ภาษาญี่ปุ่นสำหรับไกด์

Online Japanese course for guides

ระดับผู้เชี่ยวชาญ (JLPT N3)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

20 บทเรียน
บทเรียน 2 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

ตอนที่: 1 บทเรียน

1
บทนำ
05:46
2
Top 10 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย
11:44
3
ประโยคภาษาญี่ปุ่นที่ใช้บ่อยเวลาไปรับ-ส่งลูกค้าที่สนามบิน
07:34
4
ประโยคภาษาญี่ปุ่นที่ใช้บ่อยเวลาคุยกับคนขับรถ
11:51
5
ประโยคภาษาญี่ปุ่นที่ใช้บ่อยในโรงแรม
15:46
6
ประโยคภาษาญี่ปุ่นที่ใช้บ่อยในร้านอาหาร
07:21
7
วัฒนธรรมญี่ปุ่น 1
12:06
8
วัฒนธรรมญี่ปุ่น 2
09:26
9
ข้อควรระวังในการเป็นไกด์
09:19
10
เที่ยวบินล่าช้า
05:03
11
ลูกค้าไม่พอใจที่พัก
05:17
12
ลูกค้าไม่ถูกใจอาหาร
06:04
13
ลูกค้าลืมของหรือทำของหาย
03:42
14
ไกด์ไม่สบาย ควรทำอย่างไร
02:20
15
ไกด์ต้องช่วยยกของหรือไม่
05:53
16
ไกด์จำเป็นต้องรู้ภาษาญี่ปุ่นไหม
01:53
17
ลูกค้าไม่มาตามเวลานัด
03:04
18
ไกด์จำเป็นต้องช่วยถ่ายรูปไหม
01:10
19
ลูกค้าชวนดื่มเหล้า
02:00
20
ไกด์มีวันหยุดไหม มีปัญหากับแฟนไหม
04:14
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

20 บทเรียน
บทเรียน 2 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)