ติวสอบ N5 พาร์ตการฟัง (Pod)

ระดับพื้นฐาน (JLPT N5)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

24 บทเรียน
บทเรียน 0 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
7_Day_FREE_TRIAL_DESCRIPTION

ตอนที่: 1 โจทย์สลับกับเฉลย

1
บทนำคอร์สเรียน
00:20
2
บทนำ Mondai 1
00:40
3
1.1 勉強(べんきょう)しますか。
00:30
4
เฉลย 1.1 勉強(べんきょう)しますか。
01:28
5
1.2 何(なに)をしますか。
00:35
6
เฉลย 1.2 何(なに)をしますか。
01:26
7
1.3 何番(なんばん)の電車(でんしゃ)に乗(の)りますか。
00:58
8
เฉลย 1.3 何番(なんばん)の電車(でんしゃ)に乗(の)りますか。
02:27
9
บทนำ Mondai 2
00:37
10
2.1 お父(とう)さんはどの人(ひと)ですか。
00:43
11
เฉลย 2.1 お父(とう)さんはどの人(ひと)ですか。
00:43
12
2.2 夕方(ゆうがた)、何(なに)をしますか。
00:45
13
เฉลย 2.2 夕方(ゆうがた)、何(なに)をしますか。
01:22
14
2.3 何時間(なんじかん)勉強(べんきょう)しますか。
00:48
15
เฉลย 2.3 何時間(なんじかん)勉強(べんきょう)しますか。
01:22
16
บทนำ Mondai 3
00:43
17
3.1 お店(みせ)の人(ひと)を呼(よ)びます。
00:20
18
เฉลย 3.1 お店(みせ)の人(ひと)を呼(よ)びます。
00:53
19
3.2 家(うち)に着(つ)きました。
00:19
20
เฉลย 3.2 家(うち)に着(つ)きました。
01:06
21
3.3 電車(でんしゃ)に乗(の)っています。
00:23
22
เฉลย 3.3 電車(でんしゃ)に乗(の)っています。
01:09
23
4.1
01:25
24
เฉลย 4.1
02:36
7_Day_FREE_TRIAL_DESCRIPTION

คอร์สนี้ประกอบด้วย

24 บทเรียน
บทเรียน 0 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต