เจาะลึกไวยากรณ์ชวนสับสน

ระดับกลาง

คอร์สนี้ประกอบด้วย

5 บทเรียน
บทเรียน 1 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

ตอนที่: 1 ระดับ N3

1
「すら」 「さえ」
07:33
2
「っぱなし」 「まま」
07:26
3
「とか」 「たり」
07:47
4
「くらい」 「ほど」 「ころ」
05:22
5
「さえ」 「でさえ」
07:30
6
「おかげで」 「せいで」 (7 พ.ย.)
7
「ために」 「ように」 (12 ธ.ค.)
8
「にしては」 「わりに」 (9 ม.ค.)
9
「わりに」 「くせに」 (6 ก.พ.)
10
「ごとに」 「たびに」 「おきに」(12 มี.ค.)
11
「らしい」 「みたい」 「そうだ」 (9 เม.ย.)
12
「みたいな」 「のような」 「らしい」 (14 พ.ค.)
13
「ばあい」 「とき」 「さい」(เร็ว ๆ นี้)
14
「だけ」 「きり」 「のみ」 (เร็ว ๆ นี้)
15
「たとえ」 「いくら」 「どんなに」 (เร็ว ๆ นี้)
16
「ぎみ」 「がち」 「っぽい」 (เร็ว ๆ นี้)

ตอนที่: 2 ระดับ N2

ตอนที่: 3 ระดับ N1

ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

5 บทเรียน
บทเรียน 1 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)