ภาษาญี่ปุ่น ระดับสูง L9 – B

ระดับสูง (JLPT N1)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

30 บทเรียน
1 ไฟล์
บทเรียน 1 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
7_Day_FREE_TRIAL_DESCRIPTION

ตอนที่: 1 บทเรียน

1
เอกสารสำหรับคอร์ส L9B
2
そばから
03:03
3
ずにはおかない
02:06
4
たが最後
03:32
5
てやる
02:54
6
ともなると
03:29
7
にひきかえ
03:47
8
もさることながら
03:40
9
…であれ…であれ
02:56
10
に即して
02:32
11
をおいて他にありません
01:27
12
までもなく
02:33
13
いかん
02:00
14
ないまでも
01:38
15
…といい…といい
02:16
16
といったところ
03:28
17
というか…というか / …といおうか…といおうか
02:37
18
のをいいことに
01:48
19
…か
01:58
20
にもほどがあります
02:38
21
ならまだしも
02:15
22
以前
02:10
23
べくして
01:39
24
…が…なだけに
02:22
25
…といわず…といわず
02:24
26
…たら…たで
02:14
27
にたえない
02:40
28
ようものなら
03:03
29
ならいざしらず
01:50
30
ないものか
03:07
31
に越したことはない
01:17
7_Day_FREE_TRIAL_DESCRIPTION

คอร์สนี้ประกอบด้วย

30 บทเรียน
1 ไฟล์
บทเรียน 1 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต