ติวสอบ N4 พาร์ตการฟัง (Pod)

ระดับพื้นฐาน (JLPT N4)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

25 บทเรียน
บทเรียน 0 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
7_Day_FREE_TRIAL_DESCRIPTION

ตอนที่: 1 โจทย์สลับกับเฉลย

1
บทนำคอร์สเรียน
00:15
2
บทนำ Mondai 1
00:31
3
1.1 何を買って帰りますか。
00:44
4
เฉลย 1.1 何を買って帰りますか。
01:31
5
1.2 何を持っていかなければなりませんか。
01:04
6
เฉลย 1.2 何を持っていかなければなりませんか。
02:01
7
1.3 どうやって図書館へ行きますか。
00:45
8
เฉลย 1.3 どうやって図書館へ行きますか。
01:17
9
บทนำ Mondai 2
00:49
10
2.1 どうして引っ越しをしますか。
00:43
11
เฉลย 2.1 どうして引っ越しをしますか。
01:48
12
2.2 どうして一時間目のテストに出られませんでしたか。
00:54
13
เฉลย 2.2 どうして一時間目のテストに出られませんでしたか。
01:44
14
2.3 いつどこで、男の学生に相談しますか。
01:00
15
เฉลย 2.3 いつどこで、男の学生に相談しますか。
02:29
16
บทนำ Mondai 3
00:41
17
3.1 仕事が終わって帰ります。
00:19
18
เฉลย 3.1 仕事が終わって帰ります。
19
3.2 エアコンが強くて寒いです。
00:22
20
เฉลย 3.2 エアコンが強くて寒いです。
00:38
21
3.3 プレゼントを渡します。
00:20
22
เฉลย 3.3 プレゼントを渡します。
00:43
23
บทนำ Mondai 4
00:39
24
4.1
00:42
25
เฉลย 4.1
01:39
7_Day_FREE_TRIAL_DESCRIPTION

คอร์สนี้ประกอบด้วย

25 บทเรียน
บทเรียน 0 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต