มินนะ 1 บทที่ 1-3

ระดับพื้นฐาน (JLPT N5)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

99 บทเรียน
บทเรียน 3 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
7_Day_FREE_TRIAL_DESCRIPTION

ตอนที่: 1 บทที่ 1

1
บทนำ
00:16
2
คำศัพท์ 1 (หน้าที่ 48-49)
03:19
3
คำนาม は คำนาม です (หน้าที่ 52)
03:04
4
คำนาม は คำนาม じゃ ありません (หน้าที่ 52)
02:29
5
คำนาม は คำนาม ですか (หน้าที่ 52)
03:56
6
คำนาม も (หน้าที่ 53)
01:20
7
คำนาม の คำนาม (1) (หน้าที่ 53)
02:43
8
〜さん (หน้าที่ 53)
02:30
9
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 54)
00:41
10
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 54)
01:11
11
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 54)
01:04
12
れんしゅう (練習) A ข้อ 4 (หน้าที่ 54)
00:55
13
れんしゅう (練習) A ข้อ 5 (หน้าที่ 54)
00:23
14
れんしゅう (練習) A ข้อ 6 (หน้าที่ 54)
00:52
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 55)
01:15
16
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 55)
01:19
17
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 55)
01:17
18
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 55)
01:53
19
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 56)
01:27
20
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 56)
03:42
21
れんしゅう (練習) B ข้อ 7 (หน้าที่ 56)
01:14
22
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 57)
01:43
23
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 57)
01:19
24
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 57)
02:41
25
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 58)
04:15
26
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 58)
02:49
27
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 58)
04:57
28
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 59)
02:53
29
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 59)
02:41
30
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 59)
01:28
31
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 46)
02:16
32
かいわ (会話) 1 (หน้าที่ 47)
01:39

ตอนที่: 2 บทที่ 2

1
คำศัพท์ 2 (หน้าที่ 62-63)
03:30
2
これ・それ・あれ (หน้าที่ 66)
01:12
3
この・その・あの (หน้าที่ 66)
09:50
4
そうです (หน้าที่ 66)
05:13
5
〜か、〜か (หน้าที่ 67)
04:34
6
คำนาม の คำนาม (2) (หน้าที่ 67)
02:51
7
の ทำหน้าที่แทนคำนาม (หน้าที่ 67)
04:29
8
お〜 (หน้าที่ 67)
03:41
9
そうですか (หน้าที่ 67)
01:45
10
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 68)
00:22
11
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 68)
00:31
12
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 68)
00:25
13
れんしゅう (練習) A ข้อ 4 (หน้าที่ 68)
00:26
14
れんしゅう (練習) A ข้อ 5 (หน้าที่ 68)
00:21
15
れんしゅう (練習) A ข้อ 6 (หน้าที่ 68)
00:19
16
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 69)
00:58
17
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 69)
01:35
18
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 69)
00:59
19
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 69)
01:06
20
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 70)
01:19
21
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 70)
01:23
22
れんしゅう (練習) B ข้อ 7 (หน้าที่ 70)
01:45
23
れんしゅう (練習) B ข้อ 8 (หน้าที่ 70)
00:58
24
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 71)
01:32
25
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 71)
01:09
26
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 71)
01:35
27
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 72)
02:52
28
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 72)
03:05
29
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 72)
02:52
30
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 72)
03:08
31
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 73)
00:51
32
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 73)
01:52
33
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 73)
02:34
34
もんだい (問題) ข้อ 8 (หน้าที่ 73)
01:52
35
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 60)
01:55
36
かいわ (会話) 2 (หน้าที่ 61)
02:45

ตอนที่: 3 บทที่ 3

1
คำศัพท์ 3 (หน้าที่ 76-77)
03:35
2
ここ・そこ・あそこ・こちら・そちら・あちら (หน้าที่ 80)
08:18
3
คำนาม は สถานที่ です (หน้าที่ 80)
05:20
4
どこ・どちら (หน้าที่ 80)
03:10
5
คำนาม の คำนาม (3) (หน้าที่ 81)
02:04
6
こ・そ・あ・ど (หน้าที่ 81)
03:45
7
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 82)
00:16
8
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 82)
00:31
9
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 82)
00:30
10
れんしゅう (練習) A ข้อ 4 (หน้าที่ 82)
00:21
11
れんしゅう (練習) A ข้อ 5 (หน้าที่ 82)
00:28
12
れんしゅう (練習) A ข้อ 6 (หน้าที่ 82)
00:31
13
れんしゅう (練習) A ข้อ 7 (หน้าที่ 82)
00:27
14
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 83)
01:04
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 83)
00:53
16
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 83)
01:36
17
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 83)
00:53
18
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 84)
00:48
19
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 84)
01:10
20
れんしゅう (練習) B ข้อ 7 (หน้าที่ 84)
01:10
21
れんしゅう (練習) B ข้อ 8 (หน้าที่ 84)
01:03
22
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 85)
00:45
23
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 85)
01:04
24
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 85)
01:20
25
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 86)
02:58
26
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 86)
05:14
27
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 86)
00:55
28
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 87)
02:36
29
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 87)
03:29
30
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 74)
01:19
31
かいわ (会話) 3 (หน้าที่ 75)
02:54
7_Day_FREE_TRIAL_DESCRIPTION

คอร์สนี้ประกอบด้วย

99 บทเรียน
บทเรียน 3 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต