คำศัพท์ JLPT N3

ระดับกลาง (JLPT N3)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

12 บทเรียน
บทเรียน 1 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

ตอนที่: 1 บทเรียน

1
บทนำ
00:27
2
家族 ครอบครัว (หน้าที่ 12)
07:56
3
友達の知り合い เพื่อนและคนรู้จัก (หน้าที่ 16)
08:05
4
恋人 แฟน (หน้าที่ 19)
06:11
5
コミュニケーション การสื่อสาร (หน้าที่ 22)
07:17
6
どんな人? คนแบบไหน (หน้าที่ 26)
08:05
7
時の表現 สำนวนเกี่ยวกับเวลา (หน้าที่ 32)
07:40
8
食生活 วิถีการกิน (หน้าที่ 35)
07:18
9
料理の道具と材料 เครื่องครัวและวัตถุดิบ (หน้าที่ 39)
05:15
10
料理の作り方 วิธีทำอาหาร (หน้าที่ 43)
05:58
11
家事 งานบ้าน (หน้าที่ 47)
05:28
12
家 บ้าน (หน้าที่ 56)
05:03
13
お金と銀行 เงินและธนาคาร (หน้าที่ 60) (7 เม.ย.นี้)
14
買い物 การซื้อของ (หน้าที่ 64) (7 เม.ย.นี้)
15
朝から晩まで ตั้งแต่เช้าถึงค่ำ (หน้าที่ 68) (8 เม.ย.นี้)
16
こんなことも คำศัพท์แบบนี้ก็ควรรู้ (หน้าที่ 72) (9 เม.ย.นี้)
17
町のようす สภาพภายในเมือง (หน้าที่ 76) (10 เม.ย.นี้่)
18
町を歩く เดินรอบเมือง (หน้าที่ 80) (13 เม.ย.นี้)
19
電車と新幹線 รถไฟฟ้ากับรถไฟชิงกันเซน (หน้าที่ 83) (14 เม.ย.นี้)
20
バス รถเมล์ รถบัส (หน้าที่ 88) (15 เม.ย.นี้)
21
運転する ขับรถ (หน้าที่ 91) (16 เม.ย.นี้)
22
学校 โรงเรียน (หน้าที่ 96) (17 เม.ย.นี้)
23
勉強 การเรียน (หน้าที่ 100) (20 เม.ย.นี้)
24
日本の大学 มหาวิทยาลัยของญี่ปุ่น (หน้าที่ 104) (21 เม.ย.นี้)
25
試験 การสอบ (หน้าที่ 109) (22 เม.ย.นี้)
26
もっとがんばれ พยายามอีกนิด (หน้าที่ 113) (23 เม.ย.นี้)
27
就職 การหางานทำ (หน้าที่ 120) (24 เม.ย.นี้)
28
会社 บริษัท (หน้าที่ 124) (27 เม.ย.นี้)
29
上下関係 ความสัมพันธ์ตามลำดับขั้น (หน้าที่ 128) (28 เม.ย.นี้)
30
どんな仕事で งานแบบไหน (หน้าที่ 132) (29 เม.ย.นี้)
31
パソコンで การใช้คอมพิวเตอร์ (หน้าที่ 136) (30 เม.ย.นี้)
32
旅行 การท่องเที่ยว (หน้าที่ 142) (30 เม.ย.นี้)
33
スポーツ กีฬา (หน้าที่ 147) (5 พ.ค.นี้)
34
ファッション แฟชั่น (หน้าที่ 151) (5 พ.ค.นี้)
35
おしゃれ การรักสวยรักงาม (หน้าที่ 155) (7 พ.ค.นี้)
36
趣味 งานอดิเรก (หน้าที่ 159) (7 พ.ค.นี้)
37
体 ร่างกาย (หน้าที่ 164) (8 พ.ค.นี้)
38
何のサイン สัญญาณบอกเหตุอะไร (หน้าที่ 168) (11 พ.ค.นี้)
39
症状 อาการป่วย (หน้าที่ 171) (12 พ.ค.นี้)
40
大丈夫 เป็นอะไรหรือเปล่า (หน้าที่ 174) (13 พ.ค.นี้)
41
病院 โรงพยาบาล (หน้าที่ 177) (14 พ.ค.นี้)
42
自然 ธรรมชาติ (หน้าที่ 182) (15 พ.ค.นี้)
43
明日の天気 สภาพอากาศของวันพรุ่งนี้ (หน้าที่ 186) (18 พ.ค.นี้)
44
暑い日と寒い日 วันที่ร้อนและวันที่หนาว (หน้าที่ 190) (19 พ.ค.นี้)
45
どう変わる เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร (หน้าที่ 193) (20 พ.ค.นี้)
46
日本の1年 1 ปีในญี่ปุ่น (หน้าที่ 195) (21 พ.ค.นี้)
47
マスコミ สื่อสารมวลชน (หน้าที่ 200) (22 พ.ค.นี้)
48
事件 เหตุร้าย คดี (หน้าที่ 204) (25 พ.ค.นี้)
49
気をつけよう ระวังด้วย (หน้าที่ 207) (26 พ.ค.นี้)
50
トラブル ความยุ่งยาก ความวุ่นวาย (หน้าที่ 211) (27 พ.ค.นี้)
51
データ ข้อมูล (หน้าที่ 214) (28 พ.ค.นี้)
52
性格 ลักษณะนิสัย (หน้าที่ 220) (29 พ.ค.นี้)
53
うれしい気持ち ความรู้สึกดีใจ (หน้าที่ 225) (1 มิ.ย.นี้)
54
ブルーな気分 ความรู้สึกเศร้าใจ (หน้าที่ 228) (2 มิ.ย.นี้)
55
どんな感じ ความรู้สึกแบบไหน (หน้าที่ 231) (4 มิ.ย.นี้)
56
複雑な気持ち ความรู้สึกสับสน (หน้าที่ 234) (4 มิ.ย.นี้)
57
デザイン ดีไซน์ (หน้าที่ 240) (5 มิ.ย.นี้)
58
人のイメージ ภาพลักษณ์ของบุคคล (หน้าที่ 243) (8 มิ.ย.นี้)
59
物のイメージ ภาพลักษณ์ของสิ่งของ (หน้าที่ 247) (9 มิ.ย.นี้)
60
私たちの社会 สังคมของพวกเรา (หน้าที่ 259) (10 มิ.ย.นี้)
61
国際社会 สังคมนานาชาติ (หน้าที่ 253) (11 มิ.ย.นี้)
62
世界の地域 ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก (หน้าที่ 257) (12 มิ.ย.นี้)
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

12 บทเรียน
บทเรียน 1 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)