
ประโยคภาษาญี่ปุ่นที่ใช้บ่อยในโรงแรม
946
6
ประโยคภาษาญี่ปุ่นที่ใช้บ่อยในร้านอาหาร
441
7
วัฒนธรรมญี่ปุ่น 1
726
8
วัฒนธรรมญี่ปุ่น 2
566
9
ข้อควรระวังในการเป็นไกด์
559
10
เที่ยวบินล่าช้า
303
11
ลูกค้าไม่พอใจที่พัก
317
12
ลูกค้าไม่ถูกใจอาหาร
364
13
ลูกค้าลืมของหรือทำของหาย
222
14
ไกด์ไม่สบาย ควรทำอย่างไร
140
15
ไกด์ต้องช่วยยกของหรือไม่
353
16
ไกด์จำเป็นต้องรู้ภาษาญี่ปุ่นไหม
113
17
ลูกค้าไม่มาตามเวลานัด
184
18
ไกด์จำเป็นต้องช่วยถ่ายรูปไหม
70
19
ลูกค้าชวนดื่มเหล้า
120
20
ไกด์มีวันหยุดไหม มีปัญหากับแฟนไหม
254
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

20 บทเรียน
บทเรียน 2 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)