พูดญี่ปุ่นพื้นฐาน

ญี่ปุ่นเอาตัวรอด

คอร์สนี้ประกอบด้วย

31 บทเรียน
บทเรียน 10 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

ตอนที่: 1 บทเรียน

1
การทักทาย (挨拶 aisatsu)
26:21
2
การแนะนำตัวเอง (自己紹介 jikoshoukai)
36:02
3
การขอบคุณ (お礼 orei)
20:15
4
การบอกลา (別れ際の挨拶 wakaregiwa no aisatsu)
18:26
5
การขอโทษ (謝罪 shazai)
21:57
6
แต่งประโยค
17:17
7
ลักษณะนิสัย (性格 seikaku)
34:38
8
รูปลักษณ์ภายนอก (外見 gaiken)
25:17
9
อาชีพ (職業 shokugyou)
20:30
10
ชอบ เกลียด 好き嫌い (suki-kirai)
28:51
11
อยากได้… (…が欲しい ….ga hoshii)
17:54
12
อากาศ (天気 tenki)
17:51
13
ครอบครัว (家族 kazoku) พาร์ต 1
15:46
14
ครอบครัว (家族 kazoku) พาร์ต 2
17:51
15
งานอดิเรก (趣味 shumi)
10:49
16
Top 10 คำพูดภาษาญี่ปุ่นที่ใช้บ่อย
14:39
17
ความรู้สึก
28:47
18
บอกทาง
13:27
19
ให้กำลังใจ
12:33
20
คำปลอบใจ
14:29
21
คำกริยาควรรู้
15:48
22
กริยารูปชักชวน
13:45
23
คำสแลง
24:38
24
ภาษาอินเทอร์เน็ต
15:45
25
เมื่อเกิดปัญหา
15:10
26
คำด่า (Swear Words)
21:26
27
คำชม พาร์ต 1
13:12
28
คำชม พาร์ต 2
12:33
29
โทรศัพท์
19:45
30
วิธีตอบกลับเวลามีคนชม
11:05
31
ภาษาโอซาก้า
14:56
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

31 บทเรียน
บทเรียน 10 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)