มินนะ 1 บทที่ 10-12

ระดับพื้นฐาน (JLPT N5)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

89 บทเรียน
บทเรียน 4 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
7_Day_FREE_TRIAL_DESCRIPTION

ตอนที่: 1 บทที่ 10

1
คำศัพท์ 10 (หน้าที่ 178-179)
03:35
2
คำนาม が あります・います (หน้าที่ 182)
03:04
3
สถานที่ に คำนาม が あります・います (หน้าที่ 182)
04:58
4
คำนาม は สถานที่ に あります・います (หน้าที่ 182)
06:50
5
สิ่งของ/บุคคล/สถานที่ の ตำแหน่ง (หน้าที่ 183)
04:56
6
คำนาม や คำนาม (หน้าที่ 183)
02:31
7
การยืนยันคำถามของอีกฝ่าย (หน้าที่ 183)
01:12
8
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 184)
00:21
9
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 184)
00:19
10
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 184)
00:29
11
れんしゅう (練習) A ข้อ 4 (หน้าที่ 184)
00:28
12
れんしゅう (練習) A ข้อ 5 (หน้าที่ 184)
00:21
13
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 185)
01:25
14
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 185)
01:11
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 185)
01:26
16
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 186)
01:52
17
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 186)
02:47
18
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 187)
01:34
19
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 187)
00:57
20
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 187)
01:06
21
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 188)
03:16
22
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 188)
03:38
23
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 188)
02:24
24
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 188)
02:13
25
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 189)
01:58
26
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 189)
03:44
27
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 189)
03:38
28
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 176)
01:22
29
かいわ (会話) 10 (หน้าที่ 177)
02:03

ตอนที่: 2 บทที่ 11

1
คำศัพท์ 11 (หน้าที่ 192-193)
04:34
2
วิธีนับจำนวน (หน้าที่ 196)
12:38
3
การใช้คำบอกจำนวน (หน้าที่ 196)
10:51
4
สำนวนแสดงความถี่ของการกระทำ (หน้าที่ 197)
02:56
5
คำแสดงจำนวน / คำนาม + だけ (หน้าที่ 197)
02:04
6
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 198)
00:18
7
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 198)
00:26
8
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 198)
00:28
9
れんしゅう (練習) A ข้อ 4 (หน้าที่ 198)
00:23
10
れんしゅう (練習) A ข้อ 5 (หน้าที่ 198)
00:28
11
れんしゅう (練習) A ข้อ 6 (หน้าที่ 198)
00:41
12
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 199)
01:20
13
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 199)
01:28
14
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 199)
01:17
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 200)
01:02
16
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 200)
01:11
17
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 200)
01:11
18
れんしゅう (練習) B ข้อ 7 (หน้าที่ 200)
01:36
19
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 201)
00:52
20
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 201)
00:56
21
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 201)
01:41
22
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 202)
02:32
23
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 202)
02:02
24
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 202)
03:40
25
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 203)
01:31
26
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 203)
02:03
27
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 203)
02:14
28
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 203)
03:18
29
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 190)
01:45
30
かいわ (会話) 11 (หน้าที่ 191)
03:21

ตอนที่: 3 บทที่ 12

1
คำศัพท์ 12 (หน้าที่ 206-207)
03:48
2
รูปบอกเล่า / ปฏิเสธของคำนามและคำคุณศัพท์ な (หน้าที่ 210)
03:38
3
รูปบอกเล่า / ปฏิเสธของคำคุณศัพท์ い (หน้าที่ 210)
02:25
4
より (หน้าที่ 210)
03:16
5
การเปรียบเทียบของ 2 สิ่ง (หน้าที่ 210)
05:41
6
การเลือกความเป็นที่สุด (หน้าที่ 211)
08:17
7
の ที่ใช้แทนคำนาม (หน้าที่ 211)
01:48
8
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 212)
00:22
9
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 212)
00:34
10
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 212)
00:19
11
れんしゅう (練習) A ข้อ 4 (หน้าที่ 212)
01:05
12
れんしゅう (練習) A ข้อ 5 (หน้าที่ 212)
00:35
13
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 213)
00:54
14
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 213)
01:25
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 213)
01:49
16
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 213)
01:21
17
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 214)
01:48
18
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 214)
02:10
19
れんしゅう (練習) B ข้อ 7 (หน้าที่ 214)
01:57
20
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 215)
00:54
21
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 215)
01:00
22
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 215)
01:38
23
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 216)
04:24
24
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 216)
05:38
25
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 216)
02:28
26
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 216)
01:35
27
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 216)
02:52
28
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 217)
06:00
29
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 204)
01:39
30
かいわ (会話) 12 (หน้าที่ 205)
02:15
7_Day_FREE_TRIAL_DESCRIPTION

คอร์สนี้ประกอบด้วย

89 บทเรียน
บทเรียน 4 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต