เจาะลึกไวยากรณ์ชวนสับสน

ระดับกลาง

คอร์สนี้ประกอบด้วย

2 บทเรียน
บทเรียน 0 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

ตอนที่: 1 ระดับ N3

1
「すら」 「さえ」 
07:33
2
「っぱなし」 「まま」
07:26
3
「とか」 「たり」(เรียนได้วันที่ 08/08 10:00 น. เป็นต้นไป)

ตอนที่: 2 ระดับ N2

ตอนที่: 3 ระดับ N1

ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

2 บทเรียน
บทเรียน 0 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)