ภาษาญี่ปุ่น ระดับสูง L10 – A

ระดับสูง (JLPT N1)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

9 บทเรียน
บทเรียน 0 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
7_Day_FREE_TRIAL_DESCRIPTION

ตอนที่: 1 บทเรียน

1
เอกสารสำหรับคอร์ส L10A
2
とはいえ
02:12
3
といったところだ
01:47
4
…に…ない
02:24
5
にかこつけて
02:10
6
ところを
02:42
7
の至り
03:17
8
をもって ตอนที่ 2
02:35
9
こととて
02:02
10
N + にたえません
02:55
11
たる
12
限りです
13
を限りに
14
じゃあるまいし
15
んばかり
16
たらそれまで
17
ものを
18
ときたら
19
たところで
20
おうが
21
…ろうが…ろうが
22
…なら…で
23
にすれば
24
までのことだ
25
といったらない
26
…ろうにも…ない
27
まくって
28
にしたところで
29
てみせます
30
…つ…つ
31
ともなく
7_Day_FREE_TRIAL_DESCRIPTION

คอร์สนี้ประกอบด้วย

9 บทเรียน
บทเรียน 0 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต