มินนะ 1 บทที่ 4-6

ระดับพื้นฐาน (JLPT N5)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

102 บทเรียน
บทเรียน 5 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
7_Day_FREE_TRIAL_DESCRIPTION

ตอนที่: 1 บทที่ 4

1
คำศัพท์ 4 (หน้าที่ 92-93)
04:21
2
ตัวเลข (数字) (หน้าที่ 96)
22:07
3
ชั่วโมง (時) (หน้าที่ 96)
10:41
4
นาที วินาที (分、秒) (หน้าที่ 96)
14:00
5
การบอกเวลา (หน้าที่ 96)
07:49
6
คำนาม (เวลา) に คำกริยา (หน้าที่ 96)
05:10
7
คำกริยา ます・ません・ました・ませんでした (หน้าที่ 96)
07:47
8
คำนาม から คำนาม まで (หน้าที่ 97)
05:07
9
คำนาม と คำนาม (หน้าที่ 97)
01:10
10
〜ね (หน้าที่ 97)
01:59
11
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 98)
00:18
12
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 98)
00:20
13
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 98)
00:29
14
れんしゅう (練習) A ข้อ 4 (หน้าที่ 98)
00:26
15
れんしゅう (練習) A ข้อ 5 (หน้าที่ 98)
00:20
16
れんしゅう (練習) A ข้อ 6 (หน้าที่ 98)
00:29
17
れんしゅう (練習) A ข้อ 7 (หน้าที่ 98)
00:26
18
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 99)
00:49
19
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 99)
01:25
20
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 99)
01:24
21
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 99)
01:22
22
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 99)
00:59
23
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 100)
01:39
24
れんしゅう (練習) B ข้อ 7 (หน้าที่ 100)
00:46
25
れんしゅう (練習) B ข้อ 8 (หน้าที่ 100)
01:34
26
れんしゅう (練習) B ข้อ 9 (หน้าที่ 100)
01:31
27
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 101)
01:23
28
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 101)
01:07
29
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 101)
01:07
30
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 102)
03:35
31
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 102)
02:00
32
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 102)
03:17
33
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 102)
03:47
34
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 103)
02:11
35
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 103)
03:38
36
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 103)
02:19
37
もんだい (問題) ข้อ 8 (หน้าที่ 103)
01:45
38
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 90)
01:46
39
かいわ (会話) 4 (หน้าที่ 91)
02:21

ตอนที่: 2 บทที่ 5

1
คำศัพท์ 5 (หน้าที่ 106-107)
04:55
2
สถานที่ へ + 行きます・来ます・帰ります (หน้าที่ 110)
03:00
3
どこ[へ]も + 行きません・行きませんでした (หน้าที่ 110)
04:17
4
ยานพาหนะ で + 行きます・来ます・帰ります (หน้าที่ 110)
03:23
5
คน/สัตว์ と คำกริยา (หน้าที่ 110)
03:37
6
いつ (หน้าที่ 111)
02:58
7
〜よ (หน้าที่ 111)
05:15
8
そうですね (หน้าที่ 111)
01:39
9
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 112)
00:25
10
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 112)
00:28
11
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 112)
00:28
12
れんしゅう (練習) A ข้อ 4 (หน้าที่ 112)
00:31
13
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 113)
01:00
14
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 113)
01:59
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 113)
01:20
16
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 113)
01:41
17
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 114)
02:12
18
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 114)
01:43
19
れんしゅう (練習) B ข้อ 7 (หน้าที่ 114)
01:53
20
れんしゅう (練習) B ข้อ 8 (หน้าที่ 114)
01:40
21
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 115)
01:37
22
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 115)
01:55
23
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 115)
01:25
24
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 116)
04:28
25
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 116)
02:02
26
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 116)
02:58
27
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 116)
03:41
28
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 117)
03:42
29
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 117)
02:56
30
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 104)
01:20
31
かいわ (会話) 5 (หน้าที่ 105)
03:38

ตอนที่: 3 บทที่ 6

1
คำศัพท์ 6 (หน้าที่ 120-121)
03:53
2
คำนาม を กริยา (หน้าที่ 124)
02:26
3
คำนาม をします (หน้าที่ 124)
08:07
4
何をしますか (หน้าที่ 124)
02:28
5
なん และ なに (หน้าที่ 124)
06:37
6
สถานที่ で คำกริยา (หน้าที่ 125)
04:13
7
คำกริยา ませんか (หน้าที่ 125)
02:08
8
คำกริยา ましょう (หน้าที่ 125)
02:01
9
〜か (หน้าที่ 125)
01:43
10
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 126)
00:25
11
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 126)
00:44
12
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 126)
00:27
13
れんしゅう (練習) A ข้อ 4 (หน้าที่ 126)
00:19
14
れんしゅう (練習) A ข้อ 5 (หน้าที่ 126)
00:22
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 127)
00:50
16
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 127)
01:16
17
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 127)
01:38
18
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 127)
01:20
19
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 128)
01:45
20
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 128)
02:05
21
れんしゅう (練習) B ข้อ 7 (หน้าที่ 128)
01:01
22
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 129)
01:47
23
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 129)
02:03
24
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 129)
01:10
25
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 130)
03:52
26
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 130)
05:36
27
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 130)
02:42
28
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 130)
03:14
29
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 131)
02:35
30
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 131)
04:05
31
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 118)
01:37
32
かいわ (会話) 6 (หน้าที่ 119)
01:49
7_Day_FREE_TRIAL_DESCRIPTION

คอร์สนี้ประกอบด้วย

102 บทเรียน
บทเรียน 5 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต