ติวสอบ N3 พาร์ตการฟัง (Pod)

ระดับกลาง (JLPT N3)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

38 บทเรียน
บทเรียน 1 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
7_Day_FREE_TRIAL_DESCRIPTION

ตอนที่: 1 โจทย์สลับกับเฉลย

1
บทนำคอร์สเรียน
00:20
2
บทนำ Mondai 1
00:19
3
1.1 男の人は明日何時までに会社を出ますか。
00:47
4
เฉลย 1.1 男の人は明日何時までに会社を出ますか。
01:49
5
1.2 夫はこれから何をしますか。
00:53
6
เฉลย 1.2 夫はこれから何をしますか。
04:08
7
1.3 男の人はスーツをいつ取りに来ますか。
00:56
8
เฉลย 1.3 男の人はスーツをいつ取りに来ますか。
03:09
9
บทนำ Mondai 2
00:25
10
2.1 女の人はどうして自分で料理をしませんか。
00:47
11
เฉลย 2.1 女の人はどうして自分で料理をしませんか。
03:39
12
2.2 妻はどうして昨日新しいパソコンを買いませんでしたか。
00:56
13
เฉลย 2.2 妻はどうして昨日新しいパソコンを買いませんでしたか。
03:34
14
2.3 女の人は何のために貯金を始めますか。
01:06
15
เฉลย 2.3 女の人は何のために貯金を始めますか。
03:53
16
บทนำ Mondai 3
00:34
17
3.1 女の人は友達のうちへ何をしに来ましたか。
01:07
18
เฉลย 3.1 女の人は友達のうちへ何をしに来ましたか。
03:47
19
3.2 アナウンサーは主に何について話していますか。
01:11
20
เฉลย 3.2 アナウンサーは主に何について話していますか。
04:14
21
3.3 このスポーツ選手が伝えたいことは何ですか。
01:11
22
เฉลย 3.3 このスポーツ選手が伝えたいことは何ですか。
03:16
23
บทนำ Mondai 4
00:19
24
4.1 ご飯を普通より多くしてほしいです。
00:19
25
เฉลย 4.1 ご飯を普通より多くしてほしいです。
00:48
26
4.2 上司に確認してもらいたいです。
00:21
27
เฉลย 4.2 上司に確認してもらいたいです
00:43
28
4.3 車が故障しています。
00:17
29
เฉลย 4.3 車が故障しています。
00:54
30
บทนำ Mondai 5
00:22
31
5.1 友達の誕生日
00:18
32
เฉลย 5.1 友達の誕生日
00:26
33
5.2 高橋さんはどちらのご出身ですか。
00:18
34
เฉลย 5.2 高橋さんはどちらのご出身ですか。
01:21
35
5.3 ジョンさんは日本に来たばかりなのに
00:22
36
เฉลย 5.3 ジョンさんは日本に来たばかりなのに
00:51
37
5.4 もうすぐ雨が降りそうだね。
00:18
38
เฉลย 5.4 もうすぐ雨が降りそうだね。
00:43
7_Day_FREE_TRIAL_DESCRIPTION

คอร์สนี้ประกอบด้วย

38 บทเรียน
บทเรียน 1 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต