มินนะ 1 บทที่ 1-3

ระดับพื้นฐาน (JLPT N5)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

99 บทเรียน
บทเรียน 3 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

ตอนที่: 1 บทที่ 1

1
บทนำ
16
2
คำศัพท์ 1 (หน้าที่ 48-49)
199
3
คำนาม は คำนาม です (หน้าที่ 52)
184
4
คำนาม は คำนาม じゃ ありません (หน้าที่ 52)
149
5
คำนาม は คำนาม ですか (หน้าที่ 52)
236
6
คำนาม も (หน้าที่ 53)
80
7
คำนาม の คำนาม (1) (หน้าที่ 53)
163
8
〜さん (หน้าที่ 53)
150
9
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 54)
41
10
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 54)
71
11
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 54)
64
12
れんしゅう (練習) A ข้อ 4 (หน้าที่ 54)
55
13
れんしゅう (練習) A ข้อ 5 (หน้าที่ 54)
23
14
れんしゅう (練習) A ข้อ 6 (หน้าที่ 54)
52
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 55)
75
16
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 55)
79
17
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 55)
77
18
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 55)
113
19
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 56)
87
20
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 56)
222
21
れんしゅう (練習) B ข้อ 7 (หน้าที่ 56)
74
22
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 57)
103
23
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 57)
79
24
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 57)
161
25
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 58)
255
26
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 58)
169
27
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 58)
297
28
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 59)
173
29
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 59)
161
30
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 59)
88
31
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 46)
136
32
かいわ (会話) 1 (หน้าที่ 47)
99

ตอนที่: 2 บทที่ 2

1
คำศัพท์ 2 (หน้าที่ 62-63)
210
2
これ・それ・あれ (หน้าที่ 66)
72
3
この・その・あの (หน้าที่ 66)
590
4
そうです (หน้าที่ 66)
313
5
〜か、〜か (หน้าที่ 67)
274
6
คำนาม の คำนาม (2) (หน้าที่ 67)
171
7
の ทำหน้าที่แทนคำนาม (หน้าที่ 67)
269
8
お〜 (หน้าที่ 67)
221
9
そうですか (หน้าที่ 67)
105
10
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 68)
22
11
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 68)
31
12
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 68)
25
13
れんしゅう (練習) A ข้อ 4 (หน้าที่ 68)
26
14
れんしゅう (練習) A ข้อ 5 (หน้าที่ 68)
21
15
れんしゅう (練習) A ข้อ 6 (หน้าที่ 68)
19
16
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 69)
58
17
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 69)
95
18
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 69)
59
19
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 69)
66
20
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 70)
79
21
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 70)
83
22
れんしゅう (練習) B ข้อ 7 (หน้าที่ 70)
105
23
れんしゅう (練習) B ข้อ 8 (หน้าที่ 70)
58
24
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 71)
92
25
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 71)
69
26
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 71)
95
27
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 72)
172
28
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 72)
185
29
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 72)
172
30
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 72)
188
31
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 73)
51
32
もんだい (問題) ข้อ 6 (หน้าที่ 73)
112
33
もんだい (問題) ข้อ 7 (หน้าที่ 73)
154
34
もんだい (問題) ข้อ 8 (หน้าที่ 73)
112
35
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 60)
115
36
かいわ (会話) 2 (หน้าที่ 61)
165

ตอนที่: 3 บทที่ 3

1
คำศัพท์ 3 (หน้าที่ 76-77)
215
2
ここ・そこ・あそこ・こちら・そちら・あちら (หน้าที่ 80)
498
3
คำนาม は สถานที่ です (หน้าที่ 80)
320
4
どこ・どちら (หน้าที่ 80)
190
5
คำนาม の คำนาม (3) (หน้าที่ 81)
124
6
こ・そ・あ・ど (หน้าที่ 81)
225
7
れんしゅう (練習) A ข้อ 1 (หน้าที่ 82)
16
8
れんしゅう (練習) A ข้อ 2 (หน้าที่ 82)
31
9
れんしゅう (練習) A ข้อ 3 (หน้าที่ 82)
30
10
れんしゅう (練習) A ข้อ 4 (หน้าที่ 82)
21
11
れんしゅう (練習) A ข้อ 5 (หน้าที่ 82)
28
12
れんしゅう (練習) A ข้อ 6 (หน้าที่ 82)
31
13
れんしゅう (練習) A ข้อ 7 (หน้าที่ 82)
27
14
れんしゅう (練習) B ข้อ 1 (หน้าที่ 83)
64
15
れんしゅう (練習) B ข้อ 2 (หน้าที่ 83)
53
16
れんしゅう (練習) B ข้อ 3 (หน้าที่ 83)
96
17
れんしゅう (練習) B ข้อ 4 (หน้าที่ 83)
53
18
れんしゅう (練習) B ข้อ 5 (หน้าที่ 84)
48
19
れんしゅう (練習) B ข้อ 6 (หน้าที่ 84)
70
20
れんしゅう (練習) B ข้อ 7 (หน้าที่ 84)
70
21
れんしゅう (練習) B ข้อ 8 (หน้าที่ 84)
63
22
れんしゅう (練習) C ข้อ 1 (หน้าที่ 85)
45
23
れんしゅう (練習) C ข้อ 2 (หน้าที่ 85)
64
24
れんしゅう (練習) C ข้อ 3 (หน้าที่ 85)
80
25
もんだい (問題) ข้อ 1 (หน้าที่ 86)
178
26
もんだい (問題) ข้อ 2 (หน้าที่ 86)
314
27
もんだい (問題) ข้อ 3 (หน้าที่ 86)
55
28
もんだい (問題) ข้อ 4 (หน้าที่ 87)
156
29
もんだい (問題) ข้อ 5 (หน้าที่ 87)
209
30
ぶんけい (文型) และ れいぶん (例文) (หน้าที่ 74)
79
31
かいわ (会話) 3 (หน้าที่ 75)
174
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

99 บทเรียน
บทเรียน 3 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)