ภาษาญี่ปุ่น ระดับต้น L3 – B

ระดับพื้นฐาน (JLPT N4)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

45 บทเรียน
2 ไฟล์
บทเรียน 3 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

ตอนที่: 1 บทเรียน

1
เอกสารสำหรับคอร์ส L3B
2
คำศัพท์ 32
03:08
3
た ほうがいいです และ ない ほうがいいです
04:17
4
でしょう
02:54
5
かもしれません
04:25
6
คำบอกปริมาณ + で
02:27
7
บทสนทนา 32
04:56
8
คำศัพท์ 33
03:06
9
รูปคำสั่งและห้ามปราม
05:09
10
~と書いてあります・~と読みます
03:01
11
…は …と いう意味です
04:11
12
と言っていました
06:43
13
と伝えていただけませんか
03:28
14
บทสนทนา 33
04:10
15
คำศัพท์ 34
03:31
16
た とおりに และ の とおりに
03:14
17
た あとで และ の あとで
02:09
18
て・ないで + คำกริยา
02:47
19
บทสนทนา 34
03:06
20
คำศัพท์ 35
03:18
21
รูปเงื่อนไข
04:48
22
วิธีแต่งประโยครูปเงื่อนไข
02:39
23
ความแตกต่างของ と、ば、たら、なら
03:01
24
なら~
02:26
25
はありませんか/いませんか
04:52
26
บทสนทนา 35
03:19
27
คำศัพท์ 36
01:38
28
ように + คำกริยา
02:30
29
ようになります
03:01
30
ようにします และ ない ようにします
02:49
31
เปลี่ยนคำคุณศัพท์เป็นคำกริยาวิเศษณ์
03:21
32
บทสนทนา 36
03:34
33
คำศัพท์ 37
02:31
34
คำกริยารูปถูกกระทำ
05:26
35
นาม(บุคคล1) は + นาม(บุคคล2) に + กริยารูปถูกกระทำ
04:19
36
นาม(บุคคล1) は + นาม(บุคคล2) に + นาม(บุคคล3) を + กริยารูปถูกกระทำ
05:10
37
นาม(สิ่งของ, เรื่องราว) が / は + กริยารูปถูกกระทำ
03:20
38
คำนาม から + คำนาม で + つくられます
02:35
39
この・その・あの + คำนาม(ตำแหน่ง)
02:39
40
บทสนทนา 37
04:42
41
คำศัพท์ 38
04:42
42
のは + คำคุณศัพท์ です
04:42
43
のが + คำคุณศัพท์ です
04:35
44
のを + คำกริยา
07:27
45
のは + คำนาม です
04:00
46
บทสนทนา 38
04:55

ตอนที่: 2 เอกสารเพิ่มเติม

1
อกรรมกริยา สกรรมกริยา
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

45 บทเรียน
2 ไฟล์
บทเรียน 3 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)